Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 22 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. - Druk Nr 318. Marta Szulczyńska 2020-11-24 12:01:50
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania Jolanta Nowak 2020-11-23 11:41:40
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Dorota Dobrzeniecka 2020-11-23 10:49:20
Dorota Dobrzeniecka 2020-11-23 10:48:13
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Dorota Dobrzeniecka 2020-11-23 10:31:13
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Dorota Dobrzeniecka 2020-11-23 10:31:01
Uchwały RIO Aleksander Preca 2020-11-23 09:01:18
ROK 2021 Aleksander Preca 2020-11-23 09:00:00
Dodatkowe terminy polowań zbiorowych dla myśliwych na terenie OHZ Nadleśnictwo Drawsko Jolanta Nowak 2020-11-20 12:04:22
Zajęcia poligonowe w dniach 23.11.2020 r. - 29.11.2020 r. zmiana godzin Marek Brumer 2020-11-20 11:54:13
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-11-20 10:23:05
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-11-20 10:16:15
Sprawozdanie w sprawie oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski - stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne - Druk Nr 320. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:23:38
Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2019-2020 - Druk Nr 319. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:22:20
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - Druk Nr 328. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:06:04
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w obrębach Dębsko, Kalisz Pomorski 2, Kalisz Pomorski 4, Kalisz Pomorski 7, Kalisz Pomorski 9 oraz Kalisz Pomorski 12 - Druk Nr 327. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:05:09
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski - Druk Nr 326. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:04:18
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia - Druk Nr 325. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:03:32
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/324/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022 - Druk Nr 324. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:02:11
projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 323. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:01:21
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 322. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 09:00:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 321. Gabriela Czerniawska 2020-11-20 08:59:41
Zajęcia poligonowe w dniach 23.11.2020 r. - 29.11.2020 r. Marek Brumer 2020-11-20 08:19:56
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Dorota Dobrzeniecka 2020-11-19 13:55:02
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Anna Kranc-Bargieł 2020-11-19 09:18:41
Rejestr instytucji kultury Anna Kranc-Bargieł 2020-11-19 07:34:14
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-18 13:12:13
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-18 13:04:53
KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Dorota Dobrzeniecka 2020-11-18 09:47:06
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 27 października 2020 r. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-11-18 07:56:29
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 27 października 2020 r. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-11-18 07:52:42
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2020-11-18 07:47:14
Rejestr instytucji kultury Aleksander Preca 2020-11-18 07:24:46
Rejestr instytucji kultury - dokument usunięty Aleksander Preca 2020-11-18 07:20:29
Rejestr instytucji kultury Aleksander Preca 2020-11-18 07:18:38
Rejestr instytucji kultury Aleksander Preca 2020-11-18 07:18:08
Wybory Prezydenta RP (zakładka menu) Aleksander Preca 2020-11-18 07:15:39
Kultura (zakładka menu) Aleksander Preca 2020-11-18 07:15:13
rok 2013 - dokument usunięty Aleksander Preca 2020-11-18 07:13:23
Michał Hypki - Burmistrz - dokument usunięty Aleksander Preca 2020-11-18 07:13:02