herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Kalisz Pomorski
|___Urząd Miejski
|___Informacje statystyczne
|___Formularze i karty spraw
      |___
Organy
|___Burmistrz
|___Oświadczenia majątkowe
      |___rok 2018
            |___RADNI - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI
            |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych - nowa kadencja
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
      |___rok 2017
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Radni
      |___rok 2016
            |___Kierownicy jednostek i osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Radni
      |___rok 2015
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Radni
      |___rok 2014
            |___Radni - nowa kadencja
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
      |___rok 2013
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Radni
      |___rok 2012
            |___Radni
            |___Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne
      |___rok 2011
            |___Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne
            |___Radni
      |___rok 2010
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
            |___Radni - nowa kadencja
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
      |___rok 2009
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___rok 2008
            |___Burmistrz - Michał Hypki
            |___Z-ca Burmistrza
            |___Sekretarz - Alicja Wensker-Rożek
            |___Skarbnik - Kazimiera Kuźniewska
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
                  |___Wanda Kaczorek
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___rok 2007
            |___p.f. Burmistrza Janusz Garbacz
            |___Radni
            |___Burmistrz
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz
            |___Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Oświadczenia - działalność gospodarcza
      |___rok 2006
            |___Oświadczenia majątkowe - koniec V kadencji
            |___Oświadczenia – działalność gospodarcza
            |___Oświadczenia majątkowe
                  |___Burmistrz
                  |___Radni
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
      |___rok 2005
            |___Burmistrz
            |___Sekretarz
            |___ Zastępca Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Radni
      |___rok 2004
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Burmistrz
      |___rok 2003
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Zastępca burmistrza
            |___Burmistrz
            |___Radni
|___Rada Miejska
|___Organizacja Urzędu, zadania i kompetencje
|___Sołectwa i Samorządy Mieszkańców
Prawo
|___Akty prawa miejscowego
|___Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego
Prawo lokalne
|___Statut
|___Regulaminy
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Uchwały
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018 (Nowa kadencja RADY)
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___ROK 2015
            |___ROK 2014
            |___ROK 2013
            |___ROK 2012
            |___ROK 2011
            |___ROK 2010
            |___ROK 2009
            |___ROK 2008
            |___ROK 2007
            |___ROK 2006
            |___ROK 2005
            |___ROK 2004
                  |___Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok
      |___Projekty uchwał
            |___ Rok 2019
            |___Rok 2018 (Nowa kadencja RADY)
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___ROK 2019
      |___ROK 2018
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___ROK 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
      |___ROK 2009
      |___ROK 2008
      |___ROK 2007
      |___ROK 2006
      |___ROK 2005
      |___ROK 2004
|___Strategia rozwoju
      |___Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020
Rada Miejska
|___Głosowania
      |___Sesja III RM - 20.12.2018
      |___Sesja II RM - 6.12.2018
      |___Sesja I RM - 19.11.2018
|___Plan pracy Rady Miejskiej
      |___Archiwum
            |___Plany pracy Rady Miejskiej
|___Relacje z sesji
|___Komisje Rady Miejskiej
      |___Składy Komisji Rady Miejskiej
|___Protokoły z sesji
      |___2018 rok (Nowa kadencja Rady Miejskiej)
            |___Grudzień 2018 r. (20 grudzień 2018 r.)
            |___Grudzień 2018 r. (6 grudzień 2018 r.)
            |___Listopad 2018 r. (19 listopad 2018 r.) - I sesja RM.
      |___2013-2018
            |___Rok 2018
                  |___Październik 2018 r. (12 października 2018 r.)
                  |___Wrzesień 2018 r. (27 wrzesień 2018 r.)
                  |___Sierpień 2018 r. (24 sierpnia 2018 r.)
                  |___Lipiec 2018 r. (10 lipiec 2018 r.)
                  |___Czerwiec 2018 r. (4 czerwca 2018 r.)
                  |___Maj 2018 r. (24 maja 2018 r.)
                  |___Kwiecień 2018 r. (26 kwietnia 2018 r.)
                  |___Marzec 2018 r. (29 marca 2018 r.)
                  |___Luty 2018 r. (23 luty 2018 r.)
                  |___Styczeń 2018 r. (25 styczeń 2018 r.)
            |___Rok 2017
                  |___Grudzień 2017 r. (21 grudnia 2017 r.)
                  |___Listopad 2017 r. (23 listopada 2017 r.)
                  |___Październik 2017 r. (26 października 2017 r.)
                  |___Wrzesień 2017 r. (28 września 2017 r.)
                  |___Wrzesień 2017 r. (1 września 2017 r.)
                  |___Sierpień 2017 r. (24 sierpień 2017 r.)
                  |___Lipiec 2017 r. (20 lipiec 2017 r.)
