Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2019-09-19 08:25:12
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie odwołania II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Marcin Kurylczyk 2019-09-19 07:49:24
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie odwołania II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Marcin Kurylczyk 2019-09-19 07:48:45
KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Magdalena Dąbrowska 2019-09-17 14:43:24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61 z dnia 17.09.2019 r. Marek Brumer 2019-09-17 13:05:23
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Szczecińskiej i Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2019-09-17 11:51:01
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2019-09-16 14:47:04
Informacja o uzupełnieniu składu i losowaniach Aleksander Preca 2019-09-16 13:01:48
Informacja o uzupełnieniu składu i losowaniach Aleksander Preca 2019-09-16 13:00:02
Wniosek Radnej Pani Anny Sztobryń oraz radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zamontowania progu zwalniającego oraz znaku drogowego. Gabriela Czerniawska 2019-09-16 08:46:00
Wojciech Stanisław Kucharski Marcin Kurylczyk 2019-09-13 12:14:23
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2019-09-13 11:18:42
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2019-09-13 10:36:19
projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - Druk Nr 151. Marta Szulczyńska 2019-09-13 09:40:00
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2019-09-13 08:03:11
Zajęcia na poligonie 16.09_22.09.2019 r. Marek Brumer 2019-09-13 07:59:22
Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 Marcin Kurylczyk 2019-09-13 07:35:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcin Kurylczyk 2019-09-13 07:24:00
Archiwum Państwowe w Koszalinie - wystąpienie pokontrolne Marcin Kurylczyk 2019-09-12 12:56:05
Archiwum Państwowe w Koszalinie - kontrola archiwum Marcin Kurylczyk 2019-09-12 12:55:13
ROK 2019 Marcin Kurylczyk 2019-09-12 12:50:41
projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023 - Druk Nr 155. Marta Szulczyńska 2019-09-12 08:11:44
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 154. Marta Szulczyńska 2019-09-12 08:10:42
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 153. Marta Szulczyńska 2019-09-12 08:07:29
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 153. Marta Szulczyńska 2019-09-12 08:06:48
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 153. Marta Szulczyńska 2019-09-12 08:00:52
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 152. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:58:50
projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - Druk Nr 151. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:57:27
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 150. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:55:52
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczecinek - Druk Nr 149. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:49:48
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 148. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:46:53
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025 - Druk Nr 147. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:45:31
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 146. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:43:53
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 145. Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:34:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 145. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:30:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 145. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2019-09-12 07:30:07
Wniosek Radnego Pana Zbigniewa Witka dotyczący drożności kratek odpływowych. Gabriela Czerniawska 2019-09-11 14:19:06
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r. Marcin Kurylczyk 2019-09-11 12:43:31
Wykaz 78/2019 Marcin Kurylczyk 2019-09-10 08:53:15
Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Marcin Kurylczyk 2019-09-10 07:30:50