Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 Gabriela Czerniawska 2021-03-29 13:25:40
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-29 13:25:07
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-29 13:23:54
Uchwała Nr XXXVIII/294/21 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:53:40
Uchwała Nr XXXVIII/293/21 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:53:10
Uchwała Nr XXXVIII/292/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:48:15
Uchwała Nr XXXVIII/291/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:47:44
Uchwała Nr XXXVIII/290/21 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:47:17
Uchwała Nr XXXVIII/289/21 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 11.000,00 złotych. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:46:46
Uchwała Nr XXXVIII/288/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:46:10
Uchwała Nr XXXVIII/287/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:45:34
Głosowanie podczas XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:34:40
Sesja XXXVIII RM - 25.03.2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-29 12:32:59
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę slipu wraz z przebudową układu drogowego w m. Kalisz Pomorski pozwalającym na wodowanie jednostek pływających na jeziorze Bobrowo Wielkie. Krzysztof Kot 2021-03-29 09:45:50
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:56:50
Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:30:48
Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:30:34
Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:30:05
Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:29:17
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:23:37
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-29 08:23:19
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-26 12:05:29
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:47:20
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:46:42
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 29.03.2021 r. - 04.04.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-26 11:46:16
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:43:55
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:43:33
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:42:36
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-03-26 11:41:50
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu i szafki rozdzielczej w Kaliszu Pomorskim Krzysztof Kot 2021-03-24 14:10:40
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim Krzysztof Kot 2021-03-24 14:08:31
Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2021-03-24 10:43:41
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Marta Gorajewska 2021-03-24 10:42:32
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Marta Gorajewska 2021-03-24 10:42:01
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2021-03-24 10:16:27
Zarzadzenie Nr 44/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Aleksander Preca 2021-03-24 08:51:44
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 22 marca 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 67 obr. Prostynia) Radosław Czapek 2021-03-24 08:12:22
Zarządzenie 43/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Nowak 2021-03-23 13:10:07
Zarządzenie 43/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Nowak 2021-03-23 13:08:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji Jolanta Nowak 2021-03-23 11:03:13