Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ewy i Jarosława Kruk na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Naumiak na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2008-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2008-01-21 14:18
dokument Uchwała Nr XVI/113/07 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr II/9/06 w sprawie ustalenia zasad stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-01-21 14:15
dokument Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 2008-01-21 14:11
dokument Uchwała Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008rok 2008-01-21 14:07
dokument Uchwała Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy PGKiM w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2008-01-21 14:05
dokument Uchwała Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy PGKiM w Kaliszu Pomorskim agregatu prądotwórczego znajdującego się w hydroforni przy ulicy Tylnej 1 w Kaliszu Pomorskim 2008-01-21 14:02
dokument Uchwała Nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości dopłaty do ceny wody i ścieków na rok 2008 dla PGKiM w Kaliszu Pomorskim 2008-01-21 13:59
dokument Uchwała Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-12-14 14:11
dokument Uchwała Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia PGKiM w Kaliszu Pomorskim w majatek 2007-12-14 14:09
dokument Uchwała Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Kalisz Pomorski lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy 2007-12-14 14:06
dokument Uchwała Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim" 2007-12-14 13:59
dokument Uchwała Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2008 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2007-12-14 13:57
dokument Uchwała Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Widockiego na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2007-12-14 13:53
dokument Uchwała Nr XIII/101/07 Rady Miejskiej w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-12-14 13:51
dokument Uchwała Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007r. 2007-12-14 13:46
dokument Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2007-12-14 13:42
dokument Uchwała NR XII/98/2007 Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza 2007-10-24 14:00
dokument Uchwała NR XI/97/2007 Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 2007-10-24 13:58
dokument Uchwała NR XI/96/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007rok 2007-10-24 13:55
dokument Uchwała NR XI/95/2007 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Planu Rozwoju Miejscowości Stara Studnica 2007-10-24 13:53
dokument Uchwała NR XI/94/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim oraz Sądu Pracy w Drawsku Pomorskim na kadencje 2008-2011 2007-10-24 13:49
dokument Uchwała NR XI/93/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2007-10-24 13:46
dokument Uchwała NR XI/92/2007 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kalisz Pomorski udzielonych w ramach zasady de minimis 2007-10-24 13:44
dokument Uchwała NR XI/91/2007 Rady Miejskiej w sprawie określenjia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok 2007-10-24 13:41
dokument Uchwała NR XI/90/2007 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008rok 2007-10-24 13:38
dokument Uchwała NR XI/89/2007 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2007roku 2007-10-24 13:36
dokument Uchwała NR X/88/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007rok 2007-10-24 13:28
dokument Uchwała NR X/87/2007 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2008 rok 2007-09-19 10:08
dokument Uchwała NR X/86/2007 Rady Miejskiej w sprawie podpisania umowy o stosunkach partnerskich pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski w Rzeczpospolitej Polskiej , a miastem Torgelow w Republice Federalnej Niemiec 2007-09-19 10:06
dokument Uchwała NR X/85/2007 Rady Miejskiej zmianiająca Uchwałę Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2007-09-19 10:02
dokument Uchwała NR X/84/2007 Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2007-09-19 09:58
dokument Uchwała NR X/83/2007 Rady Miejskiej w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2007-09-19 09:53
dokument Uchwała NR X/82/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 2007-09-19 09:51
dokument Uchwała NR X/81/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie 2007-09-19 09:48
dokument Uchwała NR X/80/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania członka Komisji Spraw Publicznych 2007-09-19 09:07
dokument Uchwała NR X/79/2007 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do realizacji projektów dotyczących zajęć pozalekcyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych 2007-09-19 09:03
dokument Uchwała NR IX/78/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2007-07-11 12:31
dokument Uchwała NR IX/77/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2007-07-11 12:28
dokument Uchwała NR IX/76/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad wypłacenia radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2007-07-11 12:25
dokument Uchwała NR IX/75/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2007-07-11 12:12
dokument Uchwała NR IX/74/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-07-11 12:10
dokument Uchwała NR IX/73/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2007-07-11 12:08
dokument Uchwała NR VIII/72/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej 2007-06-12 13:11
dokument Uchwała NR VIII/71/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski 2007-06-12 13:09
dokument Uchwała NR VIII/70/2007 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski 2007-06-12 13:08
