Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na zwiększeniu walorów turystycznych Kalisz Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-05-25 14:08:04
Zajęcia na poligonie 25.05_31.05.2020 r. Marek Brumer 2020-05-25 08:09:22
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 Radosław Czapek 2020-05-22 09:50:52
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) Radosław Czapek 2020-05-22 09:50:09
Komisja Gospodarki i Budżetu 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:46:44
Komisja Gospodarki i Budżetu 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:46:10
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim za 2019 rok - Druk Nr 257. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:45:55
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:45:50
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:45:39
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:45:21
Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2019 - Druk Nr 256. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:44:55
Protokół nr 1/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim z dnia 11.02.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:44:25
Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2019 - Druk Nr 255. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:44:14
Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. - Druk Nr 254. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:43:15
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r.- Druk Nr 253. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:42:23
Protokół nr 2/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21.02.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:41:05
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r.- Druk Nr 253. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 14:40:26
Komisja Rewizyjna 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:32:00
Komisja Rewizyjna 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:31:43
Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20.01.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:30:38
Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 03.01.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:29:55
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:28:24
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 rok. Marta Szulczyńska 2020-05-20 14:27:42
projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 10.000,00 zł - Druk Nr 264. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:08:11
Protokół z sesji XXIII Rady Miejskiej z dnia 23.04.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-05-20 13:07:07
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020 - Druk Nr 263. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:07:02
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 262. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:05:58
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 261. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:05:10
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Druk Nr 260. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:04:20
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025 - Druk Nr 259. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:03:41
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 258. Gabriela Czerniawska 2020-05-20 13:02:56
Zarzadzenie nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Aleksander Preca 2020-05-20 12:00:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Biały Zdrój gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-05-18 14:08:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Jolanta Nowak 2020-05-18 14:02:03
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, dz. 38/2, obręb Pepłówek, gmina Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2020-05-18 14:00:20
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 12:47:58
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2020-05-18 12:47:39
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji transform. i linii kablowej w obrębie Dębsko gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-05-18 12:33:26
Wykaz nr 15/2020 Radosław Czapek 2020-05-18 11:34:38
Zajęcia na poligonie 18.05_24.05.2020 r. Marek Brumer 2020-05-18 11:31:35