Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 115 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2015-03-18 14:07
dokument Zarządzenie Nr 114 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2015-03-18 14:06
dokument Zarządzenie Nr 113 z 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 112 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2015-03-18 08:28
dokument Zarządzenie Nr 112 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2018-10-17 07:42
dokument Zarządzenie Nr 111 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2015-03-18 08:23
dokument Zarządzenie nr 110 z 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-03-18 08:22
dokument Zarządzenie nr 109 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia komisji do odbioru samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym typu SHD 25 dla jednostki OSP w Kaliszu Pomorskim 2015-03-18 08:20
dokument Zarządzenie Nr 108 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2015-03-18 08:18
dokument Zarządzenie nr 107 z 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych 2015-03-18 08:17
dokument Zarządzenie nr 106 z 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-03-18 08:13
dokument Zarządzenie Nr 105 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2015-03-18 08:11
dokument Zarządzenie Nr 104 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:54
dokument Zarządzenie Nr 103 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:54
dokument Zarządzenie Nr 102 z 2014 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-11-21 13:53
dokument Zarządzenie Nr 101 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:50
dokument Zarządzenie Nr 100 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:48
dokument Zarządzenie Nr 99 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:47
dokument Zarządzenie Nr 99 z 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-11-21 13:46
dokument Zarządzenie Nr 98 z 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2014-11-21 13:44
dokument Zarządzenie Nr 97 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-11-21 13:42
dokument Zarządzenie Nr 96 z 2014 roku w sprawie nabycia na mienie Gminy udziału do 1/3 w nieruchomości zabudowanej 2014-11-21 13:42
dokument Zarządzenie Nr 95 z 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2014-11-21 13:40
dokument Zarządzenie Nr 94 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Kalisz Pomorski obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Rady Powiatu DRawskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Kalisza Pomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-11-21 09:56
dokument Zarządzenie Nr 93 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-11-21 09:56
dokument Zarządzenie Nr 92 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-11-21 09:55
dokument Zarządzenie Nr 91 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego 2014-11-21 09:54
dokument Zarządzenie Nr 90 z 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2012 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku 2014-11-21 09:51
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2014 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2015 2014-11-21 09:50
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-09-10 11:25
dokument Zarządzenie Nr 87 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-09-09 10:29
dokument Zarządzenie nr 86 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2014-09-09 10:29
dokument Zarządzenie nr 85 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-09-09 10:28
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 2014-09-09 10:24
dokument Zarządzenie Nr 83 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2014-09-09 10:20
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2014 roku 2014-09-09 10:17
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2014-09-09 07:52
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2014 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi wraz z budową parkingu oraz dojazdem dio budynku mieszkalnego ul. Św. Wojciecha w Kaliszu Pomorskim" 2014-09-09 07:51
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2014-09-09 07:45
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2014 roku w sprawie przyjęcia darowizny gruntowej stanowiącej własność skarbu Państwa położonej w Starej Korytnicy 2014-09-09 07:44
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-08-27 13:02
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-08-27 13:00
dokument Zarządzenie Nr 75 z 2014 roku w sprawie windykacji należności z tytułu podatków, opłat i należności w sprawach których właściwym organem podatkowym jest Burmistrz Kalisza Pomorskiego, niepodatkowych należności budżetowych mahjących charakter publiczno-prawny oraz należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Gminy Kalisz Pomorski 2014-08-27 12:59
dokument Zarządzenie Nr 74 z 2014 roku w sprawie powołania Komisji Loterii "POMOC DZIECIOM" 2014-07-18 13:32
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2014 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sprawie odwołania i wyboru nowego sołtysa we wsi Krężno 2014-07-18 13:31
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2014 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-18 13:29
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-07-18 13:29
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-18 13:27
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-18 13:27
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-18 13:26
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-07-09 09:59
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do wydawania Karty Dużej Rodziny 2014-07-09 09:57
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadznia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego 2014-06-11 13:02
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację progarmu zdrowotnego w 2014 roku 2014-06-11 13:01
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-06-11 12:59
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 58 z 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2014-05-22 14:29
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2014 roku w sprawie upowżnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tym zakresie indywidualnych decyzji administracyjnych 2014-05-22 14:29
dokument Zarządzenie nr 60 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-05-22 14:25
