Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

przetarg nieograniczony na „Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim”


BURMISTRZ MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

Remont chodnika w ulicy Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim ”

Remont istniejącego chodnika polegał będzie na przebudowie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji oraz wymianie krawężników ulicznych i obrzeży betonowych na nowe. Nawierzchnia istniejącego chodnika wykonana jest z płytek betonowych 35x25x5, a wjazdy do posesji wykonane są z płytek betonowych 35x35x5, 50x50x7 i kostki betonowej „trylinka” o grub. 15 cm. W wyniku remontu nawierzchnia chodnika zostanie zmieniona na kostkę betonową typu „polbruk” grub. 6 cm

(szara - 70% a kolorowa 30%) oraz nawierzchnia wjazdów na kostkę „polbruk” grub. 8 cm

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Termin realizacji zamówienia  do 30 listopada 2004 r.

Wadium  wynosi 1500 zł.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą , cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  16.09.2004 o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18. Koperta powinna być oznaczona - przetarg na Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2004r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 33

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

-w sprawach technicznych - Teresa Ignaszewska tel. (0-94) 361 62 63 w. 14

- w sprawach formalnych - Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 62 63 w. 30.         

W godzinach od 7:00 do 15:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 01-09-2004 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2004 12:50