Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2008 roku Aleksander Preca 2008-10-02 09:56:56
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-10-01 09:35:01
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-10-01 09:34:49
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-25 10:27:30
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-25 10:27:27
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-25 09:22:14
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-25 09:22:11
Zarządzenie nr 71 z 2008 roku w sprawie opracowania materialów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2009. Aleksander Preca 2008-09-24 09:22:37
Zarządzenie nr 70 z 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kalisz Pomorski na lata 2009-2010 Aleksander Preca 2008-09-24 09:20:29
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-23 09:38:18
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-23 09:38:13
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-23 09:36:59
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-17 14:12:25
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-17 14:11:28
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-17 14:10:48
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2008-09-17 14:09:36
Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej 19 czerwca 2008r. Aleksander Preca 2008-09-17 07:09:27
Zarządzenie nr 69 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-09-16 14:22:07
Zarządzenie nr 68 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Aleksander Preca 2008-09-16 14:11:53
Zarządzenie nr 67 z 2008 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe uzywane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-09-16 13:42:54
Zarządzenie nr 66 z 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływajacego na plaży strzeżonej Aleksander Preca 2008-09-16 13:40:34
Zarządzenie nr 65 z 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 63/2005 w sprawie wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe Aleksander Preca 2008-09-16 13:36:03
Zarządzenie nr 64 z 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego Aleksander Preca 2008-09-16 13:22:38
Zarządzenie nr 64 z 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego Aleksander Preca 2008-09-16 13:21:16
Zarządzenie nr 64 z 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego Aleksander Preca 2008-09-16 13:18:52
Zarządzenie nr 64 z 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego Aleksander Preca 2008-09-16 12:10:43
Zarządzenie nr 61 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. obrony cywilnej - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-09-16 12:08:18
Zarządzenie nr 63 z 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2008 roku Aleksander Preca 2008-09-16 12:07:31
Zarządzenie nr 62 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-09-16 12:04:18
Zarządzenie nr 61 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. obrony cywilnej - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-09-16 11:50:51
II przetarg na wykonanie projektu technicznego budynku socjalnego trzydziesto-rodzinnego wg koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Magdalena Dąbrowska 2008-09-05 12:53:58
Zarządzenie nr 8 z 2004 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania podań o pracę dla bezrobotnych Aleksander Preca 2008-09-04 08:00:57
Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziała terenowy w Szczecinie” Aleksander Preca 2008-09-04 07:58:13
Zarządzenie Nr 44 z 2005 roku w sprawie „Powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander Preca 2008-09-04 07:57:29
Zarządzenie Nr 30 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-09-04 07:56:48
Zarządzenie Nr 29 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowę hal Aleksander Preca 2008-09-04 07:55:54
Zarządzenie Nr 26 z 2005 roku w sprawie „Szczegółowych warunków, jakie powinno zawierać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy stypendialnej o charakterze edukacyjnym oraz trybu i sposobu p Aleksander Preca 2008-09-04 07:55:20
Zarządzenie Nr 24 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.” Aleksander Preca 2008-09-04 07:54:47
Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” Aleksander Preca 2008-09-04 07:53:52
Zarządzenie Nr 17 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander Preca 2008-09-04 07:52:53