Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/35/18 w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2018-12-21 12:48
dokument Uchwała Nr III/34/18 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2019. 2018-12-21 12:48
dokument Uchwała Nr III/33/18 w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Kalisz Pomorski. 2018-12-21 12:46
dokument Uchwała Nr III/32/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/174/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-12-21 12:45
dokument Uchwała Nr III/31/18 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim". 2018-12-28 12:28
dokument Uchwała Nr III/30/18 w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2018-12-21 12:19
dokument Uchwała Nr III/29/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu gminy Kalisz Pomorski. 2018-12-21 12:19
dokument Uchwała Nr III/28/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-12-21 12:18
dokument Uchwała Nr III/27/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-12-21 12:18
dokument Uchwała Nr III/26/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019 - 2025. 2018-12-21 12:17
dokument Uchwała Nr III/25/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. 2018-12-31 08:38
dokument Uchwała Nr II/24/18 w sprawie wyznaczenia delegatów gminy Kalisz Pomorski do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2018-12-17 11:27
dokument Uchwała Nr II/23/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. 2018-12-17 11:26
dokument Uchwała Nr II/22/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-17 10:41
dokument Uchwała Nr II/21/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-17 10:35
dokument Uchwała Nr II/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2018-12-17 10:35
dokument Uchwała Nr II/19/18 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i gminą Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec". 2018-12-17 10:34
dokument Uchwała Nr II/18/18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów. 2018-12-17 10:33
dokument Uchwała Nr II/17/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 2018-12-17 10:32
dokument Uchwała Nr II/16/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-12-17 10:32
dokument Uchwała Nr II/15/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2018-12-17 10:27
dokument Uchwała Nr II/14/18 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski. 2018-12-17 10:27
dokument Uchwała Nr II/13/18 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2019. 2018-12-17 10:26
dokument Uchwała Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-12-17 10:07
dokument Uchwała Nr II/11/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-12-17 10:06
dokument Uchwała Nr I/10/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:36
dokument Uchwała Nr I/9/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:36
dokument Uchwała Nr I/8/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:35
dokument Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:33
dokument Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:32
dokument Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:31
dokument Uchwała Nr I/4/18 w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorski. 2018-11-22 08:31
dokument Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:30
dokument Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorski. 2018-11-22 08:29
dokument Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-11-22 08:27