                  |___Czerwiec 2017 r. (22 czerwiec 2017 r.)
                  |___Czerwiec 2017 r. (9 czerwiec 2017 r.)
                  |___Maj 2017 r. (25 maj 2017 r.)
                  |___Maj 2017 r. (10 maj 2017 r.)
                  |___ Kwiecień 2017 r. (27 kwiecień 2017 r.)
                  |___Marzec 2017 r. (30 marzec 2017 r.)
                  |___Luty 2017 r. (23 luty 2017 r.)
                  |___Styczeń 2017 rok (26 styczeń 2017 r.)
            |___Rok 2016
                  |___Grudzień 2016 r. (21 grudzień 2016 r.)
                  |___Listopad 2016 r. (24 listopad 2016 r.)
                  |___Październik 2016 r. (27 październik 2016 r.)
                  |___Wrzesień 2016 r. (29 wrzesień 2016 r.)
                  |___Wrzesień 2016 r. (8 wrzesień 2016 r.)
                  |___Sierpień 2016 r. (4 sierpień 2016 r.)
                  |___Lipiec 2016 r. (7 lipiec 2016 r.)
                  |___Czerwiec 2016 r. (30 czerwiec 2016 r.)
                  |___Czerwiec 2016 r. (10 czerwiec 2016 r.)
                  |___Maj 2016 r. (25 maja 2016 r.)
                  |___Maj 2016 r. (12 maja 2016 r.)
                  |___Kwiecień 2016 r. (28 kwiecień 2016 r.)
                  |___Marzec 2016 r. (29 marzec 2016 r.)
                  |___Marzec 2016 r. (14 marzec 2016 r.)
                  |___Luty 2016 r. (25 luty 2016 r.)
                  |___Styczeń 2016 r. (28 styczeń 2016 r.)
            |___Rok 2015
                  |___Grudzień 2015 r. (29 grudzień 2015 r.)
                  |___Listopad 2015 r. (26 listopad 2015 r.)
                  |___Październik 2015 r. (27 październik 2015 r.)
                  |___Wrzesień 2015 r. (24 wrzesień 2015 r.)
                  |___Wrzesień 2015 r. (10 wrzesień 2015 r.)
                  |___Sierpień 2015 r. (27 sierpień 2015 r.)
                  |___Lipiec 2015 rok (21 lipiec 2015 r.)
                  |___Czerwiec 2015 (25 czerwiec 2015r.)
                  |___Czerwiec 2015 (22 czerwiec 2015r.)
                  |___Czerwiec 2015 (9 czerwiec 2015r.)
                  |___Marzec 2015 rok (26 marzec 2015r.)
                  |___Luty 2015 rok (26 luty 2015r.)
                  |___styczeń 2015 rok (29 styczeń 2015r.)
                  |___styczeń 2015 rok
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
|___Interpelacje i wnioski
      |___INTERPELACJE 2018
Informacje
|___Wybory samorządowe 2018
|___RODO
|___Ogłoszenia
      |___Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski
      |___Praca
      |___Nieruchomości
            |___Wykazy - Dzierżawy 2019
            |___Wykazy - Dzierżawy 2018
            |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski
                  |___Wykaz Nr 1/09
                  |___Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na 2015 rok
                  |___Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na 2014 rok
                  |___Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na 2013 rok
      |___Konsultacje społeczne
      |___Konkursy na wykonanie zadań publicznych
            |___Archiwalne
            |___Powiadomienia i rozstrzygnięciach konkursów
      |___Społeczna Komisja Mieszkaniowa
      |___Pomoc publiczna
      |___Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest
      |___planowanie przestrzenne
      |___
|___Przetargi
|___Zamówienia publiczne
      |___ZAPYTANIA OFERTOWE archiwum
      |___Sprawozdania z udzielonych zamówień
      |___Plan zamówień publicznych
            |___Plan Zamówień Publicznych na 2016 rok
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego
|___Ochrona Zdrowia
      |___Konkursy ofert
            |___2018
                  |___Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski
            |___2017
                  |___Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2017 r.
