Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 Gabriela Czerniawska 2021-01-28 07:45:43
Protokół z sesji XXXVI/21 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2021 roku. Gabriela Czerniawska 2021-01-28 07:21:33
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2021-01-28 07:08:35
Protokół z sesji XXXVI/21 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-01-27 14:43:47
Jednostki organizacyjne gminy Marcin Kurylczyk 2021-01-27 13:25:35
Rejestr instytucji kultury Anna Kranc-Bargieł 2021-01-26 07:42:38
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury i sportu Marcin Kurylczyk 2021-01-25 14:41:26
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-01-25 14:38:36
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2021-01-25 14:31:35
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2021-01-25 14:21:26
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2021-01-25 14:20:38
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dorota Dobrzeniecka 2021-01-25 14:01:50
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Marcin Kurylczyk 2021-01-25 13:59:39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dorota Dobrzeniecka 2021-01-25 13:53:47
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok Jolanta Leszczyńska 2021-01-25 07:36:04
Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku Marcin Kurylczyk 2021-01-22 14:52:20
Uchwała Nr XXXVI/267/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 13:41:23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 20 Lidia Zbytek 2021-01-22 13:34:44
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-01-22 12:54:06
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:32:24
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:26:40
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:25:15
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:23:57
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:22:29
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:22:17
Rok 2021 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:21:17
Uchwała Nr XXXVI/266/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 11:59:46
Uchwała Nr XXXVI/263/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 11:59:33
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.01.2021 r. - 30.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-22 10:51:34
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.01.2021 r. - 30.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-22 10:40:03
Rok 2021 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-01-22 10:14:44
Uchwała Nr XXXVI/267/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:26:36
Uchwała Nr XXXVI/266/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:26:16
Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:24:21
Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:23:53
Uchwała Nr XXXVI/263/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:23:24
Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim i Dziennego Domu "Senior+" w Kaliszu Pomorskim - oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:22:49
Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXI/238/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:21:43
Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:20:52
Uchwała Nr XXXVI/259/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:20:29