Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-09 14:34:33
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-09 14:30:47
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-09 13:18:28
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2021-03-09 12:07:19
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-09 10:48:20
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-09 10:28:28
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2021-03-08 13:05:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji Jolanta Nowak 2021-03-08 08:45:47
Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-03-08 08:10:49
Uchwała Nr XXXVII/286/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego, zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:41:00
Uchwała Nr XXXVII/285/21 w sprawie przekazania windy gastronomicznej na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:40:15
Uchwała Nr XXXVII/284/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:39:17
Uchwała Nr XXXVII/283/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Wolności w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:38:27
Uchwała Nr XXXVII/282/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Krzywoustego w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:37:44
Uchwała Nr XXXVII/281/21 w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki w Kaliszu Pomorskim na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:37:10
Uchwała Nr XXXVII/280/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:36:33
Uchwała Nr XXXVII/279/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:36:03
Uchwała Nr XXXVII/278/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:35:31
Uchwała Nr XXXVII/277/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:34:56
Uchwała Nr XXXVII/276/21 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pomierzyn. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:34:29
Uchwała Nr XXXVII/275/21 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:33:56
Uchwała Nr XXXVII/274/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:33:17
Uchwała Nr XXXVII/273/21 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:28:59
Uchwała Nr XXXVII/272/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:28:05
Uchwała Nr XXXVII/271/21 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:27:30
Uchwała Nr XXXVII/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:26:35
Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:26:06
Uchwała Nr XXXVII/268/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-03-05 13:14:37
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 176/16, obręb Pomierzyn, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-03-05 12:33:41
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-05 12:05:37
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-05 11:46:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji Jolanta Nowak 2021-03-05 10:34:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji Jolanta Nowak 2021-03-05 07:53:44
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 08.03.2021 r. - 14.03.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-04 14:28:54
Dotyczy: zmiany godzin działalnosci szkoleniowej na obiektach CSWL Drawsko w dniach 06.03.2021 r. - 07.03.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-04 14:02:10
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31 Lidia Zbytek 2021-03-04 13:37:36
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 24.02.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-03-04 11:50:43
XXXVII Sesja Rady Miejskiej - 25.02.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-03-04 10:29:22
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od 04.03.2021 r. do 08.03.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-04 07:46:44
Marta Gorajewska 2021-03-03 12:36:17