Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XIV Sesja Rady Miejskiej (31.10.2019 r.) Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:56:15
XIV Sesja Rady Miejskiej (31.10.2019 r.) Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:52:06
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 184. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:41:58
projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 183. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:40:16
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - Druk Nr 182. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:39:08
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 178. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:35:52
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 179. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:35:20
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakupy nieruchomości - Druk Nr 180. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:34:44
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli - Druk Nr 181. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:34:17
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli - Druk Nr 181. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:31:11
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakupy nieruchomości - Druk Nr 180. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:24:04
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 179. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:18:52
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 178. Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:13:50
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 177. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:56:17
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 176. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:53:09
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2020 - Druk Nr 175. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:51:50
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 174. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:51:26
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2020 - Druk Nr 175. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:50:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 174. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:42:01
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 24 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. Marta Szulczyńska 2019-11-20 14:28:24
Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Kurylczyk 2019-11-20 07:15:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie drogi Pepłówek - Pepłówek Elżbieta Skrobacka 2019-11-19 09:32:19
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie drogi Pepłówek - Pepłówek Elżbieta Skrobacka 2019-11-19 09:29:41
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marcin Kurylczyk 2019-11-18 12:04:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcin Kurylczyk 2019-11-18 12:02:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcin Kurylczyk 2019-11-18 11:59:26
Budowa Farmy Fotowoltaicznej "Kalisz Pomorski" o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr ew. 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, województwo Zachodniopomorskie Marcin Kurylczyk 2019-11-18 11:57:54
Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2019-11-18 10:47:28
Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2019-11-18 10:47:05
Zajęcia na poligonie 18.11_24.11.2019 r. Marek Brumer 2019-11-15 12:28:55
Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-15 08:54:58
Dodatkowe zajęcia na poligonie w dniach 11.11-17.11.2019 r. Marek Brumer 2019-11-14 12:42:12
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2019-11-13 14:12:08
Jednostki organizacyjne gminy Aleksander Preca 2019-11-13 14:11:25
Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-13 13:58:10
Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-13 13:46:45
Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-13 13:46:18
Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-13 12:12:56
BUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W KALISZU POMORSKIM Dorota Dobrzeniecka 2019-11-13 11:26:45
BUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W KALISZU POMORSKIM Dorota Dobrzeniecka 2019-11-13 11:25:11