Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2019-11-08 11:10:47
Zajęcia na poligonie 11.11_17.11.2019 r. Marek Brumer 2019-11-08 09:31:56
Zajęcia na poligonie 11.11_17.11.2019 r. Marek Brumer 2019-11-08 09:31:48
Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok Marcin Kurylczyk 2019-11-08 08:50:11
Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie ustalenia zasad udostępniania oraz najmu Świetlicy przy ul. Dworcowej 51 w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-07 14:08:00
Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego oraz uchylenia Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 września 2017 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego Marcin Kurylczyk 2019-11-07 13:06:10
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego do prowadzenia określonych spraw Gminy Kalisz Pomorski oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2019-11-07 13:05:25
Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego oraz uchylenia Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 września 2017 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego Marcin Kurylczyk 2019-11-07 13:01:22
Świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowwych Marta Gorajewska 2019-11-07 12:54:12
Wniosek Radnego Pana Zbigniewa Witka dotyczący drożności kratek odpływowych. Gabriela Czerniawska 2019-11-07 09:54:17
Wanda Kaczorek - 07.2019 Aleksander Preca 2019-11-06 13:24:16
Wojciech Stanisław Kucharski Aleksander Preca 2019-11-06 13:23:57
rok 2009 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:54
rok 2008 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:51
rok 2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:48
rok 2006 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:45
rok 2005 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:41
rok 2004 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:38
rok 2003 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:34
rok 2010 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:30
rok 2011 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:25
rok 2012 - dokument usunięty Aleksander Preca 2019-11-06 12:39:20
Wyniki głosowań Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:52:13
Sesja XIV RM - 31.10.2019 Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:50:23
Uchwała Nr XIV/137/19 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek" w Kaliszu Pomorskim. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:48:41
Uchwała Nr XIV/137/19 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek" w Kaliszu Pomorskim. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:46:34
Uchwała Nr XIV/136/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:45:59
Uchwała Nr XIV/135/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:45:23
Uchwała Nr XIV/134/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:44:39
Uchwała Nr XIV/133/19 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:43:46
Uchwała Nr XIV/132/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:43:06
Uchwała Nr XIV/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:41:56
Uchwała Nr XIV/130/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:41:16
Uchwała Nr XIV/129/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:40:40
Uchwała Nr XIV/128/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:39:58
Uchwała Nr XIV/127/19 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecinek. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:39:03
Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. Marta Szulczyńska 2019-11-06 10:38:03
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim? Dorota Dobrzeniecka 2019-11-06 10:33:56
Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" Marcin Kurylczyk 2019-11-05 10:11:49
Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" Marcin Kurylczyk 2019-11-05 10:03:52