Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania Jolanta Nowak 2021-03-22 12:26:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji Jolanta Nowak 2021-03-22 10:02:28
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20.02.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. - Druk Nr 376. Gabriela Czerniawska 2021-03-22 08:02:07
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20.02.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. - Druk Nr 376. Gabriela Czerniawska 2021-03-22 08:01:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2 Dorota Dobrzeniecka 2021-03-19 12:01:01
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-19 11:13:02
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL w dniach 22.03.2021 r. - 28.03.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-19 10:49:05
projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 390. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 11:29:22
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 389. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 11:27:18
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027 - Druk Nr 388. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 11:13:46
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 387. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:55:57
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 386. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:51:33
projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 11.000,00 złotych - Druk Nr 385. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:48:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 384. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:44:05
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 383. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:39:13
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020. Sprawozdanie za rok 2020 - Druk Nr 381. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:26:42
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kalisz Pomorski w 2020 r. - Druk Nr 382. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 10:26:13
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020. Sprawozdanie za rok 2020 - Druk Nr 381. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 09:17:13
Analiza stanu bezpieczeńtwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2020 - Druk Nr 380. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 09:07:58
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 379. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:56:06
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 378. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:32:59
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 378 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:32:37
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 378 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:32:18
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku - Druk Nr 377. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:27:39
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku - Druk Nr 377. Gabriela Czerniawska 2021-03-18 08:27:10
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-17 13:12:39
Zarządzenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 26/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2021-03-17 12:25:45
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ?Ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury tradycji i edukacji? . Anna Kranc-Bargieł 2021-03-17 12:23:52
Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-03-16 10:18:13
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 15.03.2021 r. - 21.03.2021 r. Lidia Zbytek 2021-03-12 10:10:12
Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-03-11 12:02:59
Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-03-11 11:58:10
Zarzadzenie Nr 38/2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Aleksander Preca 2021-03-11 10:51:02
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2021-03-11 10:16:57
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2021-03-11 10:16:12
Protokół Nr XXXVII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku Gabriela Czerniawska 2021-03-10 12:45:39
Sesja XXXVII RM - 25.02.2021 Gabriela Czerniawska 2021-03-10 12:39:55
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-09 14:56:25
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-09 14:37:56
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-03-09 14:34:51