Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/257/2006 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski . Aleksander PRECA 2006-05-02 09:41:56
Uchwała Nr XLIV/256/2006 RADY MIEJSKIEJ dotycząca zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”. Aleksander PRECA 2006-05-02 09:41:17
Uchwała Nr XLIV/255/2006 Rady Miejskiej w sprawie odwołania i powołania inkasenta oraz zmiany uchwały Nr XXIX/154/2005 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości Aleksander PRECA 2006-05-02 09:40:03
Uchwała Nr XLIV/254/2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/ 231/2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander PRECA 2006-05-02 09:39:17
Zarządzenie Nr 30 z 2006 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim ”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:58:59
Zarządzenie Nr 29 z 2006 roku w sprawie „Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz Aleksander PRECA 2006-04-28 11:58:36
Zarządzenie Nr 28 z 2006 roku w sprawie „ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n Aleksander PRECA 2006-04-28 11:56:51
Zarządzenie Nr 27 z 2006 roku w sprawie „wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:56:16
Zarządzenie Nr 26 z 2006 roku w sprawie „sprzedaży nieruchomości”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:55:49
Zarządzenie Nr 25 z 2006 roku w sprawie „powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz Aleksander PRECA 2006-04-28 11:55:08
Zarządzenie Nr 24 z 2006 roku w sprawie „nabycia nieruchomości gruntowej”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:54:44
Zarządzenie Nr 23 z 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:54:17
Zarządzenie Nr 22 z 2006 roku w sprawie „zmian w budżecie na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:53:41
Zarządzenie Nr 21 z 2006 roku w sprawie „ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko: dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:53:15
Zarządzenie Nr 20 z 2006 roku w sprawie „określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów Aleksander PRECA 2006-04-28 11:52:13
Zarządzenie Nr 19 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:51:30
Zarządzenie Nr 18 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju św Aleksander PRECA 2006-04-28 11:51:01
Zarządzenie Nr 17 z 2006 roku w sprawie „ Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za 2005 rok. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:50:32
Zarządzenie Nr 16 z 2006 roku w sprawie „ Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:50:01
Ogłoszenie o drugim naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim – Informatyk/pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-21 15:27:49
Informacja o wynikach naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-21 15:27:02
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Leśna 11B; ul. Świerkowa 1,3,5,7,9,11. Aleksander PRECA 2006-04-21 08:55:25
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Bydgoska 16,18,20; ul. Lipowa 1,3,5,7. Aleksander PRECA 2006-04-21 08:54:57
Kazimiera Ignaszewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:30:42
Oświadczenia – działalność gospodarcza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:29:12
Oświadczenia majątkowe - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:29:00
rok 2006 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:28:24
Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Podgórnej 1 Aleksander PRECA 2006-04-12 14:37:57
Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Koszalińskie Aleksander PRECA 2006-04-12 14:36:32
Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Dworcowej 9 Aleksander PRECA 2006-04-12 14:35:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Poniżej 60 000 euro: na : „Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-04-11 13:33:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Poniżej 60 000 euro: na : „Doposażenie placów zabaw w gminie Kalisz Pomorski w nowe urządzenia zabawowe.” Aleksander PRECA 2006-04-11 13:32:33
Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2005 roku. Aleksander PRECA 2006-04-10 15:20:07
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-04-10 15:19:47
Sekretarz Gminy Aleksander PRECA 2006-04-10 15:17:46
Skarbnik Gminy Aleksander PRECA 2006-04-10 15:16:33
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowa i rozbudowa pałacu i parku wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2006-04-10 14:08:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim – Informatyk/pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-04 13:01:44
Budowę boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-04-03 16:49:04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na: „Budowę sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-04-03 16:42:26