Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji technicznych i kosztorysów na budowę dróg i chodników w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-01 14:26:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-01 10:18:47
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-28 14:05:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-27 11:39:36
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku UMiG w Kaliszu Pomorskim -instalacja elektryczna wewnętrzna" Aleksander PRECA 2005-01-25 12:00:27
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:17:53
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:03:30
Ogłoszenie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-18 12:06:20
Zarządzenie Nr 2 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Aleksander PRECA 2005-01-17 13:49:57
Zarządzenie Nr 1 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:28:39
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:42
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:29
„Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:20:02
„Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:17:44
Zarządzenie Nr 96 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:13:30
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:11:21
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:25
Zarządzenie Nr 94 z 2004 roku w sprawie „Zmiany do zarządzenia Nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:09
Zarządzenie Nr 93 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:07:48
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- ul. Tartaczna Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Przemysłowa Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:07
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aleksander PRECA 2005-01-13 13:30:31
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont cząstkowy dróg gminnych oraz powiatowych będących w zarządzie Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:23
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:04
Uchwała Nr XXVI/133/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:25
Uchwała Nr XXVI/134/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:09
Uchwała Nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od nieruchomości.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:46
Uchwała Nr XXVI/137/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania inny Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:06
Uchwała Nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do projektu pod nazwą: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2 Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:27
Uchwała Nr XXVI/139/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:09
Uchwała Nr XXVI/140/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:52
Uchwała Nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:27
„Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2004 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-12-20 12:04:03
Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Sprzedaży nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 12:01:22
Uchwała Nr XXV/131/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:52
Uchwała Nr XXV/130/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:13
Zarządzenie Nr 92 z 2004 roku w sprawie „Nabycia nieruchumości”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:58:18
Zarządzenie Nr 91-1 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:56:03
Zarządzenie Nr 91 z 2004 roku w sprawie „Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:53:05
Zarządzenie Nr 90 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:51:41