Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2022-08-11 09:53
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. 2022-08-08 07:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz ze słupową stacją tranformatorową 15/0,4 kV, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 39 położonej obrębie geodezyjnym numer 0011 w mieście Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-29 13:41
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3501A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 219 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0084 Dębsko, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-29 12:19
dokument Rysunek - plan i legenda ul. Modrzewiowa 2022-07-25 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.10.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 90 mm PE wraz z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC wraz z przyłączami, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 151, 156/2 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-12 07:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3601A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0088 Bralin, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-07 10:49
dokument Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. decyzji nr 6740.3.28.2022 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 57/2, 53/2, 53/13 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-06 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2022 z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 187/46 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0072 Giżyno, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-06 10:41
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3501A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 219 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0084 Dębsko, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-07-05 14:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. - dokument stracił ważność 2022-07-04 08:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3501A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 219 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0084 Dębsko, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-30 15:03
dokument Rysunek - plan Dębsko 2022-06-30 10:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.7.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c DN 63 z przyłączem DN 32, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 64 oraz działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 18/19 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-27 13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.9.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 110 mm PE, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 7/33, 16 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0001, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-27 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr DRA3601A, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33, obręb numer 0088 Bralin, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-21 11:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych (po aktualizacji): 25/1, 20, 21/6, 3/2, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; 56, 29/2, 32/1, 30/1, 29/1, 24/1, 27/1, 26/1, 25/3, 25/8, 24/2, 6/20, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; 458/1, 457, 440/1, 439, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; 79, 42/3, 11, 5, 444, 428, 445, 429/2, 1128/5, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-20 11:03
dokument Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu w dniu 06 czerwca 2022 r. decyzji nr 6740.3.5.2022 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW - podzielonej na etap I i II, każdy o mocy 0,5 MW, stanowiące samodzielne instalacje z odrębną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 88/1, 88/4, obręb numer 0068 Pomierzyn, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-08 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 90 mm PE wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej dn 200 mm PVC wraz z przyłączami w al. Sprzymierzonych w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 151 i 156/2, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-08 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 110 mm PE, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 16 i 7/33, obręb numer 0001, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-03 12:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o., na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4/1, obręb numer 0004, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-03 10:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 187/46, obręb Giżyno, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-06-02 09:18
dokument Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zebraniu w sprawie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. - dokument stracił ważność 2022-05-26 13:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. 2022-06-07 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 z przyłączem DN 32, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 64, 20/1, 18/19, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-05-25 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. 2022-05-23 12:45
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. 2022-04-29 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 25/1, 20, 21/6, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; - 56, 29/2, 30/2, 30/1, 24/2, 12/3, 6/20, 24/1, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; - 458/1, 5/3, 458/2, 440/2, 441, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; - 79, 42/3, 57/1, 51, 466, 445, 109/3, 1128/5, 1128/16, 18/3, 18/4, 38/1, 38/2, 39, 42/1, 43, 48, 49/6, 49/7, 50, 52, 53, 54, 55, 56/5, 56/4, 58/3, 58/4, 58/5, 465/1, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-04-20 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. 2022-04-19 08:04
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - projekt do uzgodnienia i opiniowania 2022-04-15 08:48