                        |___dokumenty dla oferentów
            |___2016
                  |___dokumenty dla oferentów
                  |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2016 r.
            |___2015
                  |___
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009
      |___Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020
      |___wyniki konkursu 2014
      |___wyniki konkursu 2013
      |___wyniki konkursu 2012
      |___wyniki konkursu 2011
|___Ochrona Środowiska
      |___Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 rok
      |___Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2019 rok
      |___Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2018
            |___Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego wraz z instalacją elektryczną oświetlenia i utwardzeniem terenu na działkach 115,114/14, 114/2, 114/3 i 114/4 obręb 0006 w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowej 21
            |___" Budowa instalacji fotowoltaicznej na ziemi o mocy do 993,6 kWp w Jasnopolu 2 na działce nr 19/1 i 20/1 obręb 0083 Jasnopole gm. Kalisz Pomorski"
            |___" Budowa instalacji fotowoltaicznej na ziemi o mocy do 999 kWp w Jasnopolu 1 na działce nr 18/4 obręb 0083 Jasnopole gm. Kalisz Pomorski"
            |___Postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrociepłowni Kalisz Pomorski na terenie działki nr304/1 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski
            |___"Rozbudowa drogi powiatowej nr 198Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec woj. zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Kalisz Pomorski, obręb 0067 Poźrzadło, dz. nr 114/1, 29/1, 28/1, 29/2, 209, 215/6, 215/7, 215/10, 27/3, 27/2, 27/1, 26, 25, 215/11, 871/6, 9/2, 9/1, 870, 8, 869, 7/1, obręb 0069 Pepłówek, dz. nr 58, 868, 6, 869, 872, 30/3, 13/2, 2/3, 13/3, 12/2, 12/1, 8, 30/3, 30/10, 57/1, 57/2, 870, 40/2, 42, 44, 30/9, 873, 35, 34, 33/3, 31/1, obręb 0070 Stara Studnica, dz. nr 113/1, 91/1, 5/1, 749/2, 765, 116/2, 764, 66/1, 65/3, 29/1, 65/2, 65/4, 30/1, 65/5, 31/1, 64, 32/3, 32/2, 34, 91/1, 109/1, 119/18, 117/23, 117/30, 119/19, 2, 509/1, 1/1, 510, 10, powiat wałecki, gmina Mirosławiec, obręb 0035 Łowicz Wałecki, dz. nr 422, 421, 420, 8101, 8100, 8103, 8099, 8102, 8098, 8106, 8097, 8105, 8096/1, 423, 8110, 8109, 8095/8, 95/3, 8094/9, 8093, 8116, 8115, 8092, 8091, 8114, 8090, 8089, 8130, 8088, 8129, 8087, 8128, 8086, 8127, 8085/1, 8126/1, 8126/2, 8125/1, 8125/2, obręb 0034 Mirosławiec, dz. nr 415, 554, 698, 8124/3, 8124/5, 697, 8123/5, 8141/12, 8123/9, 8141/10, 8141/13, obręb 0001 m. Mirosławiec, dz. nr 114, 32/62."
      |___Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2018
      |___Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia 2017
            |___Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu metalowego na rzece Drawicy"
            |___Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017-2023
      |___Decyzje środowiskowe 2017
            |___Budowa wiaty nad stanowiskiem do manipulacji i sortowania drewna wraz z niezbędną infrastrukturą i utwardzeniem na dz. nr 43/1 obręb 11 w Kaliszu Pomorskim przy ul. Przemysłowej
            |___Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz montażu instalacji fotowoltaicznej nieruchomości ul. Wolności 38, działka 79 obręb 6 Kalisz Pomorski
            |___Budowa pola kempingowego z infrastrukturą nad jeziorem Wieliż w Białym Zdroju gm. Kalisz Pomorski, Dz. nr 178, obręb 0086 Biały Zdrój gm. Kalisz Pomorski
            |___Budowa budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 28/2, obręb Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie.
            |___Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na las w Sienicy gm. Kalisz Pomorski, działka nr 87 obręb Sienica
            |___"Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Osiedla Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim
            |___Uruchomienie produkcji kwasu humusowego z węgla brunatnego w budynku byłej kotłowni osiedlowej w Kaliszu Pomorskim przy ul.Przemysłowej nr 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 29/71 m. Kalisz Pomorski obręb nr 8.
            |___Budowa instalacji fotowoltaicznej na ziemi o mocy do 500 kWp w Jasnopolu dz.nr 18/2
            |___Budowa instalacji fotowoltaicznej na ziemi o mocy do 500 kWp w Jasnopolu dz.nr 18/1
      |___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
      |___Decyzje środowiskowe 2016
            |___Karty decyzji
            |___Rejestr decyzji
      |___Decyzje środowiskowe 2015
            |___Rejestr decyzji
                  |___2015
      |___Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016 r
            |___Uruchomienie punktu skupu złomu na działce nr 85 obręb 6 m. Kalisz Pomorski przy ul. Dworcowej 12 w Kaliszu Pomorskim dla przedsiębiorstwa Marek Kokorzycki
            |___Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 15
            |___Budowa farmy fotowoltaicznej " Kalisz Pomorski II" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pomierzyn.
            |___Budowa farmy fotowoltaicznej " Kalisz Pomorski I" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Biały Zdrój.
