Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SOŁECTWO BIAŁY ZDRÓJ - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-05-31 08:56:13
SOŁECTWA GMINY KALISZ POMORSKI - KADENCJA 2024 - 2029 Marta Gnacyk 2024-05-31 08:55:56
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok Gabriela Czerniawska 2024-05-31 08:55:02
Informacja o udziale w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok Gabriela Czerniawska 2024-05-31 08:51:06
SOŁECTWO BIAŁY ZDRÓJ - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-05-31 08:50:11
SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW - kadencja 2019 - 2024. Marta Gnacyk 2024-05-31 08:48:55
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI - kadencja 2019 - 2024. Marta Gnacyk 2024-05-31 08:48:12
- dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-05-31 08:45:34
- dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-05-31 08:45:00
Raport o stanie Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-31 07:18:36
Zarządzenie Nr 112/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-05-29 14:57:45
Zarządzenie Nr 111/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-05-29 14:57:01
Zarządzenie Nr 110/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-05-29 14:56:15
Zarządzenie Nr 110/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-05-29 14:56:05
Zarządzenie Nr 110/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-05-29 14:55:42
Zarządzenie Nr 109/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-05-29 14:35:36
Zarządzenie Nr 109/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-05-29 14:34:28
ZAPYTANIE OFERTOWE: "Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r." Marcin Kurylczyk 2024-05-29 14:08:57
ZAPYTANIE OFERTOWE: "Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r." Marcin Kurylczyk 2024-05-29 14:07:13
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-29 13:31:24
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-29 13:20:53
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-29 13:19:09
Petycje 2024 Aleksander Preca 2024-05-29 13:18:10
Zarządzenie nr 108/2024 w sprawie powołania członków stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-29 09:29:29
Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-05-29 06:50:44
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-28 12:05:03
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 marca 2024 r. do dnia 24 maja 2024 r. - Druk Nr 22. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 11:57:08
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku Anna Kranc-Bargieł 2024-05-28 09:15:19
Zarządzenie nr 107/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-05-28 09:10:09
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2024-05-28 07:58:13
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok - Druk Nr 13. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:30:25
Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2023 - Druk Nr 12. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:28:25
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej - Druk Nr 11. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:27:34
Rok 2024 (Nowa kadencja RADY) Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:21:56
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 17. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:14:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 21. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:13:18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 20. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:12:38
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu - Druk Nr 19. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:12:01
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - Druk Nr 18. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:11:01
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 17. Gabriela Czerniawska 2024-05-28 07:10:15