Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-06-16 14:47:08
Przetarg nieograniczony nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu drogi gminnej i przyległych chodników w ulicy Wojska Polskiego w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-16 14:46:36
Uchwała Nr XXXIII/194/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:24:19
Uchwała Nr XXXIII/193/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:23:56
Uchwała Nr XXXIII/192/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:22:41
Uchwała Nr XXXIII/191/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu budynków mieszkalnych Aleksander PRECA 2005-06-15 14:22:17
Uchwała Nr XXXIII/190/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:21:42
Uchwała Nr XXXIII/189/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:20:31
Uchwała Nr XXXIII/187/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XXX/167/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku Aleksander PRECA 2005-06-15 14:09:48
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu ulicy Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2005-06-15 10:44:20
„Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2005 roku”> - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-06-14 15:51:16
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Gminnego Centrum Reagowania na bazie istniejącej strażnicy OSP w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-08 14:28:21
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-08 10:50:01
Zarządzenie Nr 34 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejs Aleksander PRECA 2005-06-06 14:11:47
Zarządzenie Nr 33 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:10:56
Zarządzenie Nr 32 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:10:17
Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż „Nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Drawska, działka Nr 7/2” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:09:30
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-30 14:11:12
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar Aleksander PRECA 2005-05-27 10:19:45
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-27 10:18:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:32:34
Przetarg II ustny ograniczony na „Sprzedaż nieruchomości lokalowej ul. Dworcowa 50/5” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:30:59
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:28:57
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-24 12:56:04
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-23 13:53:51
Żak Józef - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-20 14:27:51
Zarządzenie Nr 24 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:26:25
Zarządzenie Nr 25 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n Aleksander PRECA 2005-05-20 14:25:32
Zarządzenie Nr 26 z 2005 roku w sprawie „Szczegółowych warunków, jakie powinno zawierać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy stypendialnej o charakterze edukacyjnym oraz trybu i sposobu p Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:46
Zarządzenie Nr 27 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:01
Zarządzenie Nr 28 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:43
Zarządzenie Nr 29 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowę hal Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:24
Zarządzenie Nr 30 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2005-05-20 14:22:44
Zarządzenie Nr 31 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:19:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na budowę czterech budynków wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Aleksander PRECA 2005-05-20 14:18:21
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na budowę przedszkola w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:17:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” Aleksander PRECA 2005-05-20 13:46:36
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowę pomostu stałego drewnianego w kształcie litery „E” na jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2005-05-12 15:43:41
Ustalenia kontroli Aleksander PRECA 2005-05-12 15:42:10
Zbytek Violetta - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:40:52