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 08 kwietnia 2022 r. decyzji nr 5/O/2022 o pozwoleniu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianą istniejącej sieci kanalizacyjnej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 973/5, 974/3, 994/10, 972/1, 994/11, 994/4, obręb numer 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorskim (kompleks Głębokie i Jaworze) - dokument stracił ważność 2022-04-13 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2022-04-05 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 4/1, obręb numer 0004, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-04-05 09:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 19/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 201/1, obręb numer 0077 Borowo, gmina Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty MON. - dokument stracił ważność 2022-04-05 08:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.4.2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 53/13 oraz działek o numerach ewidencyjnych 57/2 i 53/2, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-04-01 12:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.3.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-23 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.5.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb numer 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-23 09:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.2.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS2 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2, obręb numer 0008, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-18 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS1 przy ul. Strzeleckiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 50 oraz działki o numerze ewidencyjnym 51, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-18 13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 25/1, 20, 21/6, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; - 56, 29/2, 30/2, 30/1, 24/2, 12/3, 6/20, 24/1, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; - 458/1, 5/3, 458/2, 440/2, 441, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; - 79, 42/3, 57/1, 51, 466, 445, 109/3, 1128/5, 1128/16, 18/3, 18/4, 38/1, 38/2, 39, 42/1, 43, 48, 49/6, 49/7, 50, 52, 53, 54, 55, 56/5, 56/4, 58/3, 58/4, 58/5, 465/1, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-08 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.20.2021 z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-03-07 11:06
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji nr 2/O/2022 o pozwoleniu na budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym ścieków z kompleksu Jaworze do oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 988, 989, 990, 966, 969, 991, 971, 993/1, 972/1, 994/10, 973/5 - obręb numer 0078 Głębokie; 987/1, 1027/1, 984/1, 1026/4, 1026/4, 1026/6, 1026/2, 1028/3, 1028/4, 986/3, 986/5 - obręb numer 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej - w ramach zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorski (kompleks Głębokie i Jaworze)." - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:34
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji nr 1/O/2022 o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, budowę i wymianę sieci wodociągowej w kompleksie Głębokie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 973/5, 974/3, obręb numer 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej - w ramach zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorskim (kompleks Głębokie i Jaworze)." - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 30,0 m z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 201/1, obręb numer 0077 Borowo, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty MON. - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. 2022-02-28 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb nr 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski (etap 2). - dokument stracił ważność 2022-02-17 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 57/2, 53/2, 53/13, obręb numer 0005, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-02-16 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem terenu działki nr 140 obr. Sienica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-02-03 11:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BiałyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - dokument stracił ważność 2022-02-02 09:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną. - dokument stracił ważność 2022-02-01 14:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.19.2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z szafką rozdzielczą w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-01-27 09:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS2 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2, obręb numer 0008, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-01-13 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS1 przy ul. Strzeleckiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 50 i 51, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-01-13 12:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.18.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 39, 40/6, obręb numer 0002 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 117, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-01-12 13:05
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian. - dokument stracił ważność 2022-01-11 13:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2022-01-10 13:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-12-31 08:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 68/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 403 dla PKP PLK S.A., na terenie działki o numerze ewidencyjnym 79/12, obręb nr 0010, miasta Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - dokument stracił ważność 2021-12-28 13:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z szafką rozdzielczą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-12-23 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 39, 40/6, obręb nr 0002 oraz 117, obręb nr 0003, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-12-23 12:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.17.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 449/3, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-12-22 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.16.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV - budowę linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-12-06 13:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. - dokument stracił ważność 2021-11-22 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BialyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/3, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-11-17 14:16
dokument Informacja o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 1/R/O/2021 w dniu 04 listopada 2021 r., udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, na terenie działek nr ewid. 973/5, 974/3, obręb nr 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-11-16 12:17
dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalisz Pomorski 2021-11-15 12:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 403 dla PKP PLK S.A., na terenie działki o numerze ewidencyjnym 79/12, obręb nr 0010, miasta Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - dokument stracił ważność 2021-11-08 08:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 52/2021 z dnia 20 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi nr 7, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 726/5, obręb nr 0070 Stara Studnica, gminy Kalisz Pomorski - stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej. - dokument stracił ważność 2021-10-28 13:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi nr 7, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 726/5, obręb nr 0070 Stara Studnica, gminy Kalisz Pomorski - stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej. - dokument stracił ważność 2021-09-28 07:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 36/2021 z dnia 14 września 2021 r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. - dokument stracił ważność 2021-09-17 11:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-09-02 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-09-02 08:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu wieżowej stacji transformatorowej, na terenie dz. nr 16/13, 17/3, 17/15, 17/16, 17/18, 19/2, 42/1, 98/2, obr. Suchowo, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-08-19 08:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej linii niskiego i średniego napięcia 15kV/0,4kV, na terenie dz. nr 1/1, obr. 0007 i dz. nr 41, obr. 0004, m. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-08-19 08:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 12, obręb nr 0078 Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-08-18 13:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-07-27 08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Dworcowej, na terenie działek nr ewid. 17/2, 25/1, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-07-16 10:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi nr 7, na terenie działki nr ewid. 22, obręb Sienica, gm. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-07-15 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nr 26, na terenie działki nr ewid. 15, obręb Borowo, gm. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-07-14 14:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. - dokument stracił ważność 2021-07-12 10:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej ścieków oczyszczonych do rzeki Głęboka, na terenie działki o nr ewid. 12, obręb Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-07-05 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami linii kablowych 15kV i 0,4kV w miejscowości Suchowo. - dokument stracił ważność 2021-07-05 08:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.6.1.2021 z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zapisów dot. sposobu odprowadzania wód opadowych w decyzji nr 6733.6.2021 z dnia 05 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. - dokument stracił ważność 2021-07-01 08:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz sieci energetycznej 15 i 0,4 kV dla zasilania dz. nr 41 przy ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1/1, obręb nr 0007 oraz 41, obręb nr 0004, miasta Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-06-25 13:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-06-25 10:36
dokument Modernizacja placu przy pomniku na terenie dz. nr 56/1 obręb 0003 Kalisz Pomorski 2021-06-23 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kontenerowej (kompaktowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV w zamian istniejącej słupowej transformatorowej, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 17/2, 25/1, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-06-10 13:59
dokument Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski (ul, Modrzewiowa i linia 110kV RKP) - aktualizacja 2021-06-08 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi nr 7 w obrębie Sienica na terenie Gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-06-02 10:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę drogi nr 26 w obrębie Borowo na terenie Gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-06-01 14:24
dokument Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski (ul, Modrzewiowa i linia 110kV RKP) 2021-05-27 12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.6.2021 z dnia 05.05.2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-26 09:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim. - dokument stracił ważność 2021-05-11 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza elektroenergetycznego Kalisz Pomorski - Stara Korytnica. - dokument stracił ważność 2021-05-10 13:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pomierzyn Kolonia w Gminie Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-05-07 08:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę slipu wraz z przebudową układu drogowego pozwalającym na wodowanie jednostek pływających na jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-05-05 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pomierzyn, na terenie działki nr ewid. 126, obręb Pomierzyn, gm. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-04-28 13:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr ewid. 38/6, obręb nr 0011, m. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-04-14 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 148/35, obręb nr 0006, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-04-13 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 148/35, obręb nr 0006, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-04-13 10:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-03-31 09:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę slipu wraz z przebudową układu drogowego w m. Kalisz Pomorski pozwalającym na wodowanie jednostek pływających na jeziorze Bobrowo Wielkie. - dokument stracił ważność 2021-03-29 09:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu i szafki rozdzielczej w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-03-24 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-03-24 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 176/16, obręb Pomierzyn, gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-03-05 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 148/35, obręb nr 0006, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-02-26 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 148/35, obręb nr 0006, m. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-02-26 11:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie żłobka "Szuwarek" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działke o numerach ewid.: 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, obręb nr 0006, m. Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2021-02-17 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia i zewnętrznych punktów poboru energii elektrycznej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 454/2, obręb Jasnopole, gm. Kalisz Pomorski - dokument stracił ważność 2021-02-12 10:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-02-09 08:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2021-02-09 08:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pom. w obrębach Dębsko, Kalisz Pomorski 2, Kalisz Pomorski 4, Kalisz Pomorski 7, Kalisz Pomorski 9,Kalisz Pomorski 12 2021-01-05 14:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KALISZ POMORSKI DLA PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110KV RELACJI GPZ RECZ-GPZ KALISZ POMORSKI 2020-11-06 09:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu pływającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach "Zwiększenia walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego...", na terenie działki nr 2, obręb nr 0003, m. Kalisz Pomorski 2020-10-13 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji pn.: "Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego...", na terenie działki nr ewid. 2, obręb nr 0003, m. Kalisz Pomorski. 2020-08-31 10:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji z dnia 24 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63,90 przy ul. Wrocławskiej i Tartacznej w Kaliszu Pomorskim 2020-08-24 14:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn.: "Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim" 2020-08-24 11:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie ulicy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza 2020-08-19 08:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49/2020 z dnia 28.07.2020 polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na ternie działki 79/12 obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-08-06 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim 2020-07-21 09:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim 2020-07-07 12:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postep. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr 79/12 obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-06-29 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowy ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim 2020-06-23 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie gazociągu przy ul. Wrocławskiej i Tartacznej w Kaliszu Pomorskim 2020-06-23 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na zwiększeniu walorów turystycznych Kalisz Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim 2020-05-25 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Biały Zdrój gmina Kalisz Pomorski 2020-05-18 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji transform. i linii kablowej w obrębie Dębsko gmina Kalisz Pomorski 2020-05-18 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci kablowej 15 kV wraz z powiązaniami w obrębie Pepłówek gmina Kalisz Pomorski 2020-04-28 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci elektroenerg. 15 kV w Białym Zdroju 2020-04-03 17:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej , stacji transfor. do zasilania budynku garażowo- usługowego w obr. Dębsko gmina Kalisz Pomorski 2020-03-27 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publicz. polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-03-27 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-03-12 08:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowych, stanowisk słupowych oraz demontażu linii napowietrz. w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski 2020-02-19 10:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek 65/10,77,78/1,78/2,76/2,76/4, 76/5,76/12, obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-02-17 09:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie/ przełożeniu linii kabl. 15kV, budowie/ wymianie stanowisk słupowych 15kV w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski (tereny zamknięte MON) 2020-02-14 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-02-03 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na zagospodarowaniu plaży przy jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-30 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Kołobrzeskiej i Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-30 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie drogi gminnej publicznej do plaży w m. Giżyno 2020-01-28 08:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Jasnej w Kaliszu Pomorskim 2020-01-28 07:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej do ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-15 09:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszc.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Jasnej w Kaliszu Pomorskim 2020-01-15 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci kabl. 15 kV w obrębie Pepłówek 2020-01-14 12:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie i przebudowie linii kabl.15 kV w obrębie Borowo gmina Kalisz Pomorski 2019-12-23 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp.w spr.wydania decyzji o ustalen.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kabl. w obrębie Suchowo i Borowo 2019-12-04 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie drogi Pepłówek - Pepłówek 2019-11-19 09:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii i złączy kablowych na terenie działki nr 109/3 obręb Cybowo 2019-10-15 07:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodoc. oraz kanalizacji sanit.i deszcz. w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2019-10-02 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-09-30 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Szczecińskiej i Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim 2019-09-17 11:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej i złączy oraz demontażu linii napowietrznej na terenie działki nr 109/ obręb Cybowo 2019-09-09 07:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego - wszczęcie postęp.w spr. wydania decyzji o ustal. celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej ul. Bydgoska, Jaśminowa, Wiśniowa, Akacjowa w Kaliszu Pomorskim 2019-09-05 11:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w spr. wydania decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii i złączy kablowych w obrębie Suchowo i Cybowo 2019-09-02 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postep. