Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Stan techniczny świetlic wiejskich Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Wedlów. Druk Nr 185 2019-11-21 12:03
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 24 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. 2019-11-20 14:28
informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Miejskiej za rok 2018 - Druk Nr 159. 2019-10-31 08:59
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2018/2019 - Druk Nr 158. 2019-10-29 12:15
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 21 września 2019 r.do dnia 23 października 2019 r. - Druk Nr 157. 2019-10-29 12:00
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20 sierpnia 2019 r.do dnia 20 września 2019 r. - Druk Nr 144. 2019-09-23 08:57
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku - Druk Nr 143. 2019-09-23 08:57
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 15 czerwca 2019 r. do dnia 19 sierpnia 2019 r. - Druk Nr 137. 2019-08-19 09:05
Informacja z wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018 - Druk Nr 118. 2019-06-21 10:06
Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - Druk Nr 117. 2019-06-21 10:04
Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. - Druk Nr 116. 2019-06-21 10:04
Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 115. 2019-06-21 10:03
Opieka zdrowotna w Gminie Kalisz Pomorski w 2018 roku - Druk Nr 114. 2019-06-21 10:02
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. - Druk Nr 113. 2019-06-21 10:02
Raport o stanie gminy za rok 2018 - Druk Nr 100. 2019-05-20 10:04
Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok - Druk Nr 99 2019-05-20 10:43
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 13 kwietnia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku - Druk Nr 98. 2019-05-20 09:56
Ocena zasobów pomocy społecznej - Druk Nr 85 2019-04-19 09:15
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok - Druk Nr 84. 2019-04-19 08:47
Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 83. 2019-04-19 08:46
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2018 - Druk Nr 74. 2019-03-25 12:34
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 73. 2019-03-25 12:17
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku - Druk Nr 72. 2019-03-25 12:26
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 71 2019-03-25 14:03
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 16 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. - Druk Nr 70. 2019-03-25 12:18