herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zajęcia na poligonie 24.09_30.09.2018 r. Marek Brumer 2018-09-21 08:43:34
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej Magdalena Dąbrowska 2018-09-20 15:38:03
Zarządzenie nr 85 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-09-19 14:35:23
Zarządzenie nr 84 z 2018 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-09-19 14:35:08
Zarządzenie nr 83 z 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. Aleksander Preca 2018-09-19 14:30:05
- dokument usunięty Aleksander Preca 2018-09-19 14:28:52
Zarządzenie nr 83 z 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. Aleksander Preca 2018-09-19 14:28:24
- dokument usunięty Aleksander Preca 2018-09-19 14:17:29
Zarządzenie nr 82/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe Marta Gorajewska 2018-09-19 10:37:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Aleksander Preca 2018-09-19 08:44:15
BUDOWA PARKINGU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I LINIĄ KABLOWĄ OŚWIETLENIA Z TRZEMA SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 29/73 I 29/42 PRZY ULICY DWORCOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-09-18 13:02:10
BUDOWA PARKINGU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I LINIĄ KABLOWĄ OŚWIETLENIA Z TRZEMA SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 29/73 I 29/42 PRZY ULICY DWORCOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-09-18 13:02:02
BUDOWA PARKINGU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I LINIĄ KABLOWĄ OŚWIETLENIA Z TRZEMA SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 29/73 I 29/42 PRZY ULICY DWORCOWEJ W KALISZU POMORSKIM Magdalena Dąbrowska 2018-09-18 13:01:53
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:44:21
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:43:59
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:42:16
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:40:31
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:05:35
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego dot. granic obwodu głowowania Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 11:03:39
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej dot. zgłaszania kandydatów na burmistrza Magdalena Bejnarowicz 2018-09-18 10:58:00
Rada Miejska Aleksander Preca 2018-09-17 14:50:50
RADNI - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:47:12
Zdzisława Redmann Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:46:29
Zbigniew Witek Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:46:12
Władysław Kunach Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:46:00
Władysław Kasprzyński Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:45:40
Tadeusz Błądek Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:45:13
Szczepan Budzński Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:45:00
Stanisław Maciak Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:44:38
Paweł Masialski Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:44:11
Helena Jadachowska Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:43:55
Grażyna Rulewicz Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:43:35
Grażyna Kowalska Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:43:20
Danuta Kozina Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:43:02
Bogusław Wasiuta Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:42:39
RADNI - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI Krystyna Szałkowska 2018-09-17 14:41:02
Rada Miejska Aleksander Preca 2018-09-17 10:46:05
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 480. Krystyna Szałkowska 2018-09-17 07:52:08
projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 479. Krystyna Szałkowska 2018-09-17 07:51:25
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 478. Krystyna Szałkowska 2018-09-17 07:50:10