Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 121 z 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2019-01-10 09:19
dokument Zarządzenie nr 120 z 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-01-03 10:30
dokument Zarządzenie nr 119 z 2018 roku w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszklanych 2019-01-03 10:26
dokument Zarządzenie nr 118 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Kalisz Pomorski 2019-01-03 10:25
dokument Zarządzenie nr 117 z 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-03 10:23
dokument Zarządzenie nr 116 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2019-01-03 10:22
dokument Zarządzenie nr 115 z 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane zgłoszenia konkursowe w ramach konkursu "Odkryj swój pomnik przyrody" 2019-01-03 10:20
dokument Zarządzenie nr 114 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu pod nazwą "Odkryj pomnik przyrody" 2019-01-03 10:18
dokument Zarządzenie nr 113 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 2018-12-20 09:48
dokument Zarządzenie nr 112 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-12-20 09:46
dokument Zarządzenie nr 111 z 2018 roku w sprawie rozliczenia faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-12-20 09:43
dokument Zarządzenie nr 110 z 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2018-12-31 13:35
dokument Zarządzenie nr 109 z 2018 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacji zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2018-12-17 12:27
dokument Zarządzenie nr 108 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-12-17 12:25
dokument Zarządzenie nr 107 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacjji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach, przedszkolach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Kalisz Pomorski 2018-12-31 13:50
dokument Zarządzenie nr 106 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2018-12-05 11:50
dokument Zarządzenie nr 105 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-12-03 09:39
dokument Zarządzenie nr 104 z 2018 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw Gminy 2018-11-26 08:50
dokument Zarządzenie nr 103 z 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2018-12-03 09:39
dokument Zarządzenie nr 102 z 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2018-11-20 11:08
dokument Zarządzenie nr 101 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-11-20 11:02
dokument Zarządzenie nr 100 z 2018 roku w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2018-11-20 10:59
dokument Zarządzenie nr 99 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-11-20 10:57
dokument Zarządzenie nr 98 z 2018 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2018-11-20 10:54
dokument Zarządzenie nr 97 z 2018 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa agregatu prądotwórczego F 2001 iS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-11-20 10:48
dokument Zarządzenie nr 96 z 2018 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2018-2019 2018-11-20 10:46
dokument Zarządzenie nr 95 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2018-11-05 13:01
dokument Zarządzenie nr 94 z 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej konkursu fotograficznego "WOLNOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ" 2018-11-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 93 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2018-2020 2018-10-31 07:05
dokument Zarządzenie nr 92 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-11-20 10:35
dokument Zarządzenie nr 91 z 2018 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny 2018-10-31 11:41
dokument Zarządzenie nr 90 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-10-31 11:39
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2018 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-10-31 11:35
dokument Zarządzenie nr 88 z 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2018-10-31 11:32
dokument Zarządzenie nr 87 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-10-31 11:29
dokument Zarządzenie nr 86 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla najemcy 2018-09-26 14:24
dokument Zarządzenie nr 85 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-09-19 14:35
dokument Zarządzenie nr 84 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-09-19 14:35
dokument Zarządzenie nr 83 z 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. 2018-09-19 14:30
dokument Zarządzenie nr 82/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2018-09-19 10:37
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-03-04 13:24
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-03-04 13:22
dokument Zarządzenie nr 79 z 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowdzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2020-03-04 13:20
dokument Zarządzenie nr 78 z 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2020-03-04 13:17
dokument Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie powołania Komisji do wydania opinii sanitarno-lokalowej w pomieszczeniach w planowanym klubie malucha pod adresem Dębsko 62, 78-540 Kalisz Pomorski 2018-09-11 08:48
dokument Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2018-09-11 08:46
dokument Zarządzenie nr 74 z 2018 roku zmieniające w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego inwestycji 2018-09-03 11:33
dokument Zarządzenie nr 73 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2018-09-03 10:48
dokument Zarządzenie nr 72 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2018-09-03 10:45
dokument Zarządzenie nr 71 z 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na eralizację zadań budżetowych powyżej 30000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2018-09-03 10:45
dokument Zarządzenie nr 70 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-09-03 11:17
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2018 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-09-03 11:17
dokument Zarządzenie nr 68 z 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2018 roku 2018-09-03 11:12
dokument Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy. 2018-08-27 11:39
dokument Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-08-27 11:37
dokument Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2018-08-27 11:35
dokument Zarządzenie nr 64 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-09-10 14:01
dokument Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2018-08-07 10:38
dokument Zarządzenie nr 62 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-09-03 11:01