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodociąg. kanaliz. i deszczowej ul. Świerkowa w Kaliszu Pomorskim 2019-08-28 08:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-07-16 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia na terenie działki nr 187/36 obręb Giżyno 2019-07-11 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-06-12 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie połaci dachowej i zmianie sposobu użytkow.poddasza przedszkola przy ul.Janowieckiej w Kaliszu Pomorskim 2019-06-06 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwest. celu publ. polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-05-31 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ.polegającej na montażu skrzynek gazowych przy ulicy Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-05-29 11:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie budynku nr 36 wraz ze zmianą sposobu użytkow.w obrębie Jaworze 2019-05-21 10:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Giżynie do plaży 2019-05-13 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ.polegajacej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową w obrębie Pomierzyn, Pepłówek, Poźrzadło Wielkie 2019-05-08 12:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publicz. polegającej na budowie kablowej linii elektroenerget. 15 kV w obrębie Cybowo 2019-05-07 09:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie przedszkola specjalnego w istniejącym budynku usługowym przy ul. Brzozowej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-05 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. ustale.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odcinku ul. Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-05 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp. w spr.ustal. lokalizacji inwestycji celu publ.polegającej na posadowieniu skrzynek gazowych przy ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-03 08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej do ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-03 08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w części obrębu nr 1 i Jasnopole 2019-04-03 08:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp. w spr. ydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Cybowie 2019-03-12 12:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie budynku nr 36 w obrębie Jaworze 2019-03-12 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegajacej na budowie sieci gazowej ul. Kołobrzeska w Kaliszu Pomorskim 2019-03-05 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ust.lokaliz. inwest. celu publ. polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców w obrębie Jaworze 2019-02-04 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ.polegającej na budowie wylotu odprowadzającego wody opadowe do jeziora Głębokie 2019-01-31 09:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz. inwestycji celu publ.polegającej na budowie sieci gazowej na ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-01-31 09:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postęp.w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publ. polegającej na budowie linii kablowej 15 kV w obrębie Cybowo 2019-01-29 12:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp.w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie lądowiska w obrębie Jaworze 2019-01-28 09:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z kanalizacją światłowodową w obrębie Pomierzyn, Poźrzadło Wlk, Pepłówek 2019-01-22 13:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji dot.lokalizacji inwest.celu publ. polegającej na budowie sieci elektroenerg. w obrębie Krężno 2019-01-16 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwest.celu publicz. polegającej na budowie sieci kablowej 15kV w obrębie Biały Zdrój gm. Kalisz Pomorski 2018-12-31 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie wylotu wprowadzajacego wody opadowe do jeziora Głębokie 2018-12-20 09:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postep.w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegajacej na budowie sieci elektroen. kablowej 15 kV w obrębie Krężno 2018-12-17 14:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp.w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ.polegającej na budowie sieci elektroenerg.kablowej 15 kV w obrębie Biały Zdrój (teren PKP S.A.) 2018-12-13 07:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publiczego, polegajacej na budowie sieci gazowej i przyłączy ul. Młyńska w Kaliszu Pomorskim 2018-11-28 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicz.polegającej na budowie odcinków linii kablowych, złącza kablowego i 3 słupów w obrębie Krężno i Giżyno 2018-10-29 08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa linii kablowych, złącza kablowewgo SN 15kV oraz 3 słupów w obrębie Giżyno i Krężno gmina Kalisz Pomorski 2018-09-06 09:00
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-09-04 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza o uzupełnieniu wniosku w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publicz.polegającej na budowie dowiązań kablowych ul. Toruńska Kalisz Pomorski 2018-09-04 13:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa stanowisk słupowych i odcinków elektroenerg. linii kablowych 15 kV w obrębie Dębsko i 10 Kalisz Pomorski 2018-09-03 13:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ.polegającej na budowie obozowiska przeznaczonego do ćwiczeń wojskowych w obrębie Głębokie 2018-08-30 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.celu publ.polegajacej na wykonaniu dowiązań kablowych 0,4 kV przy ul. Toruńskiej i Jaśminowej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-28 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Polnej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-24 09:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ.- budowa dojazdu pożarowego w obrębie Borowo 2018-08-10 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego -wszczęcie postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ. - budowa odcinków elektroenrg.linii kablowej przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-06 12:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego - wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu celu publicz.dla inwestycji polegajace na budowie linii kablowej i stanowisk słupowych 15kV w obrębie Dębsko 2018-07-20 13:40
dokument Obwieszczenie o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.celu publicz.dla inwestycji polegajacej na utworzeniu bazy administracyjno- sztabowej w obrębie Głębokie 2018-07-17 12:00
dokument Obwieszczenie o wszcz.postep. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publicznego- budowa dojazdu pożarowego w obrębie Borowo 2018-07-11 14:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwest. celu publ - budowa składnicy drewna 2018-05-18 13:20
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ. - zmiana sposobu użytk.poddasza na cele magazynowe 2018-04-30 12:30
dokument Obwieszczenie- wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwest. celu publicznego- budowa wieży telefonii komórkowej w Prostyni 2018-04-04 10:10
dokument Obwieszczenie- wszcz.postep.w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwestycji celu publicznego - zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola na cele magazynowe 2018-04-04 10:06
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2017-06-14 10:22