Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kalisz Pomorski za IV kwartał 2019 roku Marcin Kurylczyk 2020-04-14 12:41:38
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kalisz Pomorski za IV kwartał 2019 roku Marcin Kurylczyk 2020-04-14 12:40:43
Zajęcia na poligonie 13.04_19.04.2020 r. Marek Brumer 2020-04-14 08:39:50
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 13.04.2020 r. Marek Brumer 2020-04-13 18:30:37
Informacja o możliwości uzupełnienia zgłoszeń kandydatów Marcin Kurylczyk 2020-04-10 12:42:53
Postanowienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego Radosław Czapek 2020-04-10 10:57:08
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą w Białym Zdroju Radosław Czapek 2020-04-10 10:56:31
Informacja Komisarza Wyborczego o obwodach komisji wyborczych Marcin Kurylczyk 2020-04-10 10:50:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Czapek 2020-04-10 10:38:07
Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-04-09 11:39:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok Aleksander Preca 2020-04-08 14:50:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok Aleksander Preca 2020-04-08 13:53:55
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2020-04-08 08:59:37
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2020-04-08 08:59:17
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2020-04-08 08:56:46
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2020-04-08 08:56:13
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 z dnia 08.04.2020 r. Marek Brumer 2020-04-08 03:58:05
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz.oraz sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrz. w obrębie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-04-07 12:56:23
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2020-04-06 10:37:04
Zajęcia na poligonie 06.04_12.04.2020 r. Marek Brumer 2020-04-06 09:45:22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 z dnia 04.04.2020 r. Marek Brumer 2020-04-04 12:10:13
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-04-04 10:02:32
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci elektroenerg. 15 kV w Białym Zdroju Elżbieta Skrobacka 2020-04-03 17:38:10
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-04-03 11:36:30
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-04-03 11:36:00
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-04-03 11:28:27
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-04-03 06:32:03
Głosowanie podczas XXII nieplanowej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2020-04-02 13:19:34
Sesja XXII RM - 30.03.2020 (nieplanowa) Gabriela Czerniawska 2020-04-02 13:18:27
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2019 - Druk Nr 238. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 09:12:08
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 237. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:56:33
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku - Druk Nr 236. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:36:41
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 235. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:21:26
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 235. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:20:57
Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców Marek Brumer 2020-04-01 16:34:03
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-03-31 16:37:55
Uchwała Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:19:15
Uchwała Nr XXII/185/20 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe". Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:18:40
Uchwała Nr XXII/184/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:10:34
Uchwała Nr XXII/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:10:00