herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zajęcia na poligonie 25.06_01.07.2018 r. Marek Brumer 2018-06-21 15:14:50
Ostrzeżenie przed burzami z gradem_21.06.2018 r. Marek Brumer 2018-06-21 08:20:05
Zajęcia na poligonie 20.06_21.06.2018 r. Marek Brumer 2018-06-20 12:37:12
Uchwała Nr LV/324/18 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018-2022. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:19:26
Uchwała Nr LV/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:12:03
Uchwała Nr LV/322/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim". Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:10:28
Uchwała Nr LV/322/18 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim". Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:09:53
Uchwała Nr LV/321/18 w spawie wspólnej realizacji z Powiatem Drawskim zadania pod nazwą: Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:06:40
Uchwała Nr LV/320/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:04:18
Uchwała Nr LV/319/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 11:01:50
Uchwała Nr LIV/318/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 10:59:38
Uchwała Nr LIV/317/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2017 rok. Krystyna Szałkowska 2018-06-18 10:55:52
Uchwała Nr LIV/316/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Krystyna Szałkowska 2018-06-18 10:23:45
Uchwała Nr LIV/316/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Aleksander Preca 2018-06-18 08:45:32
Uchwała Nr LIV/316/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Aleksander Preca 2018-06-18 08:44:53
Jolanta Leszczyńska 2018-06-15 13:28:36
Zajęcia na poligonie 18.06_24.06.2018 r. Marek Brumer 2018-06-15 08:12:41
Jolanta Leszczyńska 2018-06-14 16:00:02
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2018-06-14 15:58:48
Jolanta Leszczyńska 2018-06-14 15:56:39
Zarządzenie nr 48 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok Aleksander Preca 2018-06-13 08:25:16
Zarządzenie nr 48 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok Aleksander Preca 2018-06-13 08:25:08
Zarządzenie nr 47 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok Aleksander Preca 2018-06-13 08:24:56
Zarządzenie nr 46 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-06-13 08:24:33
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI ORAZ DWOMA HYDRANTAMI NA CELE P/POŻ W ULICY KOSZALIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-06-13 08:24:04
Aleksander Preca 2018-06-13 08:23:42
Zarządzenie nr 44 z 2018 roku w sprawie wyznazcenia Inspektora Ochrony Danych Aleksander Preca 2018-06-13 08:23:29
Zarządzenie nr 46 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-06-13 08:21:41
Zarządzenie nr 44 z 2018 roku w sprawie wyznazcenia Inspektora Ochrony Danych Aleksander Preca 2018-06-13 08:20:48
Aleksander Preca 2018-06-13 08:20:45
Zarządzenie nr 42 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok Aleksander Preca 2018-06-13 08:20:40
Zarządzenie nr 42 z 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2018 rok Aleksander Preca 2018-06-13 07:07:04
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W REJONIE ULIC PRZEMYSŁOWEJ I KOLEJOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-06-11 14:25:30
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W REJONIE ULIC PRZEMYSŁOWEJ I KOLEJOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-06-11 14:25:22
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W REJONIE ULIC PRZEMYSŁOWEJ I KOLEJOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-06-11 14:25:06
Zajęcia na poligonie 11.06_17.06.2018 r. Marek Brumer 2018-06-11 09:23:57
5. Monitoring wizyjny miasta Kalisz Pomorski Sylwia Lodzińska 2018-06-08 12:27:10
5. Monitoring wizyjny miasta Kalisz Pomorski Sylwia Lodzińska 2018-06-08 12:25:32
5. Monitoring wizyjny miasta Kalisz Pomorski Sylwia Lodzińska 2018-06-08 12:24:42
5. Monitoring wizyjny miasta Kalisz Pomorski Sylwia Lodzińska 2018-06-08 12:22:46