Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:45:39
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:45:21
Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2019 - Druk Nr 256. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:44:55
Protokół nr 1/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim z dnia 11.02.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:44:25
Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2019 - Druk Nr 255. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:44:14
Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. - Druk Nr 254. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:43:15
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r.- Druk Nr 253. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:42:23
Protokół nr 2/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21.02.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:41:05
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r.- Druk Nr 253. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:40:26
Komisja Rewizyjna 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:32:00
Komisja Rewizyjna 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:31:43
Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20.01.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:30:38
Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 03.01.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:29:55
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:28:24
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:27:42
projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł - Druk Nr 264. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:08:11
Protokół z sesji XXIII Rady Miejskiej z dnia 23.04.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 13:07:07
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020 - Druk Nr 263. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:07:02
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 262. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:05:58
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 261. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:05:10
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Druk Nr 260. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:04:20
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 259. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:03:41
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 258. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:02:56
Zarzadzenie nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Aleksander Preca 2020-05-20 12:00:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Biały Zdrój gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-05-18 14:08:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Jolanta Nowak 2020-05-18 14:02:03
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, dz. 38/2, obręb Pepłówek, gmina Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2020-05-18 14:00:20
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 12:47:58
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 12:47:39
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji transform. i linii kablowej w obrębie Dębsko gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-05-18 12:33:26
Wykaz nr 15/2020 Radosław Czapek 2020-05-18 11:34:38
Zajęcia na poligonie 18.05_24.05.2020 r. Marek Brumer 2020-05-18 11:31:35
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 11:25:02
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 11:24:29
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok Marcin Kurylczyk 2020-05-15 10:27:46
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Jolanta Nowak 2020-05-14 14:31:46
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Jolanta Nowak 2020-05-14 14:30:26
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, dz.64, obr. 0002, Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2020-05-14 14:28:48
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Jolanta Nowak 2020-05-14 13:24:58
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, dz.16, obr. 0004, Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2020-05-14 13:21:48