Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Kalisz Pomorski ul. Szczecińska 29 Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:49
Uchwała Nr XXIII/119/2004 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:32
Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w sprawie powołania Sekretarza Gminy. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:18
Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:01
Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:44
Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyż Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:30
Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:16
Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy budynków wielorodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:54
Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:39
Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:19
Uchwała Nr XXII/110/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:07
Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:16:54
Uchwała Nr XXII/107/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej Aleksander PRECA 2004-10-25 16:14:56
Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:05:12
Uchwała Nr XXII/10&/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:49
Uchwała Nr XXII/106/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:23
Uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:51:41
Uchwała Nr XXI/103/2004 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim kanalizacji sanitarnej ul. Szczecińska w Kalis Aleksander PRECA 2004-10-25 15:47:17
Uchwała Nr XXI/102/2004 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:55
Uchwała Nr XXI/101/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych prz Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:28
Uchwała Nr XXI/100/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:12
Uchwała Nr XXI/99/2004 Rady Miejskiej w sprawie budownictwa mieszkaniowego. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:58
„Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 października 2004r.”(1 strona) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:27
„Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 września 2004r.”(9 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:00
„Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2004r.”(5 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:34:42
Zarządzenie Nr 74 z 2004 roku w sprawie „Przeprowadzenia kontroli na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich.” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:18:39
Zarządzenie Nr 72 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:18:04
Zarządzenie Nr 71 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:48
Zarządzenie Nr 70 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:36
Zarządzenie Nr 69 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:19
Zarządzenie Nr 68 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:55
Zarządzenie Nr 67 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:29
Zarządzenie Nr 66 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:08
Zarządzenie Nr 65 z 2004 roku w sprawie „Ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:48
Zarządzenie Nr 64 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:02
Zarządzenie Nr 63 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia kierownika Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:47
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:29
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:35
Zarządzenie wprowadzające zmiany oraz załącznik ze schematem organizacyjnym - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:17