Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2019 rok - Druk Nr 204. Gabriela Czerniawska 2020-01-28 14:14:54
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2019 rok - Druk Nr 206. Gabriela Czerniawska 2020-01-28 14:09:50
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok - Druk Nr 222. Gabriela Czerniawska 2020-01-28 14:03:50
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2019 rok - Druk Nr 203. Gabriela Czerniawska 2020-01-28 14:00:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie drogi gminnej publicznej do plaży w m. Giżyno Elżbieta Skrobacka 2020-01-28 08:10:54
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Jasnej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-01-28 07:42:19
Komunikat meteorologiczny z dnia 27.01.2020 Paulina Kozłowska 2020-01-27 11:47:50
Komunikat meteorologiczny z dnia 27.01.2020 Paulina Kozłowska 2020-01-27 11:47:12
Protokół Nr XVIII/20 z (Sesji nieplanowej) Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2020-01-27 09:18:00
XVIII Sesja (nieplanowa) Rady Miejskiej (10 stycznia 2020 r.) Gabriela Czerniawska 2020-01-27 09:17:25
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-01-27 09:14:36
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 16 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. - Druk Nr 70. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:39
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku - Druk Nr 72. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:34
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 73. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:21
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2018 - Druk Nr 74. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:19
Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 83. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:16
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok - Druk Nr 84. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:14
Ocena zasobów pomocy społecznej - Druk Nr 85 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:11
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 13 kwietnia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku - Druk Nr 98. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:08
Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok - Druk Nr 99 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:06
Raport o stanie gminy za rok 2018 - Druk Nr 100. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:23:03
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. - Druk Nr 113. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:59
Opieka zdrowotna w Gminie Kalisz Pomorski w 2018 roku - Druk Nr 114. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:57
Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 115. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:54
Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. - Druk Nr 116. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:52
Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - Druk Nr 117. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:49
Informacja z wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018 - Druk Nr 118. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:47
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 15 czerwca 2019 r. do dnia 19 sierpnia 2019 r. - Druk Nr 137. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:45
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku - Druk Nr 143. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:42
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 sierpnia 2019 r.do dnia 20 września 2019 r. - Druk Nr 144. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:37
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 21 września 2019 r.do dnia 23 października 2019 r. - Druk Nr 157. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:26
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2018/2019 - Druk Nr 158. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:17
informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Miejskiej za rok 2018 - Druk Nr 159. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:09
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 24 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:22:01
Stan techniczny świetlic wiejskich Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Wedlów. Druk Nr 185 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:21:58
Projekt budżetu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 186. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:20:49
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 14 listopada 2019 r.do dnia 11 grudnia 2019 r. - Druk Nr 190. - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:20:46
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 71 - dokument usunięty Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:20:38
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok - Druk Nr 84. Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:19:06
Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 83. Marta Szulczyńska 2020-01-27 08:15:57