Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 96 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.”. 2009-09-21 14:06
dokument Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. 2009-09-21 14:06
dokument Zarządzenie Nr 94 z 2004 roku w sprawie „Zmiany do zarządzenia Nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości”. 2009-09-21 14:07
dokument Zarządzenie Nr 93 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. 2009-09-21 14:07
dokument Zarządzenie Nr 92 z 2004 roku w sprawie „Nabycia nieruchumości”. 2009-09-21 14:07
dokument Zarządzenie Nr 91-1 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok”. 2009-09-21 14:07
dokument Zarządzenie Nr 91 z 2004 roku w sprawie „Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej”. 2009-09-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 90 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. 2009-09-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2004 roku w sprawie "Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Cybowo." 2009-09-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2004 roku w sprawie "Udziału gminnych elementów systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniach 25-27.11.2004r.” 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 87 z 2004 roku w sprawie "Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu" 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 86 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Przemysłowej w drodze przetargu nieograniczonego." 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 85 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dosta 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul.Dworcowej w drodze przetargu nieograniczonego." 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 83 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia dni wolnych od pracy: 24 grudnia 2004 roku i 3 stycznia 2005 roku." 2009-09-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" 2009-09-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2004 roku w sprawie "Sprzedaż ciągniczka ogrodniczego wraz z przyczepą." 2009-09-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2004 roku w sprawie "Wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski" 2009-09-21 14:12
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2004 roku w sprawie "Nabycia nieruchomości" 2009-09-21 14:12
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2004 roku w sprawie "Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok." 2009-09-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2004 roku w sprawie "Przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego" 2009-09-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2004 roku w sprawie "Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" 2009-09-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 75 z 2004 roku w sprawie "Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urządzie Miasta i Gminy" 2009-09-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 74 z 2004 roku w sprawie „Przeprowadzenia kontroli na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich.” 2009-09-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:32
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:32
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” 2009-09-21 14:32
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim” 2009-09-21 14:33
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:33
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:33
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:33
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2004 roku w sprawie „Ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok”. 2009-09-21 14:34
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ 2009-09-21 14:34
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2004 roku w sprawie „Zatrudnienia kierownika Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim”. 2009-09-21 14:34
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. 2009-09-21 14:34
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. 2009-09-21 14:35
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2004 roku w sprawie "Zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 14 stycznia2004 roku" 2009-09-21 14:35
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2004 roku w sprawie "Powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy" 2009-09-21 14:36
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa 2009-09-21 14:36
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "Zamian w budżecie na 2004 rok" 2009-09-21 14:36
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont chod 2009-09-21 14:37
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 2009-09-21 14:37
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 2009-09-21 14:38
dokument Zarządzenie Nr 53 (z załącznikami) z 2004 roku w sprawie "Zmian w budżecie na 2004 rok" 2009-09-21 14:38
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2004 roku w sprawie "Powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" 2009-09-21 14:38
dokument Zarządzenie Nr 51 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie "Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2004 roku" 2009-09-21 14:39
dokument Zarządzenie Nr 50 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2009-09-21 14:39
dokument Zarządzenie Nr 49 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2009-09-21 14:39
dokument Zarządzenie Nr 48 z 2004 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy Kalisz Pomorski. 2009-09-21 14:39
dokument Zarządzenie Nr 47 (z załacznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2009-09-21 14:40
dokument Zarządzenie Nr 46 z 2004 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 12 lutego 2004 roku. 2009-09-21 14:40
