herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski