Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości ogólnej - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:38:36
Uchwała NR II/11/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander Preca 2007-01-02 12:35:50
Uchwała NR II/10/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. Aleksander Preca 2007-01-02 12:32:57
Uchwała NR II/9/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy Aleksander Preca 2007-01-02 12:30:50
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:19
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:06
Uchwała NR II/7/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Aleksander Preca 2007-01-02 12:27:25
Uchwała NR II/6/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Aleksander Preca 2007-01-02 12:25:46
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Aleksander Preca 2007-01-02 12:22:33
Uchwała NR I/4/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych Aleksander Preca 2007-01-02 12:22:01
Uchwała NR I/3/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Rolnictwa Aleksander Preca 2007-01-02 12:21:24
Uchwała NR I/2/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-02 12:20:16
Uchwała NR I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-02 12:19:19
Uchwała NR I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-02 12:18:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do miejscowości Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski ” Aleksander PRECA 2006-12-28 14:13:18
„Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do miejscowości Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski”- zawiadomienie o zawarciu umowy uzupełniającej Aleksander PRECA 2006-12-28 14:13:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pom - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-27 14:32:49
Zarządzenie nr 81 z 2006 roku w sprawie odwołania Zastęcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2006-12-27 13:05:55
Zarządzenie nr 80 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok Aleksander Preca 2006-12-27 13:05:42
Zarządzenie nr 81 z 2006 roku w sprawie odwołania Zastęcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2006-12-27 07:39:18
Andrzej Hypki - oświadczenie o działalności gospodarczej członków rodziny - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-27 07:12:44
zamówienie uzupełniające do zadania" Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2006-12-20 13:38:07
Zarządzenie nr 80 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok Aleksander Preca 2006-12-18 09:29:01
Zarządzenie nr 79 z 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referatu ds. ksiegowości ogólnej w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-12-18 09:27:31
Zarządzenie nr 78 z 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-12-18 09:25:42
Zarządzenie nr 77 z 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-12-18 09:23:43
Zarządzenie nr 76 z 2006 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok Aleksander Preca 2006-12-18 09:21:56
Zarządzenie nr 76 z 2006 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok Aleksander Preca 2006-12-18 09:21:30
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2006-12-15 13:30:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski - referenta ds. księgowości ogólnej w Referacie Budżetu i Księgowości Ogólnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-12 14:35:20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski - referenta ds. księgowości ogólnej w Referacie Budżetu i Księgowości Ogólnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-12 14:34:23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski - referenta ds. księgowości ogólnej w Referacie Budżetu i Księgowości Ogólnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-12 14:33:04
Zarządzenie nr 47 z 2006 roku w sprawie ustalenia procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-12-12 08:40:44
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 17.08.2006-30.11.2006r. Aleksander Preca 2006-12-08 13:28:45
Zakład Ubezspieczeń Społecznych - Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 17.08.2006r-30.11.2006r - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-08 13:26:36
Zakład Ubezspieczeń Społecznych - Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 17.08.2006r-30.11.2006r - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-12-08 12:54:21
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco- kopiujących. Magdalena Dąbrowska 2006-12-08 11:29:56
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2006-12-06 14:33:19
Przebudowa drogi gminnej w Jasnopolu gmina Kalisz Pomorski-I etap Magdalena Dąbrowska 2006-12-01 13:42:30
Uchwała NR LI/302/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2006 rok Aleksander Preca 2006-12-01 10:10:55