Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-04-14 14:44:15
Zarządzenie nr 163/2021 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2022-04-14 12:36:55
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-04-14 12:33:38
Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-04-14 12:33:07
Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-04-14 09:17:50
Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-04-14 09:06:38
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 08 kwietnia 2022 r. decyzji nr 5/O/2022 o pozwoleniu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianą istniejącej sieci kanalizacyjnej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 973/5, 974/3, 994/10, 972/1, 994/11, 994/4, obręb numer 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorskim (kompleks Głębokie i Jaworze) Krzysztof Kot 2022-04-13 14:24:26
Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-04-13 10:23:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów Anna Urbańska 2022-04-12 11:04:06
Zgoszenie zamiaru usunięcia drzewa Anna Urbańska 2022-04-12 11:02:37
Wniosek o udzielenie dotacji celowej - usuwanie wyrobów zawierających azbest Anna Urbańska 2022-04-12 11:01:43
Wniosek o udzielenie dotacji celowej - usuwanie wyrobów zawierających azbest Anna Urbańska 2022-04-12 11:01:15
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-04-12 10:58:15
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-04-12 10:57:37
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:56:48
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:56:39
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:56:35
klauzula rodo - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:56:31
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:56:00
klauzula rodo - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:52:19
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:51:16
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:49:12
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:48:49
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:48:44
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-04-12 10:47:01
Wnioski do pobrania Anna Urbańska 2022-04-12 10:25:44
Wnioski do pobrania Anna Urbańska 2022-04-12 10:23:53
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-04-12 10:22:55
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-12 09:54:00
Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-04-12 09:09:25
Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 44 Marek Brumer 2022-04-11 14:03:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2022 r. Anna Urbańska 2022-04-11 12:41:10
Uchwała Nr LIII/415/22 zmieniająca uchwałę Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:37:48
Uchwała Nr LIII/414/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:37:14
Uchwała Nr LIII/413/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:36:42
Uchwała Nr LIII/412/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2021/2022. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:36:04
Uchwała Nr LIII/411/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:33:04
Uchwała Nr LIII/410/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-04-11 12:32:19
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-04-11 07:31:42
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY) Marcin Kurylczyk 2022-04-11 07:26:54