Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”


GMINA KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski .

Wspólny słownik zamówień CPV 74231710-8

74842000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2004 r.

Wadium  nie będzie pobierane

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą (za zaliczeniem), cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł

Termin składania ofert upływa w dniu  12.10.2004 o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 18. Koperta powinna być oznaczona -przetarg na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2004r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 33.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Joanna Maras  tel.( 0-94) 361 62 63 w. 30.         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 28-09-2004 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2004 14:08