herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rok 2018 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:49:24
rok 2018 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:49:08
rok 2017 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:49:00
rok 2017 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:48:49
rok 2016 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:48:33
rok 2016 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:46:33
rok 2016 Zbigniew Toman 2018-03-21 14:46:09
Rejestr decyzji na wycinkę drzew Zbigniew Toman 2018-03-21 14:42:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-03-21 10:31:11
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2018-03-21 10:29:44
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2018-03-21 10:29:15
Zarządzenie nr 24 z 2018 r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2018-03-21 10:27:24
Zarządzenie nr 23 z 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2018-03-21 10:26:57
Aleksander Preca 2018-03-21 10:24:59
Rejestr instytucji kultury Maria Sroka 2018-03-21 08:11:56
Zarządzenie nr 21 z 2018 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego gminy Kalisz Pomorski w 2018 roku, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu Aleksander Preca 2018-03-21 08:11:44
Zarządzenie nr 20 z 2018 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajme jako lokal socjalny Aleksander Preca 2018-03-21 08:09:22
Aleksander Preca 2018-03-21 08:07:58
Rejestr instytucji kultury Maria Sroka 2018-03-21 08:01:49
Rejestr instytucji kultury Aleksander Preca 2018-03-21 07:33:45
Rejestr instytucji kultury Maria Sroka 2018-03-20 14:06:11
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 437. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:52:58
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na stałe obwody głosowania - Druk Nr 436. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:51:57
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kalisz Pomorski na okręgi wyborcze - Druk Nr 435. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:51:19
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 434. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:50:37
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 433. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:49:47
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 433. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:49:11
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 432. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:43:03
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 431. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:41:54
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 430. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:41:11
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 429. Krystyna Szałkowska 2018-03-20 12:40:25
Informacja o terminie posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Jolanta Leszczyńska 2018-03-20 12:21:35
Informacja o terminie posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Jolanta Leszczyńska 2018-03-20 12:20:19
Informacja o terminie posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Jolanta Leszczyńska 2018-03-20 12:19:12
Zajęcia na poligonie 19.03_25.03.2018 r. Marek Brumer 2018-03-19 13:32:09
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA 4 PLACE ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH SIENICA, DĘBSKO, POMIERZYN I STARA KORYTNICA Magdalena Dąbrowska 2018-03-13 09:37:28
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 09.03.2018 r. Joanna Dreger 2018-03-13 07:55:24
Powiadomienie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 09.03.2018 r. - dokument usunięty Joanna Dreger 2018-03-12 12:23:30
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski Joanna Dreger 2018-03-12 10:56:41
Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski - dokument usunięty Joanna Dreger 2018-03-12 10:52:47