dokument Uchwała NR VIII/69/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-06-12 13:06
dokument Uchwała NR VIII/68/2007 Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-06-12 13:03
dokument Uchwała NR VIII/66/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dotyczących wszczęcia procedur zmiany granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Prostynia 2007-06-12 12:52
dokument Uchwała NR VIII/67/2007 Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości 2007-06-12 12:53
dokument Uchwała NR VIII/65/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim w majątek 2007-06-12 12:44
dokument Uchwała NR VIII/64/2007 Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim 2007-06-12 12:43
dokument Uchwała NR VIII/63/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci Publicznego Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2007-06-12 12:41
dokument Uchwała NR VII/62/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 2007-05-11 08:06
dokument Uchwała NR VII/61/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-05-11 08:05
dokument Uchwała NR VII/60/2007 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2006 rok 2007-05-11 08:02
dokument Uchwała NR VII/59/2007 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2006 rok 2007-05-09 14:50
dokument Uchwała NR VI/58/2006 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n. "Budowa 4 budynków mieszkalnych ul. Dworcowa...", "Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą..." 2007-04-25 13:03
dokument Uchwała NR VI/56/2006 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" 2007-04-25 12:59
dokument Uchwała NR VI/57/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-04-25 12:59
dokument Uchwała NR VI/55/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2007-04-25 12:53
dokument Uchwała NR VI/54/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Suchowskiej 10 2007-04-25 12:52
dokument Uchwała NR VI/53/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu boiska wielofunkcyjnego w Poźrzadle Wielkim i boiska do gry w koszykówkę na osiedlu przy ulicy Brzozowej w Kaliszu Pomorskim 2007-04-25 12:50
dokument Uchwała NR VI/52/2007 Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia mandatu delegata gminy Kalisz Pomorski w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-04-25 12:48
dokument Uchwała NR VI/51/2007 Rady Miejskiej w sprawie przejęcia na własność Gminy Kalisz Pomorski samochodu osobowego 2007-04-25 12:46
dokument Uchwała NR VI/50/2007 Rady Miejskiej w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza i Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski 2007-04-25 12:45
dokument Uchwała NR V/49/2007 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pom. 2007-03-20 08:59
dokument Uchwała NR V/48/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy MGOK w Kaliszu Pomorskim świetlicy wiejskiej w Prostyni 2007-03-20 08:56
dokument Uchwała NR V/47/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Pomierzynie hali sportowej i kotłowni gazowej 2007-03-20 08:55
dokument Uchwała NR V/46/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2007-03-20 08:50
dokument Uchwała NR V/45/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2007-03-20 08:48
dokument Uchwała NR V/44/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa Kalisz Pomorski 2007-03-20 08:39
dokument Uchwała NR V/43/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od PKP SA Szczecin 2007-03-20 08:36
dokument Uchwała NR V/42/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski 2007-03-20 08:33
dokument Uchwała NR V/41/2007 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XLIX/291/06/ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie udzielania pomocy dla wspólnot mieszkaniowych , spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2007-03-06 11:12
dokument Uchwała NR V/40/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr L/300/06 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 6 października 2006 roku 2007-03-06 10:22
dokument Uchwała NR V/39/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2007 roku 2007-03-06 10:20
dokument Uchwała NR V/38/2007 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-03-06 10:16
dokument Uchwała NR V/37/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/252/06 w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla studentów 2007-03-06 10:04
dokument Uchwała NR V/36/2007 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2007-03-06 09:55
dokument Uchwała NR V/35/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski na posiedzenie Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego Pomerania 2007-03-06 09:53
dokument Uchwała NR V/34/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 2007-03-06 09:50
dokument Uchwała NR V/33/2007 Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej 2007-03-06 09:47
dokument Uchwała NR IV/32/2007 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim oraz hali sportowej w Pomierzynie 2007-02-08 10:47
dokument Uchwała NR IV/31/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Statutowej 2007-02-08 10:44
dokument Uchwała NR IV/30/2007 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXX/167/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski 2007-02-08 10:43
dokument Uchwała NR IV/29/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2007-02-08 10:37
dokument Uchwała NR IV/28/2007 Rady Miejskiej w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim 2007-02-08 10:35
dokument Uchwała NR IV/27/2007 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2007-02-08 10:30
dokument Uchwała NR IV/26/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2007 2007-02-08 10:28