herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW PRZY ULICY DWORCOWEJ 26 W KALISZU POMORSKIM 2018-06-28 11:49 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W REJONIE ULIC PRZEMYSŁOWEJ I KOLEJOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2018-05-21 13:08 Zakończone
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI ORAZ DWOMA HYDRANTAMI NA CELE P/POŻ W ULICY KOSZALIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 2018-05-09 11:19 Zakończone
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY PRZY ULICY DWORCOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2018-04-24 12:16 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA 4 PLACE ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH SIENICA, DĘBSKO, POMIERZYN I STARA KORYTNICA 2018-02-19 12:30 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ DLA OSIEDLA NA SKARPIE W KALISZU POMORSKIM 2017-10-12 12:57 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ I KOLEJOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2017-09-20 10:37 Zakończone
II PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ ULICY LEŚNEJ W KALISZU POMORSKIM 2017-08-10 13:22 Zakończone
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU NA DZIENNY DOM SENIOR + 2017-07-13 14:17 Zakończone
PRZEBUDOWA UL. LEŚNEJ W KALISZU POMORSKIM 2017-06-23 11:07 Zakończone
BUDOWA DROGI GMINNEJ Z CHODNIKAMI I WJAZDAMI NA ULICY MODRZEWIOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2017-03-16 14:05 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2016-06-28 12:06 Zakończone
Przebudowa drogi ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej oraz ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych 2016-05-25 11:58 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z INSTALACJĄ ODPROWADZAJĄCĄ WODY OPADOWE I ROZTOPOWE DO ZIEMI W REJONIE ULIC LEŚNEJ-MODRZEWIOWEJ-ŚWIERKOWEJ ORAZ BUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI I WJAZDAMI W ULICY MODRZEWIOWEJ I LEŚNEJ W KALISZU POMORSKIM 2016-04-15 14:12 Zakończone
BUDOWA PARKINGU ULICA JEZIORNA W KALISZU POMORSKIM 2015-02-20 13:21 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DROGI ULICA POLNA W KALISZU POMORSKIM 2015-02-19 10:30 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY GDAŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 2015-02-03 12:29 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2014-12-01 13:35 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE KALISZ POMORSKI 2014-09-22 14:55 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH STARA STUDNICA I PEPŁÓWEK GMINA KALISZ POMORSKI 2014-09-18 09:55 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GIŻYNO GMINA KALISZ POMORSKI 2014-08-13 13:01 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GIŻYNO GMINA KALISZ POMORSKI 2014-08-01 09:54 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRALIN, GMINA KALISZ POMORSKI 2014-06-27 10:15 Zakończone
UTWARDZENIE TERENU I WYKONANIE DOJAZDU DO SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2014-04-09 09:55 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W MIEJSCOWOŚCI STARA KORYTNICA, GMINA KALISZ POMORSKI 2014-03-04 11:57 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISZ POMORSKI-CYBOWO-CYBOWO OSIEDLE WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE KALISZ POMORSKI 2014-03-04 10:16 Zakończone
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2014-02-11 08:41 Zakończone
Przebudowa drogi ul. Rybacka wraz z budową parkingu oraz dojazdem do budynku mieszkalnego ul. Świętego Wojciecha w Kaliszu Pomorskim 2014-02-04 12:31 Zakończone
Dostawa serwerów i sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2013-11-15 09:45 Zakończone
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA DZIAŁCE NR 111 W MIEJSCOWOŚCI SIENICA GMINA KALISZ POMORSKI 2013-11-07 10:14 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 3 LATKI NA START - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI DZIECI W GMINIE KALISZ POMORSKI 2013-10-29 10:52 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 3 LATKI NA START - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI DZIECI W GMINIE KALISZ POMORSKI 2013-10-02 14:26 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA PLAC ZABAW DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2013-09-27 12:18 Zakończone
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2013-08-28 11:16 Zakończone
II PRZETARG NA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3 LATKI NA START-KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI DZIECI W GMINIE KALISZ POMORSKI 2013-08-12 08:57 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO BUDYNKU GIMNAZJUM W KALISZU POMORSKIM 2013-07-31 14:36 Zakończone
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W CYBOWIE 2013-07-29 14:44 Zakończone
PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SUCHOWO GMINA KALISZ POMORSKI 2013-07-24 11:22 Zakończone
Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej ul. Błonie Kaszubskie 2 w Kaliszu Pomorskim. 2013-07-23 14:27 Zakończone
