Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

5. Monitoring wizyjny miasta Kalisz Pomorski

          Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim informuje, iż w przestrzeni publicznej miasta Kalisz Pomorski znajdują się 32 punkty wideo nadzoru. Referat Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pom. jest użytkownikiem systemu monitoringu wizyjnego miasta i za jego pomocą prowadzi obserwację wybranych części miasta. Referat ten posiada stały dostęp do nagrań i jako użytkownik systemu może przeglądać oraz zabezpieczać wskazane części materiału wizyjnego na nośnikach zewnętrznych. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż "każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym", jednostka stosuje wideo nadzór z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności mieszkańców i osób przebywających na terenie miasta. Obserwacja i rejestracja w systemie obrazu zdarzeń prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie jest prowadzona w sposób, który w jakimkolwiek zakresie dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.

 

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego miasta Kalisz Pomorski to:

  • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
  • ochrona porządku publicznego,
  • pozyskiwanie materiału dowodowego.

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym – stanowi jeden 
z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie. To cenne źródło informacji    
o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej czy też straży granicznej.

Pasywny monitoring wizyjny – obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, żandarmerię wojskową, prokuraturę i sąd.

Aktywny monitoring wizyjny – obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

Każdy mieszkaniec może zwrócić się pisemnie o przegląd i zabezpieczenie nagrania z kamer monitoringu, przedstawiając powód takiego wystąpienia oraz niezbędne dane uczestników zdarzenia takie jak:

  • data oraz przedział czasowy wystąpienia zdarzenia,
  • dokładne miejsce wystąpienia zdarzenia- ulica nr domu, najbliższy nr posesji, elementy charakterystyczne otoczenia, szczegóły architektoniczne,
  • znaki szczególne, jednoznacznie identyfikujące szukany pojazd (marka, kolor, nr rejestracyjny itd.),
  • cechy charakterystyczne osób (kolor ubrania, postura, sposób poruszania się itp.)
  • dane kontaktowe (telefon, email)

Materiał "ze wskazania" prywatnego zostaje zabezpieczony na elektronicznym nośniku przez okres 30 dni, a następnie niszczony jest automatycznie po zapełnieniu dysku. Okres ten nie powinien być dłuższy niż 60 dni chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Po zabezpieczeniu materiału Wnioskodawca informowany jest wskazaną drogą komunikacji o jego zabezpieczeniu i możliwości wykorzystania przez uprawnione organy.

Podstawa prawna - art.6 ust.1 lit.e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”) w zw. z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.z 2018 r. poz. 928).

Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności / zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.

Lista z lokalizacją kamer znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w Kaliszu Pom.

 

Wniosek o przejrzenie monitoringu miejskiego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Lodzińska 07-06-2018 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Lodzińska 19-07-2018 14:07