Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik Nr 7 wydatki budżetu gminy związane z realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksander PRECA 2004-04-05 15:14:17
Załącznik Nr 6 plan wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-05 15:13:07
Załącznik Nr 5 wydatki budżetu gminy na 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 15:07:44
Załącznik Nr 4 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej Aleksander PRECA 2004-04-05 15:07:19
Załącznik Nr 2 dochody związane z realizacją zadań własnych Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:55
Załącznik Nr 1 dochody budżetu gminy ogółem Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:32
wydatki budżetu 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:00
Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-05 15:05:49
Uchwała Nr XVI/88/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie sprzedaży nieruchomości. Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:31
Uchwała Nr XVI/87/2004 Rady Miejskiej z załącznikiem w sprawie uchwalenia planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:18
Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:04
Zarządzenie Nr 27 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:39:42
Zarządzenie Nr 26 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:39:15
Zarządzenie Nr 20 z 2004 roku w sprawie "przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:38:54
Zarządzenie Nr 23 (str 1 i 2) z Załacznikami 1-4) 2004 roku w sprawie "ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prz Aleksander PRECA 2004-03-18 10:02:50
Zarządzenie Nr 22 z 2004 roku w sprawie "ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" Aleksander PRECA 2004-03-18 10:02:12
Zarządzenie Nr 21 z 2004 roku w sprawie "zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Kalisz Pomorski z dnia 28 stycznia 2004 roku dotyczącego powołania Komisji Przetargowej mającej na cel Aleksander PRECA 2004-03-16 10:34:13
Zarządzenie Nr 19 z 2004 roku (z załącznikiem18 stron) w sprawie "ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-03-16 10:33:13
Zarządzenie Nr 14 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców" Aleksander PRECA 2004-03-09 11:28:23
Zarządzenie Nr 18 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu." Aleksander PRECA 2004-03-09 11:27:11
Zarządzenie Nr 17 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców." Aleksander PRECA 2004-03-09 11:26:24
Jednostki organizacyjne gminy Aleksander PRECA 2004-03-09 11:25:18
Ogłoszenie o przetargu pn "Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomors Aleksander PRECA 2004-03-01 09:13:45
Ogłoszenie o przetargu pn "Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomors Aleksander PRECA 2004-02-26 14:09:43
Zarządzenie Nr 16 z 2004 roku w sprawie "sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo"." Aleksander PRECA 2004-02-24 10:21:34
Zarządzenie Nr 15 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa drogi osiedlo Aleksander PRECA 2004-02-24 10:19:12
"Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r." (10 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:16:39
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2004 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:15:44
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:12:17
Komisja Polityki Społecznej Aleksander PRECA 2004-02-24 10:11:07
Komisja gospodarki i rolnictwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:10:27
Komisja rewizyjna - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:08:30
Komisja rewizyjna - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:07:14
Komisja gospodarki i rolnictwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:06:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Kwiatowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-02-23 10:13:32
"Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r." (10 stron) Aleksander PRECA 2004-02-23 10:09:30
- Uchwała Nr XV/85/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:08:02
- Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałe w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza m Aleksander PRECA 2004-02-23 10:06:21
- Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:05:51
- Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:04:53