Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 85 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-02-04 09:49
dokument Zarządzenie nr 84 z 2010 roku w sprawie zarządzenia inwentaryzacji paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz OSP Kalisz Pomorski, OSP Biały Zdrój, OSP Poźrzadło Wielkie 2011-02-04 09:48
dokument Zarządzenie nr 83 z 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego 2011-02-04 09:46
dokument Zarządzenie nr 82 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-01-10 10:41
dokument Zarządzenie nr 81 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-01-10 10:36
dokument Zarządzenie nr 80 z 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Budowa Gimnazjum Publicznego im. Marii Skłodowskie-Curie przy ul. Błonie Kaszubskie 2 w Kaliszu Pomorskim" 2011-01-10 10:35
dokument Zarządzenie nr 79 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Korytnicy stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-15 09:35
dokument Zarządzenie nr 78 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-12-15 09:44
dokument Zarządzenie nr 77 z 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2010-12-15 09:48
dokument Zarządzenie nr 76 z 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji konkursowej konkursu na "Świąteczną Dekorację 2010/2011" 2010-12-15 09:50
dokument Zarządzenie nr 75 z 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 2010-12-10 08:43
dokument Zarządzenie nr 74 z 2010 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2010-12-03 11:10
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2010-12-03 10:18
dokument Zarządzenie nr 72 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-12-15 09:54
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2010 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-08 08:58
dokument Zarządzenie nr 70 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-12-15 10:00
dokument Zarządzenie nr 69 z 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84 z 2008 roku dotyczącego norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2010-12-15 10:03
dokument Zarządzenie nr 68 z 2010 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-12-15 10:06
dokument Zarządzenie nr 67 z 2010 roku w sprawie wyznaczenia członka komisji dokonujących odbiru robót budowlanych 2010-12-15 10:13
dokument Zarządzenie nr 66 z 2010 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2010-12-15 10:16
dokument Zarządzenie nr 65 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-12-15 10:45
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 5/2009 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku 2010-12-15 10:51
dokument Zarządzenie nr 63 z 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-15 10:57
dokument Zarządzenie nr 62 z 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2010-10-14 15:32
dokument Zarządzenie nr 61 z 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi sekretariatru w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2010-10-14 10:03
dokument Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. 2010-10-08 12:39
dokument Zarządzenie nr 59 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-10-14 12:15
dokument Zarządzenie nr 58 z 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-14 12:29
dokument Zarządzenie nr 57 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-10-14 12:50
dokument Zarządzenie nr 56 z 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2010-10-14 13:32
dokument Zarządzenie nr 55 z 2010 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-10-14 13:45
dokument Zarządzenie nr 54 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-10-14 13:56
dokument Zarządzenie nr 53 z 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2010-10-14 15:07
dokument Zarządzenie nr 52 z 2010 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2011 rok 2010-10-14 15:16
dokument Zarządzenie nr 51 z 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu "Aktywność twoją szansą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 2010-10-14 15:36
dokument Zarządzenie nr 50 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-09-01 07:43
dokument Zarządzenie nr 49 z 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2010 roku 2010-08-27 09:38
dokument Zarządzenie nr 48 z 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim 2010-08-23 09:58
dokument Zarządzenie nr 47 z 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2010-08-23 09:57
dokument Zarządzenie nr 46 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-08-25 09:42
dokument Zarządzenie nr 45 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-08-25 09:26
dokument Zarządzenie nr 44 z 2010 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegołowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na rok 2011 2010-08-25 08:49
dokument Zarządzenie nr 43 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-08-25 08:40
dokument Zarządzenie nr 42 z 2010 roku w sprawie powierzenia czynności przewodniczącego komisji przetargowej 2010-08-25 08:14
dokument Zarządzenie nr 41 z 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pod nazwą: "Aktywność Twoją szansą", finansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach priorytetu VI- Rynek otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-08-25 08:08
dokument Zarządzenie nr 40 z 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-23 13:45
dokument Zarządzenie nr 39 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-07-23 13:03
dokument Zarządzenie nr 38 z 2010 roku w sprawie określenia procedur realizacji oraz rozliczenia projektu pn."Aktywność Twoją szansą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 2010-07-23 12:57
dokument Zarządzenie nr 37 z 2010 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-23 12:36
dokument Zarządzenie nr 36 z 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-23 12:16
dokument Zarządzenie nr 35 z 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-23 12:09
dokument Zarządzenie nr 34 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-07-23 10:19
dokument Zarządzenie nr 33 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-06-14 08:17
dokument Zarządzenie nr 32 z 2010 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim 2010-07-23 10:05
dokument Zarządzenie nr 31 z 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-06-02 12:25
dokument Zarządzenie nr 30 z 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie 2010-07-23 09:54
dokument Zarządzenie nr 29 z 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2010-06-15 10:22
dokument Zarządzenie nr 28 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-05-28 08:03
dokument Zarządzenie nr 27 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-07-23 09:44
dokument Zarządzenie nr 26 z 2010 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2010-05-28 12:40
dokument Zarządzenie nr 25 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-05-28 12:35
dokument Zarządzenie nr 24 z 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP 2010-05-18 08:36
dokument Zarządzenie nr 23 z 2010 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-28 11:40
dokument Zarządzenie nr 22 z 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 2010-05-07 10:49
dokument Zarządzenie nr 21 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2010 roku 2010-05-07 10:47
dokument Zarządzenie nr 20 z 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-05-28 11:14
dokument Zarządzenie nr 19 z 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2010-04-26 09:53
dokument Zarządzenie nr 18 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-05-28 11:28
dokument Zarządzenie nr 17 z 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomiesczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim 2010-04-12 14:50
dokument Zarządzenie nr 16 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2010-03-24 07:58
dokument Zarządzenie nr 15 z 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji Bezpeiczeństwa Pożarowego 2010-03-30 13:08
dokument Zarządzenie nr 14 z 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2009 rok 2010-03-30 12:21
dokument Zarządzenie nr 13 z 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2010-03-17 10:05
dokument Zarządzenie nr 12 z 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2010-03-30 12:10
dokument Zarządzenie nr 11 z 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2010-03-30 12:07
dokument Zarządzenie nr 10 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2010-02-12 10:08
dokument Zarządzenie nr 9 z 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sprzętu do pielęgnacji utrzymania boisk, sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Suchowskiej 10 2010-02-24 09:56
dokument Zarządzenie nr 8 z 2010 roku w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalisz Pomorski 2010-02-12 12:17
dokument Zarządzenie nr 7 z 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2010-02-12 12:13
dokument Zarządzenie nr 6 z 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-02-12 10:08
dokument Zarządzenie nr 5 z 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-02-12 10:06
dokument Zarządzenie nr 4 z 2010 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-02-12 09:41
dokument Zarządzenie nr 3 z 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2010-02-12 09:40
dokument Zarządzenie nr 2 z 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie gminy Kalisz Pomorski 2010-02-09 11:11
dokument Zarządzenie nr 1 z 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2010-01-12 08:56