Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków Aleksander PRECA 2005-06-28 10:56:53
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia” Aleksander PRECA 2005-06-28 09:46:56
Sołectwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-06-24 14:49:00
Samorządy Mieszkańców Aleksander PRECA 2005-06-24 14:48:22
Przetarg nieograniczony poniżej nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont strażnicy OSP w Białym Zdroju” Aleksander PRECA 2005-06-23 10:07:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-06-22 10:38:53
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-22 10:37:04
Obsługa techniczna Aleksander PRECA 2005-06-21 14:18:30
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie koncepcji odbudowy śródmieścia miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-06-16 14:47:08
Przetarg nieograniczony nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu drogi gminnej i przyległych chodników w ulicy Wojska Polskiego w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-16 14:46:36
Uchwała Nr XXXIII/194/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:24:19
Uchwała Nr XXXIII/193/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:23:56
Uchwała Nr XXXIII/192/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:22:41
Uchwała Nr XXXIII/191/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu budynków mieszkalnych Aleksander PRECA 2005-06-15 14:22:17
Uchwała Nr XXXIII/190/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:21:42
Uchwała Nr XXXIII/189/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-06-15 14:20:31
Uchwała Nr XXXIII/187/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XXX/167/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku Aleksander PRECA 2005-06-15 14:09:48
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu ulicy Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2005-06-15 10:44:20
„Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2005 roku”> - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-06-14 15:51:16
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Gminnego Centrum Reagowania na bazie istniejącej strażnicy OSP w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-08 14:28:21
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-06-08 10:50:01
Zarządzenie Nr 34 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejs Aleksander PRECA 2005-06-06 14:11:47
Zarządzenie Nr 33 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:10:56
Zarządzenie Nr 32 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:10:17
Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż „Nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Drawska, działka Nr 7/2” Aleksander PRECA 2005-06-06 14:09:30
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-30 14:11:12
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar Aleksander PRECA 2005-05-27 10:19:45
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-27 10:18:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:32:34
Przetarg II ustny ograniczony na „Sprzedaż nieruchomości lokalowej ul. Dworcowa 50/5” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:30:59
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:28:57
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-24 12:56:04
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-23 13:53:51
Żak Józef - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-20 14:27:51
Zarządzenie Nr 24 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:26:25
Zarządzenie Nr 25 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n Aleksander PRECA 2005-05-20 14:25:32
Zarządzenie Nr 26 z 2005 roku w sprawie „Szczegółowych warunków, jakie powinno zawierać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy stypendialnej o charakterze edukacyjnym oraz trybu i sposobu p Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:46
Zarządzenie Nr 27 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:01
Zarządzenie Nr 28 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:43
Zarządzenie Nr 29 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowę hal Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:24