herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Burmistrza Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu drewnianego na rzece Korytnicy", na działkach 331, 8026 obręb Nowa Studnica gm. Tuczno, 212/8, 210, 211/5 obręb Stara Korytnica gm. Kalisz Pomorski, nr 213/5 obręb Bralin gm. Kalisz Pomorski