Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2020-09-18 08:19:21
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 295. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:11:57
projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020" - Druk Nr 294. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:09:10
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 293. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:06:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 292. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:00:39
projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 291. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:54:01
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 290. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:49:43
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 289. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:46:52
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 288. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:37:05
projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021- Druk Nr 287. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:31:10
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 286. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:26:07
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 285. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:20:44
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:19:23
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:18:29
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:16:50
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2020-09-14 08:57:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2020-09-14 08:37:06
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:09:37
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:08:19
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:07:05
Zajęcia na poligonie w dniach 14.09.2020 r. - 20.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-10 15:06:44
Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-10 11:51:01
Zarządzenie Nr 104/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-10 11:48:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2020-09-10 08:58:21
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2020-09-10 08:51:37
Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2020-09-10 08:45:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora do spraw promocji Marcin Kurylczyk 2020-09-09 10:29:14
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2020-09-08 08:53:40
Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Marcin Kurylczyk 2020-09-08 08:10:27
Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniajace rozporządzenie w ssprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie ojewództwa zachodniopomorskiego Jolanta Nowak 2020-09-07 13:38:32
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Jolanta Nowak 2020-09-07 08:52:49
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim, w ramach projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" Marcin Kurylczyk 2020-09-04 13:53:57
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim, w ramach projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" Marcin Kurylczyk 2020-09-04 13:52:08
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta I Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku - Druk Nr 283. Gabriela Czerniawska 2020-09-04 12:46:30
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Jolanta Nowak 2020-09-04 08:26:30
Zajęcia na poligonie w dniach 07.09.2020 r. - 13.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-03 14:54:17
Zajęcia na poligonie w dniach 07.09.2020 r. - 13.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-03 14:53:32
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Jolanta Nowak 2020-09-03 09:57:10
Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-03 09:40:56
Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2020-09-03 07:12:00