Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-07-11 14:00
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-11 13:58
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót polegających na "Budowa budynku świetlicy przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" 2019-07-11 13:57
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 2019-07-04 08:17
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-03 12:55
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "PŁYWAJ PO JEZIORZE OGÓRKOWYM WEHIKUŁEM ODLOTOWY" 2019-07-02 09:05
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: "Budowa budynku świetlicy przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" 2019-07-02 09:03
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+" 2019-07-03 09:13
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-07-02 08:57
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-06-17 14:26
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-06-12 13:27
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Kalisz Pomorski 2019-07-03 09:52
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-06-07 12:33
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-02 08:36
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-07-02 08:35
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-06-10 11:03
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-06-10 10:59
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-06-10 10:52
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących samorządu mieszkańców i członków zarządu na terenie miasta Kalisza Pomorskiego 2019-06-10 10:51
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2019-06-10 10:49
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kalisz Pomorski 2019-05-09 12:37
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej 2019-05-15 10:02
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz pomorski 2019-05-08 15:02
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:14
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2019-04-30 10:06
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:15
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2018 rok 2019-04-19 07:39
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie wskazania delegata Gminy Kalisz Pomorski 2019-05-15 10:16
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:17
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze radcy prawnego w wymiarze 3/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:02
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-04-04 09:50
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok 2019-03-27 09:18
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Kalisz Pomorski 2019-04-10 09:05
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-03-26 09:30
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski w roku 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-04-10 09:14
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-03-19 07:27
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-03-19 07:23
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-03-14 15:35
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:20
zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:23
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw i samorządów mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2019-03-14 09:09
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-03-14 09:06
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości 2019-03-14 09:03
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i przechodu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 100/28 i 100/33 obr. 0003 Kalisz Pomorski stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2019-03-05 11:21
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 27/2 obr. 0005 Kalisz Pomorski, stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski w zamian za ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 26/3 obr. 0005 Kalisz Pomorski stanowiącej własność Ryszarda i Alicji Wojtala 2019-03-05 11:34
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2019-02-26 14:27
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i stałego dyżuru na czas wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2019-03-04 09:08
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2019-02-22 07:53
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-02-15 09:06
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-02-15 08:28
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury tradycji i edukacji 2019-02-15 08:23
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jasnopole, stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-02-06 10:52
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2019-02-06 14:49
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-02-06 08:16
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-02-05 10:46
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-02-01 12:21
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-29 11:18
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-29 11:19
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-01-22 12:53
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-01-22 12:49
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim" 2019-01-22 12:46
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim oraz ustalenia Regulaminu 2019-01-22 12:43
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie nadawania honorowego tytułu "Sokół Kaliski" 2019-01-16 14:26
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-01-14 09:41
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-01-10 09:55
Zarządzenie nr 3 z 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-08 09:25
Zarządzenie nr 2 z 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-08 08:52
Zarządzenie nr 1 z 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych 2019-01-08 08:36