dokument Zarządzenie nr 61 z 2018 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-07-30 08:50
dokument Zarządzenie nr 60 z 2018 roku sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-30 08:51
dokument Zarządzenie nr 59 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-07-30 08:55
dokument Zarządzenie nr 58 z 2018 roku w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2018-07-23 13:55
dokument Zarządzenie nr 57 z 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-07-30 08:52
dokument Zarządzenie nr 56 z 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "PŁYWAJ PO JEZIORZE OGÓRKOWYMI WEHIKUŁEM ODLOTOWYM" 2018-07-19 10:06
dokument Zarządzenie nr 55 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-07-19 10:05
dokument Zarządzenie nr 54 z 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" 2018-07-19 10:04
dokument Zarządzenie nr 53 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych" 2018-07-19 10:01
dokument Zarządzenie nr 52 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych 2018-07-30 11:08
dokument Zarządzenie nr 51 z 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 4 2018-07-19 09:57
dokument Zarządzenie nr 50 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-07-19 09:53
dokument Zarządzenie nr 49 z 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" 2018-07-19 09:53
dokument Zarządzenie nr 48 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-06-13 08:25
dokument Zarządzenie nr 47 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-06-13 08:24
dokument Zarządzenie nr 46 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-13 08:24
dokument Zarządzenie nr 45 z 2018 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w mieście Kalisz Pomorski 2018-07-19 09:48
dokument Zarządzenie nr 44 z 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2018-07-12 08:37
dokument Zarządzenie nr 43 z 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-07-19 09:41
dokument Zarządzenie nr 42 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-06-13 08:20
dokument Zarządzenie nr 41 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2018-05-17 10:46
dokument Zarządzenie nr 40 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-05-17 10:45
dokument Zarządzenie nr 39 z 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "PŁYWAJ PO JEZIORZE OGÓRKOWYMI WEHIKUŁEM ODLOTOWYM" 2018-05-17 10:44
dokument Zarządzenie nr 38 z 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za rok 2017 2018-05-17 10:43
dokument Zarządzenie nr 37 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2018-04-18 10:33
dokument Zarządzenie nr 36 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2018-04-18 10:32
dokument Zarządzenie nr 35 z 2018 roku w sprawie odwołania ogłoszonego I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2018-04-18 12:21
dokument Zarządzenie nr 34 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-04-18 12:19
dokument Zarządzenie nr 33 z 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-04-18 12:18
dokument Zarządzenie nr 32 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert 2018-04-05 08:08
dokument Zarządzenie nr 31 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3 ustawy, kultury, tradycji i edukacji 2018-04-05 10:26
dokument Zarządzenie nr 30 z 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-04-05 08:00
dokument Zarządzenie nr 29 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-04-18 10:42
dokument Zarządzenie nr 28 z 2018 roku w sprawie likwidacji Kasy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2018-04-18 10:45
dokument Zarządzenie nr 27 z 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2017 rok. 2018-04-18 12:28
dokument Zarządzenie nr 26 z 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-03-29 08:27
dokument Zarządzenie nr 25 z 2018 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2018-03-29 08:25
dokument Zarządzenie nr 24 z 2018 r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-21 10:27
dokument Zarządzenie nr 23 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2018-03-21 10:26
dokument Zarządzenie nr 22 z 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-03-29 08:22
dokument Zarządzenie nr 21 z 2018 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego gminy Kalisz Pomorski w 2018 roku, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu 2018-03-21 08:11
dokument Zarządzenie nr 20 z 2018 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajme jako lokal socjalny 2018-03-21 08:09
dokument Zarządzenie nr 19 z 2018 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2018-03-29 08:20
dokument Zarządzenie nr 18 z 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski 2018-03-05 11:45
dokument Zarządzenie nr 17 z 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2018 2018-02-26 11:33
dokument Zarządzenie nr 16 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-03-29 08:13
dokument Zarządzenie nr 15 z 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Kalisz Pomorski w 2018 roku 2018-02-26 11:25
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2018 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2018-02-26 11:33
dokument Zarządzenie nr 13 z 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2018-02-26 11:30
dokument Zarządzenie nr 12 z 2018 roku w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego 2018-02-26 11:27
dokument Zarządzenie nr 11 z 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim 2018-02-26 11:26
dokument Zarządzenie nr 10 z 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury, tradycji i edukacji. 2018-02-08 09:59
dokument Zarządzenie nr 9 z 2018 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski 2018-01-31 14:51
dokument Zarządzenie nr 8 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-02-07 07:39
dokument Zarządzenie nr 7 z 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizaccę w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-02-05 14:17
dokument Zarządzenie nr 6 z 2018 r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-05 09:11
dokument Zarządzenie nr 5 z 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2018-01-25 10:27
dokument Zarządzenie nr 4 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-01-25 10:25
dokument Zarządzenie nr 3 z 2018 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na 2018 rok 2018-01-25 10:25
dokument Zarządzenie nr 2 z 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2018-01-25 10:23
dokument Zarządzenie nr 1 z 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem mieszkania słuzbowego w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul Suchowskiej 10 2018-01-25 10:22