herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Praca - KATALOG -
Nieruchomości - KATALOG -
Konsultacje społeczne - KATALOG -
Konkursy na wykonanie zadań publicznych - KATALOG -
Społeczna Komisja Mieszkaniowa - KATALOG -
Pomoc publiczna - KATALOG -
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest - KATALOG -
planowanie przestrzenne - KATALOG -
Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 5 lutego 2018 roku 2018-02-05 12:43
Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku 2018-02-05 12:45
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Skoda Octavia 2017-07-24 13:26
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-08-11 14:20
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 2015-05-26 11:44
Ogłoszenie o obowiązku zarządcy nieruchomości dotyczącym przekazania danych o wysokości czynszów za mieszkania nie należące do publicznego zasobu mieszkaniowego 2015-11-05 08:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-07-21 08:48
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-10-19 13:11
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok 2016-05-30 09:28
Ogłoszenie Starosty Drawskiego w spr. projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego" 2016-05-02 13:22
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-04-27 11:53