Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działce nr 49/6, obreb 0082 Cybowo, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2020 rok - KATALOG -
Punkt zbierania odpadów - KATALOG -
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 rok - KATALOG -
Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2019 rok - KATALOG -
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2018 - KATALOG -
Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2018 - KATALOG -
Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia 2017 - KATALOG -
Decyzje środowiskowe 2017 - KATALOG -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - KATALOG -
Decyzje środowiskowe 2016 - KATALOG -
Decyzje środowiskowe 2015 - KATALOG -
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016 r - KATALOG -
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 - KATALOG -
Waloryzacja Przyrodnicza dla Gminy Kalisz Pomorski - KATALOG -
Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia - KATALOG -
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 2009-07-15 11:35
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2008-10-17 12:27
Wykaz przesiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór odadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2009-05-08 09:21
zawiadomienie o zebranych dowodach 2019-12-20 12:36
Postanowienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko 2015-10-07 14:58
Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2015-10-07 10:48
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015 roku o przystapieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny 2015-02-16 10:13
Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu położonego na obszarze Gminy Kalisz Pomorski 2014-12-04 13:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2014 r. o sporządzeniu projektów 2014-11-05 08:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 roku dotyczące wydania postanowienia z dnia 31 marca 2014 roku wyjaśniające watpliwości co do treści decyzji nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku. 2014-04-02 14:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 roku znak WOPN-ZP.6320.6.2013.BG o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów 2013-12-10 14:04
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia postepowania dla przedsięwzięcia pn. Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnieniem w miejscowości Stara Korytnica. 2013-03-12 08:22
Przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego - KATALOG -
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 listopada 2012 r. 2012-11-27 10:54
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - KATALOG -
Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Cybowo w gminie Kalisz Pomorski - KATALOG -
Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Dębsko w Gminie Kalisz Pomorski - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego zawiadamiające strony o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 2012-07-30 14:47
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. 2012-07-30 14:37
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi p. pożarowej nr 30 na działkach nr 873, 874, 875, 827, 828, 829, 830, 801, 802, 803, 765, 766 obręb Pomierzyn gm. Kalisz Pomorski, dz. nr 678, 679, 680, 681, 629, 630 obręb Borowo gm. Kalisz Pomorski. 2012-07-20 11:18
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi p. pożarowej nr 30. 2012-06-22 13:28
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewziecia pn:"Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza-Wschodnia w Kaliszu Pomorskim" 2012-05-02 14:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie piunktu redukcyjno-pomiarowego oraz instalacji gazowej N/C doprowadzającej paliwo gazowe E(G2-50) z istniejącego przyłącza gazowego średniego cisnienia do Kotła gazowego znajdujacego się w budynku stacji uzdatniania wody- w trakcie modernizacji" 2012-04-12 12:13
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie okreżlenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkij Nr 175 odc. Pomierzyn- Kalisz Pomorski" 2012-04-12 12:07
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia pn."Budowa drogi leśnej przeciewpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno" 2012-04-12 12:04
Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie okreslenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu mieszkalnych kontenerów socjalnych (12 sztuk) przy ul. Poprzecznej dz. nr 18 obręb 8 w Kaliszu Pomorskim wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i przyłączami prądu" 2012-04-12 12:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza- Wschodnia w Kaliszu Pomorskim 2012-04-12 11:56
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia Pn; " Rozbudowa PZ Kalisz Pomorski do stacji 110/15 kV Kalisz Pomorski na działkach nrv 43/15, 51/4, 52/4 obręb ewidencyjny 02 m. Kalisz Pomorski" 2012-04-03 12:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegajacego na : "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej leżącej na działkach nr 19/1, 18/1, 17/5 obreb Głębokie gm. kalisz Pomorski" 2012-03-21 08:57
Zawiadomienie o wszczęciupostępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pt: " Przebudowa drogi wijewódzkiej Nr 175 odc. Pomierzyn- Kalisz Pomorswki". 2012-03-21 08:50
2012-03-21 08:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsęwzięcia polegajacego na: " Budowie zespołu mieszkalnych kontenerów socjalnych (12 sztuk) przy ul. poprzecznej dz. nr 18 obreb 8 w Kaliszu Pomorskim wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i przyłączami prądu". 2012-03-21 08:45
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomosci zabudowanej w miejscowości kalisz Pomorski przy ul. Świerczewskiego część działki nr 100/33 obręb 3 2012-03-08 08:41
Zawoadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie PZ Kalisz Pomorski do stacji 110/15 kV Kalisz Pomorski" 2012-02-13 12:07
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia polegajacego na budowie wiaty o konstrukcji drewnianej na działce 144/1 obręb Sienica gm. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:24
Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie okreslenia śrdowoiskowych uwarunkowań dla przedsiewziecia polegającego na wykonaniu zagospodarowania terenu osiedla Ul. Brzozowa: tj: budowa chodnika, 2 szt. parkingóworaz utwardzenie dróg dojazdowych do garaży tłuczniem dz. nr. 98, 30/4, 30/7 obręb 8 m. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:19
Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajjacego na budowie przydomowej oczyszczalni scieków na działcde nr 13 obręb 9 m. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:12
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dróg-ulic: Polna, akacjowa, bydgoska, Półwiejska, Wisniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim 2011-10-11 10:18
Zawiadomienie o wydaniu postanoweienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dróg-ulic: Polna, Akacjowa, Budgoska, półwiejska, Wiśniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim 2011-10-11 10:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na Wniosek Państwa Marii i Wiesława Dzieńkowskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie wiaty 2011-09-22 13:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na wykonaniu zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Brzozowej 2011-09-22 13:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegajaca na przebudowie budynków inwentarskich na Fermie Giżyno dz. nr 180/22 obręb Pomierzyn 2011-09-02 13:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg-ulic: Polna, Akacjowa, Bydgoska, Półwiejska, Wiśniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim na wniosek Pana Jerzego Wiśniewskiego, zam. 77-400 Złotów, ul. Fr. Bartosza 12. 2011-07-21 13:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2011-06-30 08:32
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Magdaleny Doroty Kijak postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w miejscowości Dębsko w ilosci 13 wież po 3 MW=39 MW, działki nr 250/3, 182/2, 200/1, 201, 254, 295, 181/3 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski 2011-05-23 12:10
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przyłączami, wodociągu z przyłaczami w ulicy Leśnej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. - KATALOG -
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek POLDANOR S.A. z siedzibą w Przechlewie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków inwentarskich na Fermie Giżyno. - KATALOG -
Informacja Ministra Środowiska na temat prac obserwacyjno - pomiarowych na terenach lasów wszystkich kategorii 2010-05-26 09:49
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności pzrzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głębokie 2010-02-25 09:55
Posatnowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głebokie 2010-02-25 09:53
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy z garażem i pomieszczeniem biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą 2010-02-23 14:52
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskonie 2010-02-18 13:58
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia 2009-12-16 14:15
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych. 2009-09-22 11:36
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych. 2009-09-22 11:35
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Kaliszu Pomorskim, działka numer ewidencyjny 65 obręb 6 m. Kalisz Pomorski oraz rozbiórce budynku kotłowni znajdującego się na działce nr ewidencyjny 64/2 obręb 6 m. Kalisz Pomorski. 2009-09-18 13:45
Zawiadomienie Starosty Drawskiego o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2009-01-30 08:49