Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wykonanie nawodnienia deszczownianego Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim"


BURMISTRZ MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie nawodnienia deszczownianego Stadionu Miejskiego

w Kaliszu Pomorskim

Dane charakteryzujące inwestycję:

a) Powierzchnia nawadniania 9248 m2

b) Zapotrzebowanie dobowe (max) 29,40 m3

c) Roczny pobór wody (max) na deszczowanie 5380 m3

d) Rurociągi główne dosyłowe z rur PE PN 10 Dz 75 mm 220,40 m

e) Rurociągi rozprowadzające w sekcjach nawadnianych z rur

PE PN6 Dz 63 mm 792 m

f) Rurociągi podziemne dla podłączenia zraszaczy z rur PE PN6 Dz 32 mm 50 m

g) Studzienki hydrantowe z elektrozaworami 2 x 11/2 6 szt.

h) Studzienka odwadniająca 1 szt.

i) Wyposażenie deszczowni w urządzenia nawadniające:

- zraszacze nie gorszej jakości niż FALCON 6504 FC z dyszami nr 16 o wydatku

Q=3,71 m3/h , promieniu Rmax=19,2 m

przy ciśnieniu roboczym 4,5 bara 28 szt.

- zraszacze nie gorszej jakości niż FALCON 6504 PC z dyszami nr 10 o wydatku

Q=2,37 m3/h, promieniu Rmax=17,1 m

Przy ciśnieniu roboczym 4,5 bara 22 szt.

j) Pompownia wraz z ujęciem wody- część technologiczna

- agregat pompowy nie gorszej jakości niż HYDROMONO CR 16-50 1 kpl.

- filtr nie gorszej jakości niż ARKAL 2” 1 szt.

- wodomierz 2” 1 szt.

- ujęcie brzegowe 1 kpl.

Wspólny słownik zamówień (CPV): przedmiot główny: 45232120-9

przedmiot dodatkowy: 45232121-6

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia do 31 marzec 2005.

Wadium  wynosi 3 000 zł.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą (za zaliczeniem), cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  04 października 2004r. o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18. Koperta powinna być oznaczona -przetarg nieograniczony na „Przebudowa przepustu na rzece Drawicy oraz przepustu na rowie „A” w ciągu ulicy Krętej w Kaliszu Pomorskim”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 października 2004r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 33.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami :

Joanna Maras tel. ( 094) 36162 63 w. 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 14-09-2004 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2004 13:29