Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na poniżej 60 000 EURO na „Częściową wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”


SZKOLA POSTAWOWA W KALISZ POMORSKI

Reprezentowana przez:

DYREKTORA SZKOLY W KALISZ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na

„Częściową wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”

Przedmiotem zamówienia obejmuje wymianę: wewnętrzną linii zasilających, tablicy zabezpieczeń,

instalacji wnętrzowych gniazd i oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach na I piętrze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorski.

Wspólny słownik zamówień CPV 45315100-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Termin realizacji zamówienia do 05 sierpnia 2005 r.

Wadium ustalono na kwotę 600,00 zl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie  w siedzibie Zamawiającego -Zespól Obsługi Szkól Samorządowych, Błonie Kaszubski 2, 78-540 Kalisz Pomorski lub zamówić pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu  18.07.2005r.o godz.10.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego p. nr 26. Koperta powinna być oznaczona -przetarg na „Malowanie klas w szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2005r.. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego p. nr 26.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci  spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177, oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Bieluś Dorota  tel.( 0-94) 361 63 61        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 01-07-2005 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2005 12:08