            |___Modernizacja Elektrowni wodnej Borowo, na terenie działki nr 21 obręb Borowo gm. Kalisz Pomorski
            |___Budowa zakładu przetwórstwa warzywno- owocowego
            |___Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedla Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim
            |___Budowa turbiny wiatrowej ? 1 szt. o mocy 2,0 MW na działce nr 102/5 obręb Suchowo gm. Kalisz Pomorski.
            |___Budowa zakładu do produkcji nowej generacji paneli fotowoltaicznych
            |___Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 986 kV w Pomierzynie na działkach nr 88/1 i 88/4 obręb Pomierzyn gm. Kalisz Pomorski
            |___Budowa turbiny wiatrowej ? 1 szt. o mocy 1,5 MW na działce nr 102/5 obręb Suchowo gm. Kalisz Pomorski.
            |___Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423- część II"
            |___Budowa kanalizacji deszczowej z instalacją odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic Leśnej Modrzewiowej- Świerkowej w Kaliszu Pomorskim
            |___Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na działce nr 304/1 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski
            |___Budowa Elektrociepłowni Kalisz Pomorski na terenie działki nr 304/1 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski
                  |___Ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa ekologicznego planowanej elektrociepłowni w Kaliszu Pomorskim
            |___Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z i dróg gminnych w miejscowości Biały Zdrój
            |___Budowa parkingu w ul. Strzeleckiej (przy cmentarzu) w Kaliszu Pomorskim
            |___Planowana budowa dziewięciu suszarni budowane etapowo wraz z niezbędnym uzbrojeniem, instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz utwardzeniem terenu na dz. nr 43/1 obręb 11 w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wrocławskiej.
            |___Budowa budynku brykietowni i magazynu troci wraz z linią technologiczną do produkcji brykietu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Wrocławskiej 1
            |___Budowa wiaty w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Wrocławiskiej 1
            |___Przebudowa ulicy Rybackiej, parkingu ulica Rybacka oraz dojazdu do budynku przy ulicy Św. Wojciecha w Kaliszu Pomorskim
      |___Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2017 z perspektywą na lata 2018-2021
      |___Waloryzacja Przyrodnicza dla Gminy Kalisz Pomorski
      |___Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia
      |___Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy
      |___Przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego
      |___Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
      |___Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Cybowo w gminie Kalisz Pomorski
      |___Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Dębsko w Gminie Kalisz Pomorski
            |___Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych "Dębsko" i "Cybowo" w gminie Kalisz Pomorski na wniosek "CONTINO" Delta Sp. z o.o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
      |___Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przyłączami, wodociągu z przyłaczami w ulicy Leśnej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim.
      |___Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek POLDANOR S.A. z siedzibą w Przechlewie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków inwentarskich na Fermie Giżyno.
      |___Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
|___Gospodarka odpadami
      |___ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
            |___Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok
      |___Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu
      |___REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA SELEKTYWNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W KALISZU POMORSKIM
            |___REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA SELEKTYWNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W KALISZU POMORSKIM
      |___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
            |___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
            |___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 25.10.2017 r.
|___Oświata i opieka nad dziećmi
      |___REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
      |___dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      |___zasiłek szkolny
      |___stypendium szkolne
      |___stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe
      |___Rekrutacja do szkół i przedszkola
            |___Rekrutacja do przedszkola publicznego - rok szkolny 2019/2020
            |___Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych - rok szkolny 2019/2020
            |___Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych - rok szkolny 2018/2019
            |___Rekrutacja do przedszkola publicznego - rok szkolny 2018/2019
                  |___Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski
|___Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne
      |___!!!OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY!!!
      |___ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
      |___CZASOWY ZAKAZ UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH.
      |___TRENINGI URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH.
      |___INFORMACJE NA TEMAT GRYPY ŚWIŃ.
      |___SPRAWY OBRONNE (WOJSKOWE)
      |___UWAGA. STRZELANIA NA POLIGONIE.
      |___OBRONA CYWILNA
|___Straż Miejska
|___Majątek Gminy
      |___Stan mienia komunalnego
|___Budżet
      |___ROK 2019
      |___ROK 2018
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___ROK 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
      |___ROK 2009
      |___ROK 2008
      |___ROK 2007
      |___ROK 2006
|___Jednostki organizacyjne
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr decyzji na wycinkę drzew
|___Petycje, informacja publiczna, lobbing
      |___Petycje
            |___2018
            |___2017
            |___2016
      |___Lobbing
            |___Wystąpienia podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową
      |___Dostęp do informacji publicznej
      |___Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
|___Informacje nieudostępnione
|___Wyniki kontroli
      |___ROK 2018
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___ROK 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
      |___ROK 2009
      |___ROK 2008
      |___ROK 2007
      |___ROK 2006
      |___Rok 2005
|___Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków
|___Plan miasta i gminy - punkty adresowe
|___Instrukcja obsługi
|___Informacja dla osób niesłyszących