Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 14 z 2006 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Aleksander Preca 2006-08-07 11:04:15
Zarządzenie nr 46 z 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania rozwoju piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn Aleksander Preca 2006-08-07 10:59:23
Zarządzenie nr 44 z 2006 roku w sprawie przeprowadzenia loterii charytatywnej Aleksander Preca 2006-08-07 10:56:38
Uchwała Nr XLV /264 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 Aleksander Preca 2006-08-07 09:38:34
Uchwała Nr XLII/243/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.” Aleksander Preca 2006-08-07 09:34:57
Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków Aleksander Preca 2006-08-07 07:33:13
Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków Aleksander Preca 2006-08-07 07:32:40
Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków Aleksander Preca 2006-08-07 07:29:40
„Dostawa sprzętu medycznego do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-08-02 11:49:34
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawę wraz z transportem i montażem mebli do szkoły podstawowej w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-08-01 15:03:04
Najwyższa Izba Kontroli Delagatura w Szczecinie - Wykorzystanie środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2004/05 - Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2006 roku. Aleksander Preca 2006-08-01 13:47:52
Najwyższa Izba Kontroli Delagatura w Szczecinie - Wykorzystanie środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2004/05 - Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2006 roku. Aleksander Preca 2006-08-01 13:45:16
Najwyższa Izba Kontroli Delagatura w Szczecinie - Wykorzystanie środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2004/05 - Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2006 roku. Aleksander Preca 2006-08-01 13:44:45
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Prace naprawcze i zabezpieczające w budynku mieszkalnym-Pałac w Dębsku” Aleksander PRECA 2006-07-31 11:45:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Rozbudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-28 13:16:25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Aleksander PRECA 2006-07-26 14:45:35
Zawiadomienie o wyborze i o odrzuceniu oferty dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowa kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym w miejscowości Stara Studnica Aleksander PRECA 2006-07-26 12:39:16
Zawiadomienie o wyborze i o odrzuceniu oferty dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowa kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym w miejscowości Stara Studnica Aleksander PRECA 2006-07-26 12:38:10
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy Aleksander PRECA 2006-07-24 11:15:55
PRTOTOKÓŁ Nr XLVI/2006 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 maja 2006r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-21 07:08:32
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Aleksander PRECA 2006-07-20 15:55:40
Ogłoszenie o przetargu na : „Budowę sieci wodociągowej przy ul. Krzywoustego-Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-20 15:52:58
Zawiadomienie o wyborze Aleksander PRECA 2006-07-18 14:24:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza w miejscowości Giżyno” Aleksander PRECA 2006-07-18 10:50:15
Zarządzenie nr 48 z 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Giżyno Aleksander Preca 2006-07-18 08:45:50
Zarządzenie nr 45 z 2006 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski" Aleksander Preca 2006-07-18 08:43:56
Zarządzenie nr 42 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok Aleksander Preca 2006-07-18 08:40:11
Zarządzenie nr 41 z 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-07-18 08:38:25
Zawiadomienie o wyborze Aleksander PRECA 2006-07-17 09:19:22
Zawiadomienie o wyborze Aleksander PRECA 2006-07-17 09:18:06
Uchwała NR XLVII/281/2006 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art 4 ust 1 pkt 7,8,12 ustawy o finansach publicznych , zaliczonych do podsektora samorządowego , za pierwsze półrocze roku budżetowego Aleksander Preca 2006-07-14 11:55:11
Uchwała NR XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania Aleksander Preca 2006-07-14 11:55:04
Uchwała NR XLVII/281/2006 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art 4 ust 1 pkt 7,8,12 ustawy o finansach publicznych , zaliczonych do podsektora samorządowego , za pierwsze półrocze roku budżetowego Aleksander Preca 2006-07-14 11:54:39
Uchwała NR XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania Aleksander Preca 2006-07-14 11:47:47
Uchwała NR XLVII/279/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI /231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander Preca 2006-07-14 11:45:43
Uchwała NR XLVII/278/2006 Rady Miejskiej zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Aleksander Preca 2006-07-14 11:43:41
Uchwała NR XLVII/277/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:39:56
Uchwała NR XLVII/276/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:37:23
Uchwała NR XLVII/276/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:36:20
Uchwała NR XLVII/275/2006 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jedn. org., do których nie stosuje się ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Aleksander Preca 2006-07-14 11:32:55