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY WRAZ Z PODJAZDAMI DO CIĄGÓW ORAZ ODWODNIENIEM PRZY ULICY DWORCOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2013-07-16 11:21 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2013-07-04 16:02 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TOR PRZESZKÓD W POŹRZADLE WIELKIM 2013-06-17 10:44 Zakończone
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3 LATKI NA START-KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI DZIECI W GMINIE KALISZ POMORSKI 2013-06-12 12:09 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU GIMNAZJUM W KALISZU POMORSKIM 2013-06-11 14:17 Zakończone
REMONT BIEŻĄCY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH 2013-05-29 10:38 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE W 2013 ROKU PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE I REFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. DOKOŃCZENIE BUDOWY GIMNAZJUM , WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W WYSOKOŚCI: 4.650.000,00 ZŁ 2013-05-21 12:50 Zakończone
Wykonanie nowej nawierzchni w ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim 2013-05-10 12:27 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRÓG- OSIEDLE UL. WIŚNIOWA, PÓŁWIEJSKA, POLNA, BYDGOSKA, AKACJOWA, LIPOWA W KALISZU POMORSKIM 2013-04-29 13:29 Zakończone
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DO PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH BIAŁY ZDRÓJ, CYBOWO, SUCHOWO 2013-04-24 08:58 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2013-02-27 14:41 Zakończone
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia na rzecz realizacji projektu EDUKACJA DROGA DO SUKCESU 2013-02-21 12:33 Zakończone
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH BYDGOSKA, PÓŁWIEJSKA, AKACJOWA, LIPOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA W KALISZU POMORSKIM 2013-02-19 14:38 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU " EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU" W GMINIE KALISZ POMORSKI 2012-11-23 11:44 Zakończone
PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU POD NAZWĄ EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU 2012-11-21 11:07 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej Suchowo-Borowo, gmina Kalisz Pomorski 2012-10-16 11:53 Zakończone
WYKONANIE PRZEBUDOWY KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMIERZYN W GMINIE KALISZ POMORSKI 2012-10-15 12:41 Zakończone
MODERNIZACJA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2012-10-09 12:39 Zakończone
Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Świętego Wojciecha w Kaliszu Pomorskim 2012-10-09 10:01 Zakończone
DOSTAWA KONTENERA SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W POMIERZYNIE W GMINIE KALISZ POMORSKI 2012-09-19 14:53 Zakończone
II przetarg na-WYKONANIE ŚCIEŻKI SŁUŻĄCEJ DO JAZDY NA WROTKACH, DESKOROLKACH ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W KALISZU POMORSKIM 2012-09-14 12:22 Zakończone
MODERNIZACJA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2012-09-05 10:11 Zakończone
WYKONANIE ŚCIEŻKI SŁUŻĄCEJ DO JAZDY NA WROTKACH, DESKOROLKACH ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W KALISZU POMORSKIM 2012-08-13 09:33 Zakończone
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu przy zatoce autobusowej, ul. Kolejowa w Kaliszu Pomorskim 2012-08-02 12:21 Zakończone
BUDOWA STANICY WODNEJ NA PLAŻY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 2012-07-27 11:42 Zakończone
DOSTAWA KONTENERA SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W GIŻYNIE W GMINIE KALISZ POMORSKI 2012-07-13 13:02 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń na 2 place zabaw: w Pomierzynie i w parku przy ulicy Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim 2012-07-12 10:00 Zakończone
BUDOWA WIATY REKREACYJNO-SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBSKO GMINA KALISZ POMORSKI - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 2012-06-12 15:35 Zakończone
PRZEBUDOWA DROGI DO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 2012-06-01 10:52 Zakończone
MODERNIZACJA OGRZEWANIA ŚWIETLCY ORAZ WYKONANIE PARKINGU W SUCHOWIE GMINA KALISZ POMORSKI 2012-05-16 14:48 Zakończone
Remont dróg gminnych gruntowych 2012-05-15 11:00 Zakończone
Remont boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Kaliszu Pomorskim 2012-05-15 09:51 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 do jednostki OSP w miejscowości Biały Zdrój-Gmina Kalisz Pomorski 2012-05-08 10:55 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA GIMNAZJUM W KALISZU POMORSKIM 2012-04-24 11:24 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CYBOWO OSIEDLE W GMINIE KALISZ POMORSKI 2012-04-17 11:34 Zakończone
WYKONANIE DROGI DO GARAŻY, UL RYBACKA W KALISZU POMORSKIM 2012-04-17 08:55 Zakończone
Wykonanie chodnika łączącego ulicę Brzozową z ulicą Dworcową w Kaliszu Pomorskim 2012-03-01 10:43 Zakończone
