Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 90 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2010-01-12 08:39
dokument Zarządzenie nr 89 z 2009 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2009-12-30 10:14
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-12-30 09:40
dokument Zarządzenie nr 87 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2010-01-12 08:39
dokument Zarządzenie nr 86 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-11-27 13:16
dokument Zarządzenie nr 85 z 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2010-01-12 08:38
dokument Zarządzenie nr 84 z 2009 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2010-01-12 08:36
dokument Zarządzenie nr 83 z 2009 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2010 rok 2009-11-24 13:48
dokument Zarządzenie nr 82 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2009-11-24 13:46
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2009-11-24 13:34
dokument Zarządzenie nr 80 z 2009 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2009-11-24 13:33
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji konkursowej konkursu na "Świąteczną Dekorację 2009/2010" 2009-11-24 13:30
dokument Zarządzenie nr 78 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2009-11-24 13:28
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2009 roku w sprawie ustalenia "Szczegółowych procedur dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie CEPIK" 2009-11-24 13:25
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2009 roku w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Gminy Kalisz Pomorski 2009-11-24 13:23
dokument Zarządzenie nr 75 z 2009 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2009-11-24 13:17
dokument Zarządzenie nr 74 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-11-24 13:16
dokument Zarządzenie nr 73 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-09-29 14:28
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2009-09-28 14:06
dokument Zarządzenie nr 71 z 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2010 2009-11-24 13:15
dokument Zarządzenie nr 70 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-09-28 14:37
dokument Zarządzenie nr 69 z 2008 roku w sprawie przekazania środka trwałego 2009-09-28 14:36
dokument Zarządzenie nr 68 z 2008 roku w sprawie przekazania środka trwałego 2009-09-28 14:35
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2009-09-28 14:34
dokument Zarządzenie nr 66 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego montażu systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2009-09-28 14:33
dokument Zarządzenie nr 65 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego montażu systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-09-28 14:31
dokument Zarządzenie nr 64 z 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2009-09-28 14:28
dokument Zarządzenie nr 63 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-08-24 14:21
dokument Zarządzenie nr 62 z 2009 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2009 roku 2009-09-28 14:25
dokument Zarządzenie nr 61 z 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2009 2009-08-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-08-11 13:40
dokument Zarządzenie nr 59 z 2009 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-08-04 13:30
dokument Zarządzenie nr 58 z 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2009-08-19 09:49
dokument Zarządzenie nr 57 z 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2009-08-04 13:29
dokument Zarządzenie nr 56 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-08-19 09:49
dokument Zarządzenie nr 55 z 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-08-04 13:28
dokument Zarządzenie nr 54 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2009-08-04 13:27
dokument Zarządzenie nr 53 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-08-19 09:48
dokument Zarządzenie nr 52 z 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2009-07-10 12:47
dokument Zarządzenie nr 51 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2009 roku 2009-07-10 12:45
dokument Zarządzenie nr 50 z 2009 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-07-10 08:33
dokument Zarządzenie nr 49 z 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-10 12:03
dokument Zarządzenie nr 48 z 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-10 12:02
dokument Zarządzenie nr 47 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2009-07-10 11:59
dokument Zarządzenie nr 46 z 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2009-07-01 10:16
dokument Zarządzenie nr 45 z 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-07-01 10:14
dokument Zarządzenie nr 44 z 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-07-01 10:10
dokument Zarządzenie nr 43 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-06-15 09:25
dokument Zarządzenie nr 42 z 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie 2009-07-13 07:43
dokument Zarządzenie nr 41 z 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-06-09 13:24
dokument Zarządzenie nr 40 z 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2009-06-09 13:38
dokument Zarządzenie nr 39 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-06-09 13:37
dokument Zarządzenie nr 38 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków w naborze na stanowisko osób zarządzających projektem "Gospodynie z tradycją za pan brat" 2009-06-01 09:27
dokument Zarządzenie nr 37 z 2009 roku w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-05-27 11:46
dokument Zarządzenie nr 36 z 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski 2009-05-27 11:44
dokument Zarządzenie nr 35 z 2009 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-05-27 11:41
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-05-21 14:03
dokument Zarządzenie nr 33 z 2008 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku 2009-05-21 08:08
dokument Zarządzenie nr 32 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009rok 2009-05-21 14:02
dokument Zarządzenie nr 31 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2009-05-21 14:01
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego 2009-05-21 13:58
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2009-04-16 14:39
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne 2009-04-16 14:33
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 2009-04-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2009 roku w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2009-04-16 14:28
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2009-04-16 13:37
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia ponownych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2009-03-24 12:54
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-03-25 10:38
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2008 rok 2009-04-16 11:53
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-04-16 11:05
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2009-04-16 10:58
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-03-09 12:32
dokument Zarządzenie nr 18 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy Kalisz Pomorski 2009-03-09 12:30
dokument Zarządzenie nr 17 z 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2009-04-16 10:56
dokument Zarządzenie nr 16 z 200 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2009-02-26 13:26
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2009 roku w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłat oraz naleśności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-02-26 13:24
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-02-26 13:21
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2009 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim 2009-02-18 08:12
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2009 roku w sprawie planu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Kalisz Pomorski za 2009 rok. 2009-04-16 11:15
dokument Zarządzenie nr 11 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze aplikantów w Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2009-02-05 13:18
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływajacego na plaży strzeżonej 2009-02-18 08:09
dokument Zarządzenie Nr 9 z 2009 roku w sprawie wysokosci stawek opłat za dzierżawę gruntu na prowadzenie działalnosci handlowej w stoiskach z artykułami spożywczo-pzrzemysłowymi i gastronomicznymi obowiązującymi w miejscach gdzie organizowane są imprezy plenerowe na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski 2009-02-18 08:07
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2009 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych 2009-02-18 08:02
dokument Zarządzenie nr 7 z 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych" (UTRACIŁO MOC) 2013-01-18 08:54
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok 2009-01-22 13:41
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2009-01-22 13:32
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-01-22 13:21
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2009 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2009-01-22 13:13
dokument Zarządzenie Nr 2 z 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2009. 2009-01-22 13:06
dokument Zarządzenie Nr 1 z 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2009-01-22 12:56