Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyż Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:30
Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:16
Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy budynków wielorodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:54
Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:39
Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:19
Uchwała Nr XXII/110/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:07
Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:16:54
Uchwała Nr XXII/107/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej Aleksander PRECA 2004-10-25 16:14:56
Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:05:12
Uchwała Nr XXII/10&/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:49
Uchwała Nr XXII/106/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:23
Uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:51:41
Uchwała Nr XXI/103/2004 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim kanalizacji sanitarnej ul. Szczecińska w Kalis Aleksander PRECA 2004-10-25 15:47:17
Uchwała Nr XXI/102/2004 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:55
Uchwała Nr XXI/101/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych prz Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:28
Uchwała Nr XXI/100/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:12
Uchwała Nr XXI/99/2004 Rady Miejskiej w sprawie budownictwa mieszkaniowego. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:58
„Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 października 2004r.”(1 strona) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:27
„Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 września 2004r.”(9 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:35:00
„Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2004r.”(5 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 15:34:42
Zarządzenie Nr 74 z 2004 roku w sprawie „Przeprowadzenia kontroli na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich.” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:18:39
Zarządzenie Nr 72 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:18:04
Zarządzenie Nr 71 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:48
Zarządzenie Nr 70 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:36
Zarządzenie Nr 69 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-10-14 13:17:19
Zarządzenie Nr 68 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:55
Zarządzenie Nr 67 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:29
Zarządzenie Nr 66 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:16:08
Zarządzenie Nr 65 z 2004 roku w sprawie „Ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:48
Zarządzenie Nr 64 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Aleksander PRECA 2004-10-14 13:15:02
Zarządzenie Nr 63 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia kierownika Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:47
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:14:29
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:35
Zarządzenie wprowadzające zmiany oraz załącznik ze schematem organizacyjnym - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:17
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:04:06
Elżbieta Gulczyńska- Skarbnik Gminy –oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:02:02
Apolinary Krzemień - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:00:01
Tadeusz Sochacki - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim – oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:59:21
Dorota Biełuś - Kierownik Zespołu ObsługiSszkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:57:50