Dostawa używanego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, do Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2012-02-09 10:41 Zakończone
Zakup i dostawa materiałów oraz pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kalisz Pomorski 2011-12-28 09:46 Zakończone
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY KALISZ POMORSKI W 2012 ROKU 2011-12-20 10:39 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KL. I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KALISZ POMORSKI 2011-10-28 13:42 Zakończone
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2011-09-13 09:21 Zakończone
Budowa oświetlenia Drogowego w m. Biały Zdrój, Poźrzadło Wielkie, Pomierzyn. 2011-09-05 10:02 Zakończone
II przetarg na wykonanie ścieżki służącej do jazdy na wrotkach, deskorolkach w Kaliszu Pomorskim, osiedle JORDANOWSKIE 2011-08-29 12:31 Zakończone
Wykonanie ścieżki służącej do jazdy na wrotkach, deskorolkach w Kaliszu Pomorskim, osiedle JORDANOWSKIE 2011-08-04 14:30 Zakończone
PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ (OD TORÓW DO POSESJI NR 9) W KALISZU POMORSKIM 2011-06-02 11:58 Zakończone
WYKONANIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. MICKIEWICZA DO UL. OGRODOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2011-05-25 12:29 Zakończone
SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM I ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY UL. WOLNOŚCI W KALISZU POMORSKIM 2011-04-21 14:08 Zakończone
WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWĘ DRÓG, ULICE: POLNA, AKACJOWA, BYDGOSKA, PÓŁWIEJSKA, WIŚNIOWA, LIPOWA, W KALISZU POMORSKIM. 2011-04-20 12:16 Zakończone
ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KALISZU POMORSKIM, UL. WOLNOŚCI 2011-04-19 11:10 Zakończone
Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Leśnej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim 2011-04-18 14:44 Zakończone
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY PROJEKTU - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW GMINY KALISZ POMORSKI 2011-04-15 10:36 Zakończone
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. PEPŁÓWEK-ETAP II 2011-04-15 10:25 Zakończone
REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI KRĘŻNO 2011-04-05 12:33 Zakończone
REMONT BIEŻĄCY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W GMINIE KALISZ POMORSKI-ETAP II 2010-09-27 09:57 Zakończone
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2010-09-06 14:37 Zakończone
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBSKU W GMINIE KALISZ POMORSKI 2010-09-02 15:02 Zakończone
ROZBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W KALISZU POMORSKIM 2010-08-25 14:32 Zakończone
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY KALISZ POMORSKI 2010-08-16 14:43 Zakończone
PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNO-AKTYWIZUJĄCYCH I RÓWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY KALISZ POMORSKI 2010-08-16 14:29 Zakończone
REMONT BOISKA PIŁKARSKIEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KALISZU POMORSKIM 2010-08-06 09:31 Zakończone
ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GIŻYNO 2010-07-27 13:59 Zakończone
PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU POD NAZWĄ AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ 2010-07-09 13:52 Zakończone
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2010-07-09 09:04 Zakończone
WYKONANIE DROGI W m. GIŻYNO, DROGA MIĘDZY BLOKAMI 2010-07-08 14:57 Zakończone
DRUGI PRZETARG NA -Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego wokół zamku w Kaliszu Pomorskim-ETAP II 2010-07-07 13:43 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2010-06-23 15:07 Zakończone
REMONT BIEŻĄCY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W GMINIE KALISZ POMORSKI 2010-06-18 12:56 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO PARKOWEGO WOKÓŁ ZAMKU W KALISZU POMORSKIM-ETAP II- UNIEWAŻNIONY 2010-06-10 14:42 Zakończone
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PEPŁÓWEK I STARA STUDNICA- ETAP I 2010-06-09 14:03 Zakończone
REMONT, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KALISZU POMORSKIM 2010-06-02 11:28 Zakończone
Rozbudowa i modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowości Biały Zdrój 2010-05-31 14:06 Zakończone
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2010-05-18 09:25 Zakończone
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI 2010-05-05 11:52 Zakończone
Remont nawierzchni zatoki autobusowej i drogi gminnej ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim. 2010-04-26 09:38 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W KALISZU POMORSKIM. 2010-03-23 14:12 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI UL. JANOWIECKA KALISZ POMORSKI 2010-03-11 14:02 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI UL. KOSZALIŃSKA KALISZ POMORSKI 2010-02-23 12:34 Zakończone
