Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowa drogi gminnej, ul. Powiatowa w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2006-04-03 12:14:09
Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-29 15:41:44
Rok 2006 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-29 15:41:24
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na: „Przebudowę drogi gminnej – ul. Tartaczna w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-03-23 15:54:41
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-22 13:50:17
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-22 13:49:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na: ” Przebudowę drogi gminnej w ulicy Świętego Wojciecha w Kaliszu Pomorskim-etap I –remont chodników i wjazdów”. Aleksander PRECA 2006-03-20 16:44:18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na : „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kręta w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-03-14 15:32:20
Przetarg ustny II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Kalisz Pomorski, ul. Wiśniowa 4, ul. Wiśniowa 6, ul. Bydgoska 12. Aleksander PRECA 2006-03-13 12:13:58
Przetarg ustny II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Kalisz Pomorski, ul. Wiśniowa 2. Aleksander PRECA 2006-03-13 12:13:22
Zarządzenie Nr 15 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w wymiarze 1 / 2 etatu w Urzędzie Miasta Aleksander PRECA 2006-03-09 15:49:16
Zarządzenie Nr 13 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży nieruchomości”. Aleksander PRECA 2006-03-09 15:48:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie zasilania i instalacji oświetlenia stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2006-03-08 15:17:44
Plan pracy Rady Miejskiej na 2006 rok Aleksander PRECA 2006-03-06 11:08:27
HARMONOGRAM PRACY RADY MIEJSKIEJ - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-06 11:07:51
PRZETARG OGRANICZONY NA: Budowa przedszkola w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-03-02 10:59:11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Stara Korytnica –Bralin” Aleksander PRECA 2006-03-02 10:54:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim - Audytor Wewnętrzny - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-03-01 14:04:53
Praca Aleksander PRECA 2006-03-01 14:04:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na: Budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowościach Prostynia- Cybowo w gminie Kalisz Pomorski Aleksander PRECA 2006-03-01 10:38:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-02-16 10:06:59
Zarządzenie Nr 12 z 2006 roku w sprawie „ Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski”. Aleksander PRECA 2006-02-16 10:05:47
Uchwała Nr XLII/247/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:42:12
Uchwała Nr XLII/246/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:41:41
Uchwała Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006-2011.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:40:41
Uchwała Nr XLII/243/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:39:08
Uchwała Nr XLII/244/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XLI/231?2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:37:08
Uchwała Nr XLII/242/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gmin Aleksander PRECA 2006-02-15 15:36:26
Uchwała Nr XLII/241/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:35:46
Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:34:51
Uchwała Nr XLII/239/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres powyżej 10 lat w trybie bezprzetargowym.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:34:18
Uchwała Nr XLII/238/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustaleniu wynagr Aleksander PRECA 2006-02-15 15:33:23
Uchwała Nr XLII/237/2006 Rady Miejskiej w sprawie „Powołania Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:32:29
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:59
Uchwała Nr XLI/236/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:41
Uchwała Nr XLI/235/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:31:19
Uchwała Nr XLI/234/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidzianych do realizacji w 2006 roku.” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:30:43
Uchwała Nr XLI/233/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:30:18
Uchwała Nr XLI/232/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:29:53
Uchwała Nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia Budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok” Aleksander PRECA 2006-02-15 15:29:26