dokument Zarządzenie Nr 45 z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę chodni 2009-09-21 14:40
dokument Zarządzenie Nr 43 z 2004 roku w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i powołania koordynatora gminnego. 2009-09-21 14:41
dokument Zarządzenie Nr 42 (strona 1 i 2) z załącznikami z 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok. 2009-09-21 14:41
dokument Zarządzenie Nr 41 (strona 1 i 2) z załącznikami z 2004 roku w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzącyc 2009-09-21 14:41
dokument Zarządzenie Nr 40 (strona 1 i 2) z załącznikami z 2004 roku w sprawie zmian w budżecie 2004r. 2009-09-21 14:42
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-09-21 14:42
dokument Zarządzenie Nr 38 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych. 2009-09-21 14:42
dokument Zarządzenie Nr 37 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2009-09-21 14:42
dokument Zarządzenie Nr 36 z załącznikiem w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 2009-09-21 14:43
dokument Zarządzenie Nr 35 (str. 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie zapytania o 2009-09-21 14:44
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2004 roku w sprawie "odwołania ze składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych." 2009-09-21 14:44
dokument Zarządzenie Nr 33 z 2004 roku w sprawie "ustalenia dnia 4 maja 2004 roku - dniem wolnym od pracy" 2009-09-21 14:44
dokument Zarządzenie Nr 32 z 2004 roku w sprawie "zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Pomierzyn." 2009-09-21 14:44
dokument Zarządzenie Nr 31 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie "sprzedaży nieruchomości." 2009-09-21 14:45
dokument Zarządzenie Nr 30 (z załącznikami 1-3) 2004 roku w sprawie "zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok." 2009-09-21 14:45
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2004 roku w sprawie "wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu na prowadzenie działalnośći handlowej w stoiskach z artykułami spożywczo-przemysłowymi obowiązującymi w 2004r w mie 2009-09-21 14:45
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2004 roku w sprawie "uzupełnienia kładu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " 2009-09-21 14:45
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 2009-09-21 14:45
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2004 roku w sprawie "uzupełnienia kładu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2004 roku w sprawie "odwołania ze składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 23 (str 1 i 2) z Załacznikami 1-4) 2004 roku w sprawie "ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prz 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2004 roku w sprawie "ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2004 roku w sprawie "zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Kalisz Pomorski z dnia 28 stycznia 2004 roku dotyczącego powołania Komisji Przetargowej mającej na cel 2009-09-21 14:46
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2004 roku w sprawie "przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok" 2009-09-21 14:47
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2004 roku (z załącznikiem18 stron) w sprawie "ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim" 2009-09-21 14:47
dokument Zarządzenie Nr 18 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu." 2009-09-21 14:47
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców." 2009-09-21 14:47
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2004 roku w sprawie "sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo"." 2009-09-21 14:47
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa drogi osiedlo 2009-09-21 14:48
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców" 2009-09-21 14:48
dokument zarzadzenie Nr 13 z 2004 roku w sprawie " ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim do rozliczenia zaległości podatkowych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie 2009-09-21 14:48
dokument zarzadzenie Nr 12 z 2004 roku w sprawie " ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych". 2009-09-21 14:48
dokument zarzadzenie Nr 11 z 2004 roku w sprawie " sposobu zgłaszania wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy i trybu obiegu dokumentacji". 2009-09-21 14:48
dokument zarzadzenie Nr 10 (str 1-2) z zał1(str 1-2 z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji Przetargowej na zadanie Budowa hali widowiskowo-sportowej z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu Pomorskim"". 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 9 z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji w celu ustalenia strat w świetlicy wiejskiej w Suchowie". 2009-09-21 14:49
dokument Zarządzenie nr 8 z 2004 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania podań o pracę dla bezrobotnych 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 7 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębsko". 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 6 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski". 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 5 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi w Gminie Kalisz Pomorski w 2004 roku" 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 4 (str 1 i 2) z 2004 roku w "sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców". 2009-09-21 14:49
dokument zarzadzenie Nr 3 (str 1 i 2) z 2004 roku w "sprawie opowierzenia zadań i upoważnień Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim". 2009-09-21 14:50
dokument zarzadzenie Nr 2 z 2004 roku w "sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim". 2009-09-21 14:50
dokument zarzadzenie Nr 1 z 2004 roku w "sprawie odwołania ze składu Miejko-Gminnej Komisji ds. PiRPA" 2009-09-21 14:50