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU GIMNAZJUM UL. BŁONIE KASZUBSKIE W KALISZU POMORSKIM WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ WG POSIADANEJ PRZEZ GMINĘ KONCEPCJI 2010-02-18 09:50 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO W KALISZU POMORSKIM 2010-01-28 15:45 Zakończone
WYKONANIE WZMOCNIENIA PŁYTY EURO-BOISKA W KALISZU POMORSKIM 2009-11-17 11:31 Zakończone
DOSTAWA MEBLI DO PAŁACU WEDLÓW W KALISZU POMORSKIM 2009-10-30 13:27 Zakończone
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu dróg i placów publicznych w Gminie Kalisz Pomorski 2009-09-29 12:35 Zakończone
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 2009-09-23 10:46 Zakończone
WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY ZDRÓJ GMINA KALISZ POMORSKI 2009-09-23 10:43 Zakończone
WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW I BOISKA W MIEJSCOWOŚCI SIENICA GMINA KALISZ POMORSKI 2009-09-22 12:26 Zakończone
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2009-08-24 11:47 Zakończone
REMONT DROGI GMINNEJ BRALIN-NOWA STUDNICA 2009-08-24 10:28 Zakończone
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OGRODOWEJ W KALISZU POMORSKIM 2009-08-19 13:24 Zakończone
WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNEGO I DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY W STAREJ STUDNICY 2009-08-19 11:38 Zakończone
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - I etap POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 2009-08-13 11:05 Zakończone
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Dębsko 2009-07-20 13:43 Zakończone
Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ulicy Wolności w Kaliszu Pomorskim 2009-07-17 10:38 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISZ POMORSKI - DĘBSKO 2009-06-30 13:35 -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POMIERZYNIE 2009-05-29 11:17 Zakończone
Termomodernizacja budynku Oddział O - Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, gmina Kalisz Pomorski . 2009-05-19 13:28 Zakończone
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ?SINOGAL? ?SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISZU POMORSKIM 2009-05-19 12:43 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej- ul. Drawska w Kaliszu Pomorskim 2009-05-05 15:01 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO PARKOWEGO WOKÓŁ ZAMKU W KALISZU POMORSKIM-ETAP 1 2009-04-22 14:15 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 127/1 obręb Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski. 2009-03-23 12:03 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. 2009-03-02 09:34 Zakończone
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim 2008-09-17 14:09 Zakończone
II przetarg na wykonanie projektu technicznego budynku socjalnego trzydziesto-rodzinnego wg koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 2008-08-14 12:31 Zakończone
Wykonanie projektu technicznego budynku socjalnego trzydziesto-rodzinnego wg koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 2008-07-24 14:34 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Kaliszu Pomorskim ulice: Bydgoska, Wiśniowa, Akacjowa, Lipowa, Bukowa, Jaśminowa, Półwiejska i Polna 2008-06-17 11:56 Zakończone
PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYM ZDROJU 2008-06-04 14:03 Zakończone
Srzedaż środka trwałego - Autobus szkolny GIMBUS 2008-02-25 10:53 -
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących. 2008-01-04 10:09 -
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-01-03 14:51 -
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych wraz z wyposażeniem w pojemniki na odpady. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV, AGD z terenu Gminy Kalisz Pomorski, zorganizowana dwa razy w roku 2007-12-24 08:39 -
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2008 rok 2007-12-06 14:13 -
Zimowe utrzymanie dróg gminnych-zamiejskich 2007-12-06 10:49 -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Koszalińska 2007-10-12 13:17 -
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kalisz Pomorski 2007-08-22 09:12 -
Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2007-08-17 11:19 -
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kalisz Pomorski 2007-08-13 11:13 -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych przy ulicy dworcowej 29/1, 29/2 2007-08-09 11:37 -
Sukcesywna dostawa owoców, warzyw oraz artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2007-08-06 12:34 -
II etap remontu drogi gminnej w miejscowości Dębsko, gmina Kalisz Pomorski 2007-07-17 14:16 -
Przebudowa drogi gminnej-Aleja Sprzymierzonych w Kaliszu Pomorskim 2007-07-11 13:58 -
Remont Instalacji elektrycznej w byłym budynku przedszkola w Kaliszu Pomorskim, ulica Mickiewicza 51 2007-07-10 13:25 -
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2007-07-09 14:59 -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Leśna, Świerkowa 2007-06-21 14:52 -
Ubezpieczenie mienia Zamawiającego 2007-06-20 15:05 -
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Poźrzadle Wielkim, gmina Kalisz Pomorski 2007-06-12 15:04 -