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-05-22 14:25
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2014-05-22 14:16
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 49/2014 w sprwie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do skłądu komisji konkursowej 2014-05-22 14:14
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2014 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-05-22 14:12
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 14000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2014-05-22 14:12
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2014-05-22 14:02
dokument Zarządzenie Nr 53 z 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości od PKP SA na mienie gminy Kalisz Pomorski 2014-05-22 14:00
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r. 2014-05-22 13:56
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-05-22 13:55
dokument Zarządzenie Nr 50 z 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2013 rok 2014-05-22 13:55
dokument Zarządzenie Nr 49 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 2014-05-05 10:55
dokument Zarządzenie Nr 48 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim 2014-05-05 10:54
dokument Zarządzenie Nr 47 z 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do przekazywania informacji o których mowa w art 37a Par 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r. 2014-05-05 10:51
dokument Zarządzenie Nr 46 z 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r. 2014-05-05 10:51
dokument Zarządzenie Nr 45 z 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2014-04-29 13:16
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego w gminie Kalisz Pomorski 2014-04-29 13:13
dokument Zarządzenie Nr 43 z 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych 2014-04-29 13:13
dokument Zarządzenie Nr 42 z 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-04-29 13:12
dokument Zarządzenie Nr 41 z 2014 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadznia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2014 roku 2014-04-29 13:10
dokument Zarządzenie Nr 40 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2014 roku 2014-04-29 13:09
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 37 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-29 13:07
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 36 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-29 13:07
dokument Zarządzenie Nr 37 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-29 13:07
dokument Zarządzenie Nr 36 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-29 13:06
dokument Zarządzenie Nr 35 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-04-29 13:05
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2013 rok 2014-04-29 13:05
dokument Zarządzenie Nr 33 z 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2014-04-29 13:03
dokument Zarządzenie Nr 32 z 2014 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-29 13:03
dokument Zarządzenie Nr 31 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-04-29 13:02
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-04-29 13:01
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2014 roku w sprawie wprowadznia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-04-29 12:59
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-29 12:58
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do wydawanai decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2014-04-29 12:57
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2014 roku w sprawie wprowazdenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" 2014-04-29 12:55
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2014-03-10 14:35
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2014 roku w sprawie zamian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-03-10 14:33
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-03-10 14:28
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-03-10 14:28
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2014 roku w sprawie zamian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-03-10 14:27
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego 2014-03-10 14:26
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-03-10 14:21
dokument Zarządzenie Nr 18 z 2014 roku w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Kalisz Pomorski w ramach projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalisz Pomorski" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14000 euro 2014-03-10 14:20
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2014 roku 2014-03-10 14:18
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2014 roku w sprawie zamian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-03-10 14:16
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Oragnizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2014-02-18 12:49
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2014-02-18 12:47
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2014 2014-02-18 12:45
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2014 roku w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kalisz Pomorski 2014-02-18 11:16
dokument Zarządzenie Nr 11 z 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalisz Pomorski 2014-02-18 11:14
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2014 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-02-18 11:11
dokument Zarządzenie Nr 9 z 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej intytucji kultury 2014-02-18 10:57
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-01-24 09:10
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-01-24 09:09
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w roku 2014 2014-01-24 09:09
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2014-01-24 09:06
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2014 rok 2014-01-24 09:06
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wyngradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2014-01-24 09:02
dokument Zarządzenie Nr 2 z 2014 roku w sprawie organizacj stałego dyżuru Burmistrza Kalisza Pomorskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-01-24 08:59
dokument Zarządzenie Nr 1 z 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na eralizację zadań budżetowych powyżej 14000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2014-01-24 08:57