Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa kontenera magazynowo-technicznego na terenie Zakładu Przemysłu Drzewnego KPPD w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wrocławskiej 1, na dz. nr 43/1 obręb 0011 m. Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-09-24 10:43:11
- dokument usunięty Anna Urbańska 2021-09-24 10:40:32
Zarządzenie 138/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Anna Urbańska 2021-09-24 10:40:13
Zarządzenie 138/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany przenzaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Anna Urbańska 2021-09-24 10:38:40
Zarządzenie 138/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany przenzaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Anna Urbańska 2021-09-24 10:37:05
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Anna Kranc-Bargieł 2021-09-23 14:17:39
XLIV Sesja Rady Miejskiej - 23.09.2021r. Aleksander Preca 2021-09-23 13:27:23
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-09-21 10:12:11
ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA ?BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ DZ. NR EWID. 21/9 OBRĘB NR 0008, M. KALISZ POMORSKI? Agnieszka Sadowska 2021-09-21 08:43:39
obwieszczenie odnosnie raportu NO.6220.23.2021 Anna Urbańska 2021-09-20 12:28:09
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-09-20 11:53:21
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 19.06.2021 r. do dnia 16.09.2021 r. - Druk Nr 435. Gabriela Czerniawska 2021-09-20 10:22:05
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-09-20 09:31:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 36/2021 z dnia 14 września 2021 r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. Krzysztof Kot 2021-09-17 11:42:45
Dotyczy: korekty działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 20.09.2021 r. - 26.09.2021 r. Lidia Zbytek 2021-09-16 14:52:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 20.09.2021 r. - 26.09.2021 r. Lidia Zbytek 2021-09-16 14:26:08
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:28:01
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:27:43
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:26:14
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:25:50
Zarządzenie Nr 133/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-09-15 13:25:39
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-09-14 09:42:42
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.09.2021 r. - 19.09.2021r. Lidia Zbytek 2021-09-14 07:43:07
Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-10 13:31:47
Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-10 13:30:47
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73 Lidia Zbytek 2021-09-10 13:14:51
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.09.2021 r. - 19.09.2021r. Lidia Zbytek 2021-09-10 10:39:51
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2021-09-09 11:57:04
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2021-09-08 14:09:35
projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 443. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:26:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 442. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:25:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 441. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:25:16
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 440. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:24:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 439. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:24:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 438. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:23:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 437. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:22:46
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-09-07 08:55:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.20.2021 Anna Urbańska 2021-09-06 11:27:33
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-09-06 11:26:42
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 06.09.2021 r. - 12.09.2021 r. Marek Brumer 2021-09-06 07:32:53