Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:44:20
Zarządzenie Nr 21 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny Ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Bu Aleksander PRECA 2005-03-25 13:43:40
Zarządzenie Nr 20 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:42:59
Zarządzenie Nr 19 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:56
Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:21
„Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:38:30
„Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:37:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonania projektu uzbrojenia działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazowniczą i energetyczną ̶ Aleksander PRECA 2005-03-24 16:09:58
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-23 12:48:52
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-18 12:25:46
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander PRECA 2005-03-17 14:50:55
Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:39
Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:15
Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:42:10
Uchwała Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:41:16
Uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Miejskiej w sprawie „ Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kalisz Pomorski dotyczącymi zniesienia nazw miejscowości.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:38:31
Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXII/112/2004 w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 września 2004 roku.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:25:26
Uchwała Nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:30:11
Uchwała Nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:26:55
Uchwała Nr XXIX/155/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:23:56
Uchwała Nr XXIX/154/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:17:29
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:15:53
Uchwała Nr XXIX/155/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:53:39
Uchwała Nr XXIX/154/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:52:46
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:48:36
Uchwała Nr XXVIII/152/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:46:17
Uchwała Nr XXVIII/151/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:43:48
Uchwała Nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:42:15
Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-03-17 12:37:19
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-15 15:19:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim wraz z renowacją nawierzchni i chodników ” Aleksander PRECA 2005-03-09 14:58:16
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Poźrzadło Wlk., Pomierzyn, Ślizno, Giżyno, Kalisz Pomo Aleksander PRECA 2005-03-09 09:48:52
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Strzeleckiej, Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:35
Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:02
Uchwała Nr XXVIII/148/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:46:11
Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poparcia działań zmierzających do zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.&# Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:38
Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:19
Uchwała Nr XXX/167/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:43:25
Uchwała Nr XXX/166/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:42:35
Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:41:49