Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Archiwalne - KATALOG -
katalog Powiadomienia i rozstrzygnięciach konkursów - KATALOG -
dokument Dokumenty i wzory 2017-02-08 13:52
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim 2022-08-08 09:06
dokument Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku 2022-05-11 13:04
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. dziełalność wspomagająca rozwoju wspólnot i społczności lokalnych 2022-03-28 13:04
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ochrona o promocja zdrowia 2022-03-28 13:01
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. kultura, tradycja,edukacja 2022-03-28 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-01 13:26
dokument UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument stracił ważność 2021-06-25 08:32
dokument Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-06-25 07:19
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2021-02-22 11:49
dokument Zarządzenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 26/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, tradycji i edukacji. 2021-03-17 12:25
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2020-03-23 11:02
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2020-03-10 11:30
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury tradycji i edukacji 2020-02-19 12:53
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-02-12 07:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-02-12 07:19
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2019-02-26 14:28
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2019-02-22 07:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-02-15 08:32
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury tradycji i edukacji 2019-02-15 08:31
dokument Zarządzenie nr 2 z 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-08 08:57
dokument Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZANURZENIE" 2018-10-30 10:31
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kalisz Pomorski z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok 2018-04-30 08:40
dokument Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2018-04-18 10:12
dokument Zarządzenie nr 32 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert 2018-04-05 10:28
dokument Zarządzenie nr 31 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3 ustawy, kultury, tradycji i edukacji 2018-04-05 10:28
dokument Zarządzenie nr 30 z 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-04-05 10:27
dokument Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; kultury, tradycja i edukacja. 2018-02-08 10:08
dokument Zarządzenie nr 7 z 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-29 12:46
dokument Zarządzenie nr 55 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2017-08-22 09:30
dokument Zarządzenie nr 54 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-08-22 09:26
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kalisz Pomorski z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 2017-05-04 08:11
dokument Zarządzenie nr 25 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-04-06 09:04
dokument Zarządzenie nr 24 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, tradycji i edukacji oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 2017-04-10 10:27
dokument Zarządzenie nr 11 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji , działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-02-08 13:47
dokument Zarządzenie nr 9 z 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-01-20 10:36