Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 73 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców Aleksander Preca 2008-11-18 11:06:47
Zarządzenie nr 72 z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych Aleksander Preca 2008-11-18 10:57:16
Zarządzenie nr 72 z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych Aleksander Preca 2008-11-18 10:56:37
Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Aleksander Preca 2008-11-13 11:43:41
Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2008-11-13 11:40:57
Uchwała Nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-11-13 10:29:25
Uchwała Nr XXVIII/187/08 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2008-11-13 10:08:52
Uchwała Nr XXVIII/186/08 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2009 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Aleksander Preca 2008-11-13 09:59:51
Uchwała Nr XXVIII/185/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok Aleksander Preca 2008-11-13 09:46:19
Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Kalisz Pomorski za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Aleksander Preca 2008-11-13 09:36:10
Uchwała Nr XXVIII/183/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2008-11-13 09:31:28
Uchwała Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Aleksander Preca 2008-11-13 09:22:11
Uchwała Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Aleksander Preca 2008-11-13 09:17:15
Uchwała Nr XXVIII/181/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Aleksander Preca 2008-11-13 09:15:14
Uchwała Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2008-11-13 09:08:28
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2008-11-13 08:53:29
Zarządzenie nr 83 z 2008 roku w sprawie ustalenia wykorzystania dnia wolnego w zamian za 1 listopada 2008 roku - Wszystkich Świętych, przypadającego w wolną sobotę Aleksander Preca 2008-10-30 07:36:36
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2008-10-30 07:18:53
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2008-10-30 07:18:13
Zarządzenie nr 82 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia ponownego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-10-28 10:55:23
Zarządzenie nr 81 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-10-28 10:53:08
ZPORR Informacja pokontrolna 304/2008.pdf Aleksander Preca 2008-10-27 14:48:26
Ogłoszenia o ponownym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanych - ul. Dworcowa 12 - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-10-20 12:37:43
Ogłoszenia o ponownym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanych - ul. Dworcowa 12 - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-10-20 12:37:14
Ogłoszenia o ponownym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanych - ul. Dworcowa 12 - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-10-20 12:35:10
Ogłoszenia o ponownym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanych - ul. Dworcowa 12 - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-10-20 12:32:38
Ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod budowę zespołu szeregowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych - ul. Tylna - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-10-17 12:37:54
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku Anna Wielgosz 2008-10-17 12:37:08
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Anna Wielgosz 2008-10-17 12:27:22
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Anna Wielgosz 2008-10-17 12:24:18
222 - dokument usunięty Anna Wielgosz 2008-10-17 12:18:02
www - dokument usunięty Anna Wielgosz 2008-10-17 12:18:00
www - dokument usunięty Anna Wielgosz 2008-10-17 12:17:43
222 - dokument usunięty Anna Wielgosz 2008-10-17 12:17:30
Wykaz przesiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór odadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski Anna Wielgosz 2008-10-17 12:16:56
Uchwała Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2008 roku Aleksander Preca 2008-10-08 14:21:33
Uchwała Nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" i przyjęcia jego Statutu Aleksander Preca 2008-10-02 10:59:30
Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych Aleksander Preca 2008-10-02 10:53:07
Uchwała Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2008-10-02 10:47:26
Uchwała Nr XXVI/176/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim przy ul. Suchowskiej 10 Aleksander Preca 2008-10-02 10:18:29