Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-01-12 08:54:29
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:53:53
Uchwała Nr XLVIII/368/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Marcin Kurylczyk 2022-01-12 08:50:18
Dodatkowe polowania zbiorowe na dziki na terenie OHZ Nadleśnictwo Drawsko Anna Urbańska 2022-01-12 07:49:53
Protokół Nr XLVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-11 14:23:19
Sesja XLVIII RM - 30 grudnia 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-11 14:22:43
Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian. Krzysztof Kot 2022-01-11 13:26:13
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-10 13:03:16
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-10 12:23:06
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 10.01.2022 r. - 16.01.2022 r. Marek Brumer 2022-01-10 12:19:45
Zarządzenie 195/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:17:37
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:15:47
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł Marcin Kurylczyk 2022-01-10 12:15:28
Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Anna Kranc-Bargieł 2022-01-10 11:46:44
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych Marcin Kurylczyk 2022-01-10 09:40:13
Zarządzenie Nr 194/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-10 08:55:24
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. Marcin Kurylczyk 2022-01-10 08:52:41
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-05 14:46:09
Informacja o wynikach przetargu (przetarg z dnia 5 stycznia 2022 roku godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-01-05 14:25:45
Informacja o wynikach przetargu (przetarg z dnia 5 stycznia 2022 roku godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-05 14:25:26
Informacja o wynikach przetargu (przetarg z dnia 5 stycznia 2022 roku godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-05 14:24:43
Uchwała Nr XLVIII/377/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:40:39
Uchwała Nr XLVIII/376/21 w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:40:07
Uchwała Nr XLVIII/375/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:39:38
Uchwała Nr XLVIII/374/21 w sprawie przystąpienia gminy Kalisz Pomorski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:39:05
Uchwała Nr XLVIII/373/21 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:38:35
Uchwała Nr XLVIII/372/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:38:09
Uchwała Nr XLVIII/371/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:37:35
Uchwała Nr XLVIII/370/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:37:03
Uchwała Nr XLVIII/369/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:36:28
Uchwała Nr XLVIII/368/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-01-05 13:35:57
rok 2015 - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:54
Radni - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:49
Wasiuta Bogusław - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:43
Kozina Danuta - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:40
Kowalska Grażyna - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:39
Rulewicz Grażyna - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:38
Jadachowska Helena - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:37
Kulbacki Paweł - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:36
Masialski Paweł - dokument usunięty Aleksander Preca 2022